Sunteți pe pagina 1din 12

1. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?

a. Volemia reprezintă cantitatea totală de apă din organism


b. Volemia reprezintă volumul sanguin total
c. Volemia scade la pacienții cu hipertensiune arterială
d. Volemia scade în caz de hemoragii
e. Volemia crește în caz de deshidratări

2. Proteinele plasmatice:
a. Se găsesc în plasmă în cantitate de 60-80 g/l
b. Determină presiunea coloid-osmotică (oncotică) a plasmei
c. Sunt reprezentate în procent de 30% de către albumine
d. Influențează transportul substanțelor prin membrana celulară
e. Au rolul de a transporta în plasmă diferite substanțe (hormoni, lipide, etc.)
3. Care din următoarele afirmații sunt adevărate?
a. Plasma conține de 2 ori mai mulți cationi decât anioni
b. Plasma conține în cantități egale cationi și anioni
c. În echilibrul acido-bazic al plasmei intervine volumul sanguin total
d. Osmolaritatea plasmei este dată de electroliți, glucoză și uree
e. Osmolaritatea plasmei este dată de numărul celulelor roșii din sânge

4. Volemia:
a. Reprezintă volumul total de sânge din organism
b. Reprezintă la adult 1,5l/mp de suprafață corporală
c. Scade la gravide în ultimul trimestru de sarcină
d. În hemoragiile acute apare hipovolemia normocitemică
e. Crește în anemii
5. Funcțiile sângelui sunt:
a. De transport a gazelor respiratorii
b. De apărare a organismului
c. Asigură sinteza factorilor plasmatici ai coagulării
d. Asigură sinteza proteinelor necesare organismului
e. Asigură menținerea homeostaziei mediului intern

6. Eritrocitele:
a. Cresc ca număr în caz de anemie macrocitară hipercromă
b. Scad ca număr în caz de anemie microcitară hipocromă
c. Asigură producția de anticorpi
d. Asigură echilibrul fluido-coagulant al sângelui
e. Asigură transportul gazelor respiratorii
7. Funcțiile granulocitelor neutrofile includ:
a. Distrugerea paraziților
b. Fagocitoza
c. Chemotaxia
d. Recunoașterea și prezentarea antigenelor
e. Fagocitoza elementelor figurate

8. *Leucocitele:
a. Au rol de a asigura transportul sanguin al gazelor respiratorii
b. Asigură echilibrul fluido-coagulant al sângelui
c. Intervin în menținerea echilibrului acido-bazic
d. Intervin în apărarea antibacteriană
e. Au formă de disc biconcav
9. Seria limfocitară
a. Include limfocitele B specializate în producția de anticorpi
b. Include limfocitele T citotoxice
c. Include macrofagele, cu rol în prezentarea antigenică
d. Include eozinofilele, cu rol în apărarea antiparazitară
e. Include limfocitele T helper cu rol reglator

10. Hemostaza:
a. Este un proces dependent de hematiile sanguine
b. Are drept rezultat final formarea trombusului roșu definitiv
c. Este un proces ce implică participarea granulocitelor neutrofile
d. Se desfășoară în două etape: hemostaza primară și hemostaza secundară
e. Are drept rezultat oprirea sângerării vasului lezat
11. Care din următoarele afirmații sunt corecte?
a. Fonocardiograma reprezintă înregistrarea activității electrice a inimii
b. În timpul sistolei ventriculul stâng se contractă și împinge sângele în aortă
c. Debutul diastolei ventriculare este marcat de închiderea valvelor sigmoide
d. Fonocardiograma reprezintă înregistrarea activității mecanice a inimii
e. Electrocardiograma reprezintă înregistrarea activității mecanice a inimii

12. Nodul sinoatrial:


a. Este pacemakerul latent al inimii
b. Este pacemakerul dominant al inimii
c. Induce frecvența normală a inimii de 40-50 bpm
d. Induce frecvența normală a inimii de 60-80 bpm
e. Determină întârzierea fiziologică a impulsului între atrii și ventricule
13. *Vasele capilare
a. Au perete vascular puternic, cu multe fibre elastice
b. Funcționează ca rezervoare de sânge la presiune mică
c. Funcționează ca rezervoare de sânge la presiune mare
d. Asigură schimburile de substanțe între sânge și țesuturi
e. Prezintă o tunică musculară ce asigură menținerea unei presiuni crescute

14. *Venele:
a. Au perete vascular puternic, cu multe fibre musculare, organizate în sfinctere
b. Asigură schimburile de substanțe între sânge și țesuturi
c. Funcționează ca rezervoare de sânge la presiune mare
d. Funcționează ca rezervoare de sânge la presiune mică
e. Prezintă o tunică musculară ce asigură menținerea unei presiuni crescute
15. Centrul cardioinhibitor
a. Induce creșterea frecvenței cardiace
b. Induce scăderea frecvenței cardiace
c. Induce creșterea forței de contracție a inimii
d. Induce scăderea debitului cardiac
e. Este localizat în peretele inimii

16. *Care din următorii factori NU favorizează întoarcerea venoasă?


a. Forța gravitațională pentru venele situate deasupra nivelului inimii
b. Forța gravitațională pentru venele situate sub nivelul inimii
c. Prezența valvelor la nivelul venelor membrelor inferioare
d. Mișcările diafragmului
e. Pompa musculară
17. Tensiunea arterială
a. Crește la efort
b. Crește în hemoragii
c. Scade la vârstnici
d. Este mai mare la femei decât la bărbați
e. Este mai mare în ortostatism decât în clinostatism

18. *Volumul expirator de rezervă reprezintă:


a. Volumul maxim de aer ce poate fi expirat după un inspir de repaus
b. Volumul maxim de aer ce poate fi expirat după un expir de repaus
c. Volumul de aer mobilizat într-un ciclu ventilator de repaus
d. Volumul de aer mobilizat într-un ciclu ventilator maximal
e. Volumul de aer conținut în plămâni la sfârșitul unui expir maximal
19. Care factor influențează difuziunea gazelor prin membrana alveolo-capilară?
a. Valoarea indicelui de permeabilitate bronșică
b. Încărcătura electrică a membranei alveolo-capilare
c. Proprietățile fizico-chimice ale gazului
d. Gradientul de presiune parțială a gazului de-o parte și alta a membranei
alveolo-capilare
e. Menținerea unei capacități vitale normale

20. Capacitatea vitală:


a. Reprezintă volumul de aer ce poate fi expirat maxim după un inspir maxim
b. Reprezintă volumul de aer conținut în plămâni la sfârșitul unui expir maxim
c. Reprezintă volumul de aer conținut în plămâni la sfârșitul unui inspir
maxim
d. Se poate determina prin spirometrie
e. Se poate calcula: CV=VIR+VT+VER
21. Filtrarea glomerulară
a. Reprezintă cantitatea de plasmă depurată de o anumită substanță în
unitatea de timp
b. Intervine în finalizarea compoziției urinei
c. Asigură formarea urinei primare, care este o plasmă deproteinizată
d. Se poate aprecia prin măsurarea clearence-ului pentru PAH
e. Se poate aprecia prin măsurarea clearence-ului pentru creatinină

22. Reabsorbția glucozei la nivelul tubului nefronal


a. Se realizează în procent de 100% chiar și la glicemie > 180 mg%
b. Se realizează în procent de 100% dacă glicemia < 180 mg%
c. Are loc în tubul contort proximal
d. Are loc în tubul contort distal
e. Se realizează prin pinocitoză
23. Care din afirmațiile de mai jos este corectă?
a. Procesul de formare a urinei este continuu
b. Procesul de formare a urinei este discontinuu
c. Procesul de evacuare a urinei este discontinuu
d. Ureterele transportă urina de la rinichi la vezica urinară
e. Evacuarea urinei din vezica urinară se face prin intermediul ureterelor

24. Rinichiul intervine în menținerea echilibrului acido-bazic prin:


a. Secreția de ioni H
b. Secreția de bicarbonat
c. Reabsorbția de ioni H
d. Reabsorbția de bicarbonat
e. Secreția de amoniac

S-ar putea să vă placă și