Sunteți pe pagina 1din 32

Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics NAV

1
Product Overview

Agenda

Introducere
Funcţionalităţi principale
Arhitectură şi tehnologii utilizate

2
Introducere

3
Product Overview

Microsoft Dynamics
– suită de aplicaţii Microsoft ce cuprinde:

 Microsoft Dynamics NAV - soluţie ERP pentru companiile medii

 Microsoft Dynamics AX – soluţie ERP pentru companii medii şi mari

 Microsoft Dynamics CRM – soluţie de administrare a relaţiilor cu clienţii

 Microsoft Dynamics GP – soluţie ERP pentru companii medii şi în creştere

 Microsoft Dynamics SL – soluţie ERP pentru companii mici şi mijlocii

 Microsoft Dynamics – Point of Sale – soluţie destinată companiilor ce au ca obiect de activitate


comerţul cu amănuntul (retail)

 Microsoft Dynamics Retail Management System – soluţie destinată companiilor ce au ca obiect


de activitate comerţul cu amănuntul (retail)

 Microsoft Dynamics Snap – soluţie de tip Office Business Application

– dintre acestea în România se implementează: Microsoft Dynamics NAV , Microsoft Dynamics AX şi


Microsoft Dynamics CRM

4
Product Overview

Microsoft Dynamics NAV

- Diverse denumiri până în prezent : Navision- The


way to grow , Microsoft Business Solutions
Navision, Microsoft Dynamics NAV
- Versiuni: 2.7, 3.6, 4.0, 5.0, 6.0
- A pătruns pe piaţa românească în 2003
- Implementări în România în peste 100 de companii

5
Funcţionalităţi principale

6
Product Overview

Funcţionalităţi principale
Management financiar Managementul lanţului de
•Contabilitate furnizare
•Mijloace fixe •Cumpărări şi plăţi
•Resurse •Vânzări şi încasări
•Lucrări •Stocuri
•Resurse umane •Producţie

•Distribuţie

CRM •Depozit

•Vânzări şi marketing
•Service E-Commerce
•Commerce Portal
•Commerce Gateway
C/SIDE
•User Portal

7
Product Overview

Management financiar - Contabilitate

- aplicaţia oferă urmatoarele facilităţi:


 parametrizarea conturilor contabile în planul de
conturi
 vizualizarea soldurilor pentru o anumită perioadă
 verificarea modificărilor pe care le vor produce
intrările în jurnale asupra conturilor înainte de
înregistrarea acestora
 înregistrări contabile în orice monedă

8
Product Overview

Management financiar - Contabilitate

 definirea anului fiscal având ca dată de început


orice dată dorită de utilizator şi împărţirea lui în
perioade fiscale
 definirea bugetelor în ferestre de tip matrice pentru
o zi, o săptămînă, o lună, un trimestru, un an sau
orice perioadă fiscală
 definirea bugetelor pe departamente, proiecte, sau
unitate de afacere

9
Product Overview

Management financiar – Mijloace fixe

- aplicaţia oferă posibilitatea de a :


 defini informaţii despre mijloace fixe şi grupuri de
mijloace fixe
 defini un număr nelimitat de registre de amortizare
pentru fiecare mijloc fix şi una din metodele de
amortizare : liniară , degresivă sau accelerată.
 înregistra amortizarea mijloacelor fixe prin
proceduri automate

10
Product Overview

Management financiar - Resurse

- aplicaţia oferă funcţionalităţi pentru:


 Gestionarea eficientă a resurselor companiei:
angajaţi,echipamente sau alte resurse
 Definirea disponibilităţii resurselor pe zile,
săptămâni, luni
 Alocarea resurselor lucrărilor în execuţie şi
comenzilor de service
 Planificarea producţiei şi a proiectelor în funcţie de
disponibilitatea şi capacitatea resurselor

11
Product Overview

Management finaciar - Lucrări

- aplicaţia oferă funcţionalităţi pentru:


 Definirea de lucrări ataşate unui anumit client
 Definirea de bugete pe faze, activităţi şi etape ale
lucrării
 Urmărirea consumului de articole şi resurse pentru
un proiect prin analize şi rapoarte specifice

12
Product Overview

Management financiar - Resurse umane

- aplicaţia oferă facilităţi pentru:


 Gestionarea informaţiilor despre angajaţii
companiei
 Asocierea între resurse şi angajaţi
 Ţinerea evidenţei absenţelor angajaţilor
 Obţinerea de rapoarte specifice

13
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Cumpărări şi


plăţi
- aplicaţia oferă funcţionalităţi pentru:
 înregistrarea facturilor de cumpărare şi a notelor de
credit (stornări)
 înregistrarea plăţilor în jurnale de plăţi
 utilizarea jurnalelor recurente pentru tranzacţiile
care se repetă la o anumită perioadă de timp
 distribuirea costurilor între companii

14
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Cumpărări şi


plăţi
 setarea unor linii de facturi de cumpărare standard
ce pot fi inserate automat în facturile de cumpărare
 prioritizarea ordinii în care furnizorii trebuie plătiţi,
în funcţie de termene de plată şi date scadente ale
facturilor.

15
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Vânzări şi


încasări
- aplicaţia oferă funcţionalităţi pentru:
 înregistrarea facturilor de cumpărare şi a notelor de credit
(stornări)
 procesarea flexibilă a încasărilor prin alegerea modului în
care se aplică plăţile clienţilor la facturile acestora.
 Setarea unor linii de documente de vânzare şi reduceri
asociate care pot fi inserate automat în comenzi sau facturi
de vânzare noi.
 Definirea de reduceri, cum ar fi reducere aplicată ca procent
din valoarea întregii facturi sau aplicată numai unei linii din
factură ca sumă fixă sau procent din valoarea liniei.

16
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Stocuri

- În privinţa stocurilor aplicaţia permite:


 Definirea informaţiilor despre articole, cu diferite
unităţi de măsură, variante, locaţii
 Folosirea uneia din metodele de descărcare din
gestiune : cost mediu ponderat, FIFO, LIFO,
specific şi standard
 Definirea de preţuri şi discount-uri pe clienţi,
furnizori, grupuri de articole, variante de articol,
praguri cantitative, perioade calendaristice

17
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Stocuri

 Definirea de articole nestocabile şi transformarea


acestora în articole stocabile
 Urmărirea articolelor perisabile, caracterizate de lot
cu dată de expirare, sau a articolelor caracterizate
de serie unică.
 Încadrarea articolelor în clase de taxe vamale

18
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Producţie

- aplicaţia oferă facilităţi pentru:


 Folosirea listelor de materiale pentru monitorizarea
consumului de articole şi componente pentru
obţinerea produselor finite
 Circuite de producţie pentru detalierea procesul de
producţie
 Utilizarea foilor de lucru pentru planificarea
producţiei

19
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Producţie

 Crearea şi administrarea comenzilor de producţie


simulate, planificate, lansate, finalizate
 Comenzi de producţie planificate din comenzile de
vânzare
 Determinarea necesarului de aprovizionat pe baza
comenzilor de tip promisiune

20
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Depozit

 posibilitatea administrării articolelor la nivel de zonă


şi departament
 stocarea articolelor direct în depozit sau prin
tranzitare
 reaprovizionarea compartimentelor bazată pe
cantităţi predefinite de maxim şi minim
 scoaterea sau introducerea articolelor din inventar
fără a le vinde sau a le cumpăra

21
Product Overview

Managementul lanţului de furnizare - Distribuţie

- aplicaţia oferă facilităţi pentru:


 ofertă pentru articole alternative, pentru situaţiile în
care articolele solicitate nu mai sunt în stoc sau
articolele alternative sunt mai ieftine.
 coduri de referinţă încrucişată pentru un articol; se
stabileşte o relaţie între un cod articol, cod client,
cod furnizor, cod de bare.
 Gestionarea mişcării stocurilor între depozite.

22
Product Overview

CRM - Vânzări şi marketing

Funcţionalitatea de marketing se realizează prin:


 managementul contactelor ce permite definirea şi
întreţinerea informaţiilor generale despre companii
şi persoane de contact
 managementul documentelor şi jurnalul
interacţiunilor
 integrare cu Microsoft Office Outlook

23
Product Overview

CRM - Service
Funcţionalitatea de service conţine:
 Managementul articolelor de service care se realizează prin
înregistrarea articolelor de service cu toate informaţiile
aferente
 Managementul tarifelor de service care se realizează prin
parametrizarea, întreţinerea şi urmărirea preţurilor de
service, alocarea de preţuri fixe, minime şi maxime şi prin
definirea grupelor de preţ pentru o perioadă limitată de timp,
pentru un client specific.

24
Product Overview

CRM - Service
 Managementul comenzilor de service folosite
pentruînregistrarea problemelor apărute după vânzarea
articolelor de service, a reviziilor şi reparaţiilor care se fac,
astfel încât să se poată obţine pentru un articol un istoric al
intervenţiilor
 Managementul contractelor de service ce permite crearea
unor oferte sau contracte pe baza modelelor standard
predefinite.
 Planificarea comenzilor ce presupune alocarea angajaţilor la
comenzile de lucru în conformitate cu disponibiltatea şi
abilităţile fiecăruia.

25
Arhitectură şi tehnologii utilizate

29
Product Overview

Arhitectura Microsoft Dynamics NAV

30
Product Overview

Mediul de dezvoltare C/SIDE


 Tabele – proprietăţi, câmpuri ,chei, cod C/AL şi triggeri
 Formulare - proprietăţi, cod C/AL, triggeri şi controale
 Rapoarte - proprietăţi, cod C/AL, controale, dataitem-uri,
secţiuni, template-uri şi formular de introducere
 Dataporturi - proprietăţi, cod C/AL, dataitem-uri, controale,
formular de introducere şi triggeri.
 XML-porturi - proprietăţi, cod C/AL, dataitem-uri, controale,
formular de introducere şi triggeri.
 Codeunit-uri -cod C/AL

31
Product Overview

Mediul de dezvoltare C/SIDE – Object Designer

32
Product Overview

Tehnologia SIFT

 SIFT ( SumIndexFields Technology )


 implementată pentru a mări performanţa anumitor
operaţii, cum ar fi calculul unor valori ce necesită
parcurgerea unor tabele de dimensiuni foarte mari
 sistemul de gestiune al bazei de date menţine şi
actualizează permanent sumele valorilor
câmpurilor de tip FlowField.

33
Product Overview

Modelul de securitate Microsoft Dynamics NAV

34
Product Overview

35