Sunteți pe pagina 1din 11

Actul Unic European

Realizat: Schițanu Tatiana, LMA anul III


Actul Unic European

• Actul Unic European (AUE) modifică Tratatele de la Roma, în vederea


relansării procesului de integrare europeană şi a realizării pieţei interne.

• Acesta modifică regulile de funcţionare a instituţiilor europene şi extinde


competenţele comunitare, mai ales în domeniul cercetării şi dezvoltării, al
mediului şi al politicii externe comune
Istoric

• Actul Unic European (A.U.E.) a fost semnat la Luxemburg la 17 februarie


1986, de nouă ţări:
1. Franţa
2. Germania
3. Belgia
4. Olanda
5. Spania
6. Irlanda
7. Anglia
8. Luxemburg
La Haga la 28 februarie 1986 de către celelalte
9. Portugalia trei state:

1. Italia
2. Grecia
3. Danemarca
Principalele etape care au condus la semnarea
A.U.E

• Declaraţia solemnă de la Stuttgart din 19 iunie 1983


• Proiectul de tratat privind instituirea Uniunii Europene
• Consiliul European de la Fontainebleau din 25 şi 26 iunie 1984
• Cartea Albă despre piaţa internă din 1985
• Consiliul European de la Milano din 28 şi 29 iunie 1985
Structura

Actul este compus dintr-un preambul si patru titluri:

• Preambulul prezintă scopurile fundamentale ale tratatului şi


exprimă hotărârea semnatarilor de a transforma ansamblul relaţiilor
lor în vederea creării unei Uniuni Europene. Acesta precizează, de
asemenea, caracterul unic al AUE, care reuneşte dispoziţiile comune
privind cooperarea în domeniul politicii externe şi Comunităţile
Europene
Structura Actului Unic European

• “Dispozitii comune” pentru Comunitati si pentru cooperare


politica
• “Dispozitii pentru modificarea Tratatelor privind instituirea
Comunitatilor Europene”. Cel mai supus modificarilor a fost
Tratatul referitor la CEE, unde au fost operate importante
schimbari institutionale si unde sunt plasate dispozitiile
referitoare la politicile Comunitatii.
• “Dispozitii asupra cooperarii europene in domeniul politicii
externe”
• “Dispozitii generale si finale referitoare la separarea ordinii
juridice comunitare de cooperare politica”.
AUE a introdus o serie de noi domenii de politici în care deciziile
urmau să fie luate cu majoritate calificată. Printre acestea, se numărau:
• coeziunea economică și socială – pentru a contrabalansa efectele
realizării pieţei interne asupra regiunilor mai puțin dezvoltate;
• cercetarea și dezvoltarea;
• mediul – introducerea principiului subsidiarității (adică luarea de
măsuri la nivel european numai atunci când acestea ar fi mai
eficiente decât la nivelul țărilor luate individual)
• politica externă comună – Preşedinţia Consiliului este responsabilă
cu iniţierea de acțiuni și coordonarea pozițiilor statelor membre.
• piața internă
Obiective

Obiectivul principal a A.U.E. a fost de a crea o „piaţă


fără frontiere (Piaţa Unică).
Principalul aport al A.U.E.

• Conferirea unei baze juridice formale Consiliului European;

• Lărgirea puterilor Parlamentului European (prin procedura de cooperare şi


aviz conform în două domenii);

• Lărgirea ponderii votului cu majoritatea calificată în Consiliu.


• A condus la unificarea sistemelor fiscale nationale, a monopolurilor, a
sistemelor de protectie sociala
• A dus la diminuarea particularitatilor si regionalismelor
CONCLUZII

Actul Unic European din 1986 stablește modelul de Unire. Această primă
reformă a tratatelor constitutive, acceptată de către statele membre, urma
să pună în mișcare piața internă, sar și să producă reforme ale modelului de
Unire, creînd astfel condițiile materiale necesare nașterii Uniunii.

Ceea ce s- a realizat în principal prin această reformă era îmbunătățirea


eficacității economice și a funcționării pieței interne.

Prin A.U.E. Încorporează modelul economic în procesul transformării


economicului în politic, vectorul dominant reprezentându-l aprofundarea, iar
principalul promotor fiind Comisia.
Bibliografie

• Iordan Gheorghe Bărbulescu, “U.E. de la Naţional la Federal”, Editura Tritonic,Bucureşti ,


2005;

• Valerică Nistor, „Drept social european”, Editura Fundaţiei Academice Danubius,Galaţi,


2004, pag.89

• https://www.scribd.com/document/220527597/Actul-Unic-European