Sunteți pe pagina 1din 21

Conceptul de

“calitate”

Olteanu Rodica
Colegiul Politehnic din Chişinău

Republica Moldova
 Să cunoască originea şi evoluţia conţinutului
conceptului de Calitate;
 Să compare multitudinea definiţiilor
referitoare conceptul Calitate;
 Să conştientizeze importanţa utilizării corecte
a standardelor de calitate pentru atingerea
efectului economic maxmim;
 Să determine rolul concurenţei în evoluţia
standardelor de calitate;
Care produs sau
serviciu are dreptul
să se numească
“de calitate”?
Ca orice model supersport,
Veyron aduce cu sine cele mai
exclusive tehnologii din
domeniu. Unul dintre acestea
este sistemul unic de racire
pentru niste frîne rezistente şi
pe baza de �carbon-ceramic�
Bugatti Veyron este cu siguranţa
una dintre cele mai rapide
maşini din toate timpurile. �
Un factor crucial este ,ca
sistemul de frînare nu
restricţionează performanţele
maşinii, ci imbunătăţeşte timpul
în care aceasta îşi face turele,
pe circuitele lumii de viteze
mari.
Preţ - 2,6 milioane dolari.
(431 km/h, omologat de Cartea Recordurilor),
Ceasurile fabricate în Elveţia se bucura de o
reputatie puternică iîn intreaga lume.
Ce stă în spatele acestei reputaîii?
Ce inseamnă pentru consumator această
etichetare?
"Swiss made" personifică un concept al calităţii ce a
progresat de-a lungul timpului. Acesta include
calitatea tehnică a ceasului (acurateţe, siguranţă,
rezistenţa la apă) cît si calitatea estetică (elegantţă şi
originalitate a design-ului), acoperind atît metodele
tradiţionale de fabricaţie cît şi noile tehnologii
(micro-electronică).
Elveţienii nu sunt singurii producători de ceasuri de
înaltă calitate ăi astfel se confruntă cu o competiţie
puternică. Totuşi, graţie infrastructurii unice şi al
spiritului inovator, aceştia au reuşit să-şi menţină
poziţia de lideri.
Ingredientele acestor produse
sunt crescute fără a fi folosite
pesticide, fertilizatori sintetici,
fără organisme modificate
genetic sau radiaţii ionice.

Înainte de a fi denumit şi
etichetat ca fiind organic, un
produs trebuie să fie certificat
de organizaţiile europene de
certificare, acreditate în lume
pentru a garanta standardele.
Pentru a identifica
răspunsul corect,
este necesar să
cunoaştem sensul
noţiunii “calitate”!
1. Conceptul de calitate

 Termenul provine din limba latină, de la cuvântul „qualis”, care


poate fi tradus prin expresia „fel de a fi”.
 Este utilizat din antichitate: Aristotel , Cicero, Hegel, D. Cantemir;
 Conceptul de “calitate” în economie se bazează pe teoria
semnificaţiei elaborată de Ioachim Von Uexküll., conform căreea
imaginea unui produs este reprezentată de caracteristicile
acestuia.
 Termenul “calitate” poate semnifica:
 felul de a fi al unui lucru sau unei persoane, însuşirile şi defectele
acesteia;
 - ansamblul condiţiilor de trai la un momemt dat – „calitatea vieţii”;
 - calitatea comercială a unui produs;
 - nivelul de „excelenţă” al unui serviciu.
 Caracteristica reprezintă o însuşire a produsului (serviciului )
care îl diferenţiază de altele şi derivă din valoarea sa de
întrebuinţare (utilitatea), deci din proprietatea produsului de a
satisface o nevoie socială.
2. Definirea conceptului Calitate
• Valoarea de întrebuinţare, ca totalitate a însuşirilor care fac ca produsele să fie
utile omului, diferenţiindu-le după utilitatea pe care o satisfac.
• Expresia gradului de utilitate socială a produsului, măsura în care, prin
ansamblul caracteristicilor sale satisface nevoia pentru care a fost creat şi
respectă restricţiile impuse de interesele generale ale societăţii, privind eficienţa
social-economică, precum şi protecţia mediului natural şi social.
• Ansamblul caracteristicilor unei entităţi - produs, activitate, proces,
organizaţie, persoană - care conferă acesteia aptitudinea de a satisface cerinţele
exprimate sau implicite (ISO 8402).
• Calitatea este considerată o sumă de însuşiri cu caracter dinamic, întrucât
cerinţele progresului tehnic impun producţiei crearea şi realizarea permanentă
a unor noi produse moderne cu caracteristici şi performanţe superioare
(ISO 9000/2000).
Conform unor aspecte parţiale ale calităţii unui
produs sau serviciu, calitatea semnifică:
• aptitudinea de a fi utilizat sau întrebuinţat;
• satisfacerea cerinţelor clientului;
• conformitatea cu o documentaţie sau cu
exigenţile beneficiarului(sistem de standarde).
Ipostazele sau faţetele calităţii unui produs, serviciu, reflectă
modul în care sunt percepute şi realizate cerinţele clienţilor
referitoare la calitatea acestora.

Standardul ISO 9000/2000, defineşte patru ipostaze ale


calităţii produsului:
 - calitatea rezultând din definirea nevoilor referitoare la produs;
 - calitatea concepţiei;
 - calitatea conformităţii cu concepţia;
 - calitatea care rezultă din susţinerea produsului pe durata
ciclului de viaţă.
Spirala calităţii
 Faptul că însuşirile de calitate ale
produselor se creează în procesul de
producţie ,evident că e necesar de
abordat calitate a producţiei - alături
de noţiunea de “calitate a
produselor”, care se referă la modul
de desfăşurare a ansamblului de
activităţi ce compun acest proces –
de concepţie, de organizare,
tehnologice, etc.
Calitatea unui produs în procesul de
producţie se obţine în trei etape:
 în etapa de cercetare-proiectare prin
calitatea concepţiei şi a
documentaţiei rezultate (tehnologia
de utilizare);
 - în etapa de fabricaţie prin calitatea
materiei prime, a echipamentelor de
execuţie şi control şi a forţei de
muncă;
 - în etapa de exploatare unde este
asigurată prin calitatea activităţii de
Triunghiul calităţii asistenţa tehnică şi de “service”
post-vânzare.
Dacă ai grijă de
calitate, profiturile
vin de la sine
Prof. Matumassa Imaizumi
 Succesul firmelor japoneze pe peţele occidentale a demonstrat pe deplin
valabilitatea acestui adevăr. Pe lîngă preţul scăzut, calitatea produselor a fost
factorul esenţial care a determinat expansiunea nemaiîntîlnită e economiei
japoneze. Acest succes se datorează implimentării în întreprinderile nipone a
TQM (managementul calităţii totale), instruirea suplimentară a personalului,
crearea unui sistem de auditare a întreprinderilor, standardiazat internaţional prin
ISO 9000. Calitatea a devenit una din sarcinile da bază nu numai a muncitorilor,
dar şi a personalului de conducere. S-a constatat că o calitate complet nouă,
superioară a produselor costă nu mai mult, dar mai puţin.
 Deci, producătorii niponi devin concurenţi serioşi pentru producătorii
americani şi europeni de produse similare (industria de automobile, de radio
şi televiziune, construcţii navale, aparate de fotografiat etc.) Devenind
necompetitive unele întreprinderi americane şi europene au dispărut, altele
începînd cu anii 80 ş-iau dezvoltat oncepte şi politici în domeniul calităţii.
Colaborarea dintre firmele nipone , americane şi europene s-a finalizat prin
adoptarea unor norme internaţionale , cunoscute sub numele ISO 9000.
 Dezvoltarea relaţiilor economice la nivel internaţional a impus “noi reguli de
joc” şi anume implimentarea corectă şi urmărirea permanentă a standardelor
ISO.
Cum influenţează
calitatea efectul
maxim ce poate fi
obţinut de o
întreprindere?
 Efectele sunt rezultatele obţinute de o întreprindere după ce s–a depus efort
în fabricarea unui produs (serviciu), concretizat în primul rînd prin costuri.
Costurile mari atrag cu sine şi preţuri de vînzare înalte, ceea ce nu este
aşteptat de către utilizatorul final al produsului. Calitatea devine o
modalitate de reducere a costurilor, prin măsurile de prevenire a defectelor
şi îmbunătăţire continuă. Eliminarea defectelor din procesul de fabricaţie
facilitează apariţia unor economii esenţiale.
Exemplu: În ianuarie 1992 o firmă engleză a livrat 25 000 piese în valoare de
15000 $ unei firme din Germania. Piesele au fost montate în cutiile de
viteză pentru motociclete care, pînă la jumătatea aceluiaşi an au fost livrate
la clienţii din toată lumea. În septembrie apar primele defecţiuni ale cutiilor
de viteze, datorate calităţii necorespunzătoare a pieselor engleze(circa 8 %
din piesele livrate). Fiindcă nu s-au putut identifica motocicletele la care s-
au montat piese defecte, au fost înlocuite piesele suspectate la toate
motocicletele, costurile fiind de 170 000 $. Conform unei analize, pentru
înlăturarea cauzelor care au determinat fabricarea pieselor
necorespunzătoare erau necesare investiţii în valoare de numai 800 $.
 În baza materialului studiat
şi suportului teoretic
suplimentar, formulaţi un set
de concluzii, sinteze, idei
referitor evoluţia
conceptului de calitate
(viziuni proprii).
 www.bbcollection.ro/Swiss_made.html
 http://facultate.regielive.ro/cursuri/marketing/problema_calitatii_in_con
ceptia_cercetarii_dezvoltarii_produselor-166701.html
 http://www.premier-management.ro/articol18.html
 Olaru, M. “Managementul calităţii”, Editura Economică, Bucureşti,1999
 Trandafir, M. “Calitatea”, editată de OIDICM, Bucureşti, 1994
 .Voicu, M.,Severin I.”Iniţiere în ingineria calităţii”, Editura Bren, Bucureşti,
2000
 Pruteanu, “Managementul calităţii” Bucureşti 1997
 Radu Mihalcea, Armenia Androniceanu “Management”, Editura
Economică, 2000;