Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Modulul: Contabilitatea evenimentelor si


tranzactiilor
Unitatea de invatare: Contabilitatea tertilor
Subiectul lectiei: Contabilitatea salariilor
Tipul lectiei: lectie de formare de priceperi
si deprinderi
Obiective operationale:
La sfarsitul activitatii elevii vor demonstra ca sunt capabili:

 O1 – sa prezinte notiunile teoretice


privind salariile;
 O2 – sa identifice obligatiile salariale;
 O3 – sa calculeze salariile;
 O4– sa inregistreze in contabilitate
operatiile aferente salariilor;
 O5– sa completeze documentele
contabile;
VERIFICAREA CUNOSTINTELOR
ANTERIOARE

 Notiuni teoretice privind salariile


 Obligatiile salariatului si ale
angajatorului
 Modul de determinare a salariului net
 Inregistrarea operatiilor specifice
salariilor in contabilitate
 Completarea documentelor : STAT
SALARII, NOTA DE CONTABILITATE
REALIZAREA APLICATIILOR PRACTICE
F.E. COSMETIQUE DE L’ART SRL -
 Salariat - VISAN ALEXANDRU – director general
- Salariu de incadrare – 2.000 lei;
- Indemnizatie de conducere -10 %;
- Rata 100 lei;
- Fara persoane in intretinere
 Cerinte:
a) Intocmiti statul de plata;
b) Calculati obligatiile angajatorului;
c) Parcurgand etapele analizei contabile intocmiti formulele
contabile,
d) Intocmiti nota de contabilitate;
CONCLUZII ŞI REALIZAREA FEEDBACK-ULUI
 Fixarea cunostintelor :
 Definirea salariului;
 Obligatiile salariale;
 Conturi utilizate;
 Inregistrarea operatiilor in contabilitate
TEMA PENTRU ACASA
 Calculati salariile angajatilor F.E. COSMETIQUE DE
L’ART
 Efectuati viramentele aferente pe site-ul ROCT

 Intocmiti documentele specifice salariilor