Sunteți pe pagina 1din 13

DE LA REGELE DAVID

LA ÎMPĂRATUL HRISTOS
Clasa a V-a

Prof. Iorga Georgian


MOISE
PEREGRINAREA
PRIN DESERT
JUDECĂTORII
REGELE SAUL
PĂSTORUL DAVID
PSALMISTUL
DAVID
PSALTIREA
HARFA
LUI DAVID
REGELE
DAVID
IERUSALIMUL
TEMPLUL
DIN
IERUSALIM
• Profeții mesianice

PROFEȚII • Nașterea din veci: Domnul a zis către Mine: „Fiul Meu eşti
Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-Ţi voi da
neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta marginile
pământului. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe
Profeți mari Profeți mici vasul olarului le vei zdrobi! (Psalm 2, 6-9)
• „Zis-a Domnul către mine: Tu eşti Fiul meu, Eu astăzi Te-
am născut. Cere de la Mine şi-Ţi voi da neamurile
Isaia Osea moştenire şi marginile pământului în stăpânirea Ta.”
Ioil
Ieremia Amos
(Psalmul 11);
Iezechiel Avdie • Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină
Iona aurită şi prea înfrumuseţată (Psalm 44, 11);
Daniel
Miheia • Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a
Naum făcut în capul unghiului (Psalm 117, 22);
Avacum •  „Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce,
Sofonie împăraţii arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce. Şi
Agheu se vor închina lui toţi împăraţii pământului, toate
Zaharia
neamurile vor sluji lui.” (Psalmul 71,10).
Maleahi