Sunteți pe pagina 1din 8

Miscarea planetelor este eliptica, Soarele TELESCOPUL CU REFLEXIE

ocupand un focar, forta este invers


proportionala cu patratul distantei.

ADRIAN MIHAI CATARGIU


CLS. A VIII- B
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ELENA VĂCĂRESCU”,
BUCUREȘTI
Legea atracţiei universale a lui Newton
ISAAC NEWTON

S-a nascut in 4 ianuarie 1643 si a fost un renumit om de ştiinţă englez,


matematician, fizician şi astronom.
Isaac Newton este savantul aflat la originea teoriilor ştiinţifice care vor
revoluţiona ştiinţa, în domeniul opticii, matematicii şi în special al mecanicii.
Newton a fost primul care a demonstrat că legile naturii guvernează
atât mişcarea globului terestru, cât şi a altor corpuri cereşti, intuind că orbitele
pot fi nu numai eliptice, dar şi hiperbolice sau parabolice. Tot el a arătat că
lumina albă este o lumină compusă din radiaţii monocromatice de diferite culori.
Viaţa lui Newton a decurs liniştită, paşnică şi monotonă; el a murit
necăsătorit, iar călătoriile lui s-au mărginit la mici distanţe, netrecând graniţele
Angliei.
A murit in 31 martie 1727,la Londra
Newton a avut o extraordinară
intuiţie concluzionând că între oricare două
corpuri se exercită o forţă de atracţie. Acest
lucru înseamnă că este vorba de acelaşi tip
de forţă în cazul în care ne punem problema
calculului forţei cu care orice corp este atras
de Pământ şi a forţei cu care două planete se
atrag.

Newton a generalizat, afirmând faptul că între oricare două corpuri din


Univers există o forţă de atracţie. Exprimarea acestei forţe se numeşte legea atracţiei
universale.
Trebuie remarcat faptul că Newton nu oferă nici o interpretare a cauzelor ce
determină existenţa acestei forţe, ci doar evidenţiază existenţa ei, precizând mărimile
fizice ce exprimă tăria interacţiunii.
Două corpuri punctiforme de masă m1 şi m2 se atrag reciproc printr-o forţă direct proporţională
cu produsul maselor corpurilor şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele, orientată pe direcţia
dreptei ce uneşte centrele de greutate ale celor două corpuri.
Expresie matematică

 în care:
 F este marimea forţei de atractie dintre
cele două corpuri punctiforme,
 K este un coeficient de proporţionalitate
numit constanta atracţiei universale,
 m1 este masa primului corp,
 m2 este masa celui de al II-lea corp,
 r este distanţa dintre cele două corpuri.

Constanta atractiei universale k a fost măsurată pentru prima dată cu acurateţe


prin experimentul Cavendish, de către savantul britanic Henry Cavendish, în 1798.
A fost prima verificare experimentală, în laborator, a teoriei gravitaţiei, la 111 ani
după ce Isaac Newton publicase Principiile matematice ale filozofiei naturale şi la 71 de ani
după moartea lui Newton. Este remarcabil faptul că Newton nu a putut folosi în calculele
sale valoarea lui K, el calculând o forţă numai relativ la altă forţă.
Câmp gravitaţional Intensitatea câmpului
Forţa gravitaţională gravitaţional (Γ) într-un
se manifestă la punct este egală cu
distanţă prin
intermediul câmpului raportul dintre forţa ce
gravitaţional. Ea se acţionează din partea
transmite din aproape câmpului asupra unui
în aproape. Câmpul corp aflat în acel punct
gravitaţional este un şi masa corpului. În
câmp vectorial care Sistemul Internaţional,
descrie forţa intensitatea câmpului
gravitaţională care
acţionează asupra gravitaţional se
unui obiect în orice măsoară în N/Kg.
punct dat din spaţiu, Acceleraţia
pe unitatea de masă. gravitaţională este egală
cu intensitatea câmpului
gravitaţional.
Γ = F/m
Câmpul gravitaţional este:
 un câmp vectorial, deoarece i se poate ataşa un sistem de
vectori, şi anume vectorul de intensitate a câmpului;
 un câmp radial, deoarece liniile de câmp au direcţie
radială;
 un câmp staţionar, deoarece intensitatea câmpului este
constantă în timp;
 un câmp cu simetrie sferică.
Orice câmp se reprezintă prin linii de câmp. Linia
de câmp este o linie imaginară la care vectorii intensitate ai
câmpului sunt tangenţi în orice punct.
Pe o arie mică de la suprafaţa Pamântului, unde
liniile de câmp pot fi considerate paralele şi echidistante -
câmpul este uniform.