Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic ,,Anastasie

Bașotă,,Pomârla

,,Egalitate de șanse indiferent de


vârstă ,etnie sau handicap’’
• Data desfǎşurǎrii:

• Locul desfǎşurǎrii: Sala de clasă
• Prof.itinerant Blenteș Cătălina Mariana-coordonator
• Prof.Gorgan Simona- partener
• Prof.Apostol Marcela- partener
• Grup ţintă: elevii claselor a V-a B și a VI-B
• SCOPUL: conștientizarea elevilor asupra problematicii
persoanelor de vârste diferite ,etnie sau handicap și a
integrarii lor in societate
• Obiective propuse:
• O1: Să găsească asemănări şi deosebiri între persoane din
jurul lor;
• O2: Să concluzioneze diferenţele de vârsta, etnie sau
handicap;
• O3: Să înveţe cum să se comporte cu persoanele diferite de
ei;
• O4: Să identifice stările afective generate de atitudinile
discriminative din diferite contexte sociale;

S-ar putea să vă placă și