Sunteți pe pagina 1din 31

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI

EDUCAȚIONALĂ A ELEVILOR CU
CERINȚE SPECIALE ÎN ȘCOALA
INCLUZIVĂ
Evaluarea
-un proces continuu și complex-

Evaluarea persoanelor cu cerințe speciale este


fundamentată pe cunoașterea în plan medical,
psihologic, educațional și social, cuprinzând
întreaga problematică întâmpinată de acestea în
mediul obișnuit de viață.
Trebuie subliniat faptul că, în imensa
majoritate a cazurilor, evaluarea este un
proces continuu și nu o radiografiere
instantanee a stării subiectului, fiind
necesară o colaborare prelungită,
diferențiată între membrii echipei de
evaluatori și persoana cu cerințe speciale.
Ce evaluăm ?

Domeniile evaluării
• evaluarea medicală
• evaluarea psihologică
• evaluarea educațională
• evaluarea socială
Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică se
realizează prin raportare la
standardele existente, prin
teste și instrumente
specifice care vizează
anumite procese psihice,
inteligența, aptitudinile și
personalitatea în
ansamblul ei.
Obiect al evaluării psihologice vor fi
următoarele caracteristici ale
personalității copilului:

• Comunicare și limbaj
• Capacitate de relaționare
• dezvoltare cognitivă
și potențial de învățare
• maturizare socială
• dezvoltare volitivă
Principalele metode și instrumente
psihodiagnostice utilizate în
domeniul evaluării psihologice sunt:
testul psihologic, observația și
anamneza.
Anamneza
Anamneza este prima etapă în cadrul
examinării psihologice a copilului
cu CES și reprezintă totalitatea
informațiilor obținute de psiholog și
de asistentul social de la copil și
însoțitorii acestuia, cu scopul
stabilirii diagnosticului.
Anamneza orientează diagnosticul și
urmărește găsirea atitudinilor
terapeutice potrivite, alegerea și
prescripția tratamentului, precum și
determinarea prognosticului deficienței.
Observația

Metoda observaţiei
constă în urmărirea
atentă şi sistematică
a comportamentului
unei persoane cu
scopul de a sesiza
aspectele sale
caracteristice.
Testele psihologice
Metoda testelor – funcţia
principală a testelor
psihologice este de a măsura
diferenţele dintre indivizi sau
dintre reacţiile aceluiaşi individ
în diferite situaţii. Cu ajutorul
testelor, putem obţine într-un
timp relativ scurt informaţii
destul de precise,
cuantificabile şi obiective
despre caracteristicile
psihologice ale subiectului
testat cu ajutorul cărora se
poate formula un prognostic.
EVALUAREA EDUCAȚIONALĂ
Evaluarea educațională se referă la stabilirea
nivelului de cunoștințe, gradul de asimilare și
corelarea acestora cu potențialul aptitudinal și
nivelul intelectual al copilului, precum și
identificarea cerințelor educaționale speciale.
Probele și testele de evaluare nu
urmăresc în principal evidențierea
deficienței și a blocajelor copilului,
ci determinarea abilităților și a
disponibilităților imediate pentru
dezvoltare.
Evaluarea trebuie să
fie coerentă cu noile
stiluri și metode de
predare-învățare și să
fie gândită ca un
instrument pentru
îmbunătățirea activității,
nu ca o „probă” a ceea
ce știu sau nu știu
elevii la un moment
dat.
Noile orientări și practici în educația elevilor
cu cerințe speciale au permis identificarea
unor principii și caracteristici generale ale
evaluării educaționale:

• Evaluarea preventivă: se aplică înainte de


debutul școlar al copilului, astfel reducându-
se numărul intervențiilor complicate și
costisitoare mai târziu;
• evaluarea activă : prin cunoașterea
particularităților dezvoltării psihologice a
copilului în diversele etape de evoluție,
putem preveni și identifica presimptomele
care pot afecta procesul de învățare
școlară;
• evaluarea continuă : evaluarea educațională
este un proces continuu, care începe de la
debutul școlar și se încheie la absolvire;
• evaluarea valorifică informații culese zilnic :
astfel pot fi mai bine ințeleși elevii și
atitudinile lor în diverse situații școlare;
• evaluarea structurează informația:
evaluarea pune laolaltă diverse informații
care permit conturarea unei imagini de
ansamblu asupra copilului;
• Evaluarea oferă informații
utile cadrelor didactice:
datele obținute în urma
acesteia permit
înțelegerea mai bună a
nevoilor copilului;
• evaluarea este caracterizată prin
cooperare între specialiști, profesori de
sprijin, cadre didactice, părinți, consilieri
școlari etc.;
• Evaluarea structurează intervenția: se poate
adapta intervenția în funcție de nevoile
copilului (joc de rol, învățare prin cooperare,
citire, scriere, vorbire, desen, arte).
Probele de evaluare a nivelului de
cunoștințe vor fi prelucrate, adaptate
și utilizate, ținându-se seama de :
• tipul și gradul de deficiență
• tipul și forma de învățământ în care
copilul este școlarizat
APLICAȚIE
SFÂRȘIT!
Prezentare realizată de:
Apetroaei Paula
Danielescu Andreea-Simina
Ilaș Maria-Alexandra
Turcu Mioara-Andreea

Prof. Coord.: prof. dr. Alois Gherguț


BIBLIOGRAFIE:
• Bogdan Bălan, Ștefan Boncu, Andrei Cosmovici, Teodor
Cozma, Carmen Crețu, Ion Dafinoiu, Luminița Iacob,
Constantin Moise, Mariana Momanu, Adrian Neculau,
Tiberiu Rudica; coordonator Constantin Cucoș:
"Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și
grade didactice" - Editura Polirom Iași 1998

• Alois Ghergut: "Sinteze de psihopedagogie specială.


Ghid pentru concursuri și examene de obținere a
gradelor didactice" -Editura Polirom, Iași, 2013