Sunteți pe pagina 1din 4

Radarul cu apertură sintetică

Lungimile
aperturilor
sintetice generate Traseu
terestru

Traseu
terestru

Lungimea
zonei Zona
observate cerceta
Lungimea aperturilor sintetice generate de către un Principiul detălucru al RAS de tip reflector
radiolocator cu observare laterală
Radarul cu apertură sintetică
Radiolocator cu explorare laterală ce utilizează o
apertură reală
2
𝑓 𝜙
𝐺 𝜙 =
𝑓 0
Limitele
caracteristicii de 𝑓 𝜙 - funcția de directivitate
directivitate la -3 dB
𝐺 𝜙 - câștigul normat

RT
 3dB Rezoluția
transversală la
distanța R
Radarul cu apertură sintetică
Faza câmpului electromagnetic incident în cazul
aperturii reale
x
l Răspunsul antenei va fi:
2
𝑙Τ2 𝑙 Τ2
Direcție 2𝜋
oarecare 𝑓 𝜙 = න exp 𝑗𝜓 𝑥 𝑑𝑥 = න exp 𝑗 (1)𝑥
𝜆
−𝑙Τ2 −𝑙Τ2

 Direcția de
𝜋𝑙
radiație sin sin 𝜙 𝜋𝑙
𝜆 (2) 𝑓 𝜙 = 𝜆 sinc sin
(recepție) 𝑓 𝜙 =
𝜋𝑙
𝜆 𝜆
maximă sin 𝜙
𝜆
2
𝑓 𝜙 2
𝜋𝑙
𝛿𝑅 = 𝑥 sin 𝜙Diferența de 𝐺 𝜙 = = sinc sin 𝜙
𝑓 0 𝜆
l (3) Câștigul in put
  drum
2𝜋
Defazaj normat
2 Apertură 𝜓 𝑥 = 𝛿𝑅
𝜆 ul
liniară de 𝜋𝑙 Determinarea
1 ungh
𝐺 𝜙 = sinc 2 (4)
sin 𝜙 = de deschidere la -3
lungime l 𝜆 2
Radarul cu apertură sintetică
Evaluarea rezoluției unghiulare în cazul aperturii
reale
𝜋𝑙 (5)
sin 𝜙 = 1,39
𝜆
𝜆 Rezoluția unghiu
∆𝑅𝑇 = 𝑅𝜙𝐵 = 0,88 𝑅 (9)
𝑙 în plan azimutal
𝜆
sin 𝜙‫ۂ‬−3 𝑑B = ±0,44 (6)
𝑙 𝜆
∆𝑅𝑇 𝑟𝑒𝑎𝑙 ≈ 𝑅 (10) Rezoluția unghiul
𝑙
reală
𝜙−3 𝑑B
𝜆 (7)
= ±0,44
𝑙

𝜆 Unghiul de deschidere
𝜙𝐵 = 0,88 (8)
𝑙 în plan azimutal