Sunteți pe pagina 1din 15

Pepiniera Bendis

Coordonatori:
Melinte Dorin
Oprea Vasile
Butnaru Cosmin
Prezentarea scenariului

 BENDIS este o pepinieră care se ocupă de


creșterea arborilor în forme legale.
 Fondată în 1993, compania a înregistrat
creșterea a 736 de arbori și o cifră de afacere în
valoare de 218.000 euro.
 Pentru a-și continua activitatea, s-a decis
implementarea unui sistem logistic modern de
gestionare a produselor: o bază de date.
Reguli structurale
 Durata transportului depinde de
destinație.
 Costul utilității variază de la un furnizor la
altul.
 Tipul unui utilaj variază de la un furnizor
de utilaje la altul.
 Cerințele unui produs depind de la un soi
la altul.
Reguli procedurale
 Sediul funcționează zilnic de la 6:00 la
22:00
 Încasările trebuie să fie direct
proporționale cu costul transportului și
costul de creștere
 Angajatul nu trebuie să locuiască mai
departe de 25 de kilometri față de sediu
 Depozitul trebuie să aibă dotările
recomandate de Inspecția Muncii
Constrângeri
 Un depozit depozitează fie utilaje, fie
produse
 O substanță poate fi benefică sau
nebenefică pentru produs
Diagrama de relații între entități
Parcurgerea diagramei
 În sediu se folosesc mai multe utilaje.
 Fiecare utilaj este folosit în sediu.
 În sediu se cresc mai multe produse.
 Fiecare produs este crescut în sediu.
 Sediul folosește mai multe utilități.
 Fiecare utilitate este folosită de sediu.
 Fiecare angajat lucrează la sediu.
 Sediul este zona de lucru al mai multor
angajați.
 Sediul este destinația mai multor
distribuitori.
 Fiecare distribuitor pornește spre sediu.
 Un angajat se ocupă de mai mulți
angajați.
 Fiecare angajat este sub ocupația unui
angajat.
 Un utilaj este atribuit mai multor angajați.
 Fiecărui angajat i se atribuie un singur
utilaj.
 Un utilaj manevrează mai multe produse.
 Fiecare produs este manevrat de un singur
utilaj.
 O substanță poate fi atribuită mai multor
produse.
 Mai multor produse i se pot atribui o
singură substanță.
 O utilitate prezintă mai multe substanțe.
 Mai multe substanțe se află într-o singură
utilitate.
 Fiecare utilaj este depozitat într-un singur
depozit.
 Un depozit depozitează mai multe utilaje.
 Fiecare produs este depozitat într-un
singur depozit.
 Un depozit depozitează mai multe
produse.
Maparea entităților
SEDIU(SDU)
Tipul cheii Opționalitate Numele coloanei
pk # ID_sediu
* Suprafață
* Adresă

ANGAJAȚI(AGT)
Tipul cheii Opționalitate Numele coloanei
pk # CNP
* nume
* prenume
* număr_telefon
* venit_brut
* adresă
fk * ID_sediu
DISTRIBUITORI(DTR)
Tipul cheii Opționalitate Numele coloanei
pk # ID_distribuitor
* număr_telefon
* număr_vehicule
* valoarea_bunurilor
* destinație
fk * ID_sediu

UTILAJE(UTJ)
Tipul cheii Opționalitate Numele coloanei
pk # ID_utilaj
* furnizor
* preț_bucată
* cantitate
* tip
fk * ID_sediu
PRODUSE(PDS)
Tipul cheii Opționalitate Numele coloanei
pk # ID_produs
* cantitate
* cost_bucată
* cerințe
* soi
○ durată_viață
fk * ID_sediu

UTILITĂȚI(UTE)
Tipul cheii Opționalitate Numele coloanei
* tip
* cost
* cantitate
* furnizor
DEPOZITE(DPT)
Tipul cheii Opționalitate Numele coloanei
* arie
* volum
* temperatura_medie
* dotări
fk1 ○ ID_utilaj
fk2 ○ ID_produs

SUBSTANȚE(SSĂ)
Tipul cheii Opționalitate Numele coloanei
* beneficiu
fk * ID_produs
Vă mulțumim pentru
atenția acordată !