Sunteți pe pagina 1din 14

DIVIZIUNEA

CELULARA

M I TOZ A , M E I OZ A S I F I S I U N E
PROCARIOTELE

• De obicei înmulțirea organismelor


procariote este de tip asexuată. Aceasta
se realizează prin fisiune binară , prin care
cromozomul este duplicat, se atașează de
peretele celular, apoi are loc diviziunea
celulei. Transferul materialului genetic
(ADN) are loc și prin alte procese de
tipul transformării sau a transducției.
EUCARIOTE

M I TO Z A MEIOZA
ANIMATIE MITOZA
MITOZA

Interfaza • Mitoza este etapa ciclului celular prin care


• Perioada G1 se realizează procesul de distribuire egală
a materialului genetic al celulei mamă între
• Perioada S
două celule fiice. În faza S (de sinteză),
• Perioada G2 anterioară mitozei, celula mamă eucariotă
• Mitoza și-a dublat cantitatea de material genetic
(ADN) astfel încât, prin diviziune celulară,
rezultă două celule fiice, identice din punct
de vedere genetic atât între ele, cât și cu
celula mamă
MITOZA

P E R I OA DA G 1 P E R I OA DA S

• Au loc acumuari mari de energie • Sinteza masiva de nucleoproteine care duc


• Filamentul de cromatina se spiraleaza in la formarea unui nou lant de ADN
jurul unor protein • Se dubleaza materialul genetic
• Celula creste in dimensiune
• Incepe sinteza de ARN
MITOZA

P E R I OA DA G 2 M I TO Z A S I C I TO K I N E Z A

• Se dubleaza nucleul in volum • Mitoza se imparte in 4 faze: Profaza,


• Incepe sinteza de de enzime necesare Metafaza, Anafaza, Telofaza
pentru procesul de divizune • Citokineza este reprezentata de separarea
celulelor
MITOZA

• Profaza: Are loc disparitia membrane nucleare si a nucleolului, condensarea cromatinei nucleare
si are loc diviziunea centrozomului in doi centrozomi, fiecare cu doi centriole ce se duc la polii
opusi ai celulei
• Metafaza: Formarea unui fus de diziviziune si condensarea si alininierea cromozomilor in
regiunea centrala a celulei formand placa ecuatoriala
• Anafaza: Are loc clivarea longitudinala a centromerului fiecarui cromozom si separarea
cromatidelor, acestea migrand catre un pol al fusului de divizune
• Telofaza: Gruparea la polii opusi ai celulei a seturilor de cromozomi dezorganizarea fusului de
diviziune si aparitia unei membrane nucleare
ANIMATIE MEIOZA
MEIOZA

Meioza este tipul de diviziune celulară care permite formarea


celulelor reproducătoare. Ea se desfășoară în organele
reproducătoare, în celulele germinale, și se finalizează cu formarea
celulelor reproducătoare asexuate (spori) sau sexuate (gameți).
Meioza se desfășoară în două faze: o primă fază reducțională (meioza
I), urmată de o fază ecvațională (sau ecuațională, meioza II).
MEIOZA
ETA PA R EDUCȚ I O NA LĂ

• Profaza I: Condensarea cromatinei, cromozomi omologi se asociaza formand perechi de


cromozomi numiti bivalenti sau tetrade cromatidiene, acest lucru faciliteaza schimbul de
matrial genetic intre cromozomi
• Metafaza I: Cromozomii bicromatidici dispuși în tetrade sau bivalenți formează placa metafazică.
• Anafaza I: Se produce numai separarea cromozomilor perechi, nu și separarea cromatidelor, și
începe migrarea lor spre polii fusului de diviziune. Astfel, fiecare cromozom bicromatidic dintr-o
pereche migrează către unul din poli.
• Telofaza I: În telofază cromozomii migrează spre poli, se despiralizează și se pregătesc de
interfază, iar nucleul se reface progresiv.
MEIOZA
ETA PA E C V AT I I O N A L A

• Profaza II: După scurta interfază în care cromozomii și-au pierdut individualitatea, aceștia încep
să se individualizeze iarăși în citoplasmă căpătand, în general, aspectul de X sau Y. Urmează apoi
apariția fusului de diviziune și dispariția membranei nucleare.
• Metafaza II: Cromozomii bicromatidici se asociază, la nivelul kinetocorilor, cu fibrele fusului de
diviziune și migrează în regiunea ecuatorială a fusului de diviziune.
• Anafaza II: În această fază cromozomii din placa ecuatoriala se scindează în cele două
cromatide, care devin cromozomii fii și care se deplasează către polii celulei.
• Telofaza II:Ajunși la poli, cromozomii suferă un proces de despiralizare și își pierd
individualitatea. Se formează patru nuclei haploizi care, înconjurați de citoplasmă și, ulterior, de
pereții celulari, devin patru celule haploide care alcătuiesc ceea ce se cheamă „tetrade”.
DEOSEBIRI

MITOZA MEIOZA
Este caracteristica celulelor somatice Este caracteristica celulelor germinale
In cazul dividerii se obtin 2 celule diploide Se obtin 4 celule haploide
Compusa dintr-o singura diviziune Compusa din 2 diviziuni succesive
Profaza este de durata scurta Profaza este de durata lunga(5 stadii)
VA MULTUMIM

• Frumuzache Rares
• Palancianu Armand
• Rinca Stefan
• Ursache George