Sunteți pe pagina 1din 30

CONTABILITATE SI

ANALIZA ECONOMICĂ -
FINANCIARĂ
CURS 8

CLASA 6 - CONTURI DE
CHELTUIELI
CLASA 7 - CONTURI DE
VENITURI
CLASA 6 - CONTURI DE
CHELTUIELI
Toate conturile apartinand clasei 6 sunt
conturi de activ. Ele pot fi creditate in cursul
perioadei, pentru operatiile in participatie,
cu sumele transmise pe baza de decont. La
sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se
transfera asupra contului de profit si
pierdere.
60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
Contul 601 - Cheltuieli cu materiile prime
Contul 602 - Cheltuieli cu materialele consumabile
Contul 603 - Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inv.
Contul 604 - Cheltuieli privind materialele nestocate
Contul 605 - Cheltuieli privind energia si apa
Contul 606 - Cheltuieli privind animalele si pasarile
Contul 607 - Cheltuieli privind marfurile
Contul 608 - Cheltuieli privind ambalajele
Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta cheltuielilor privind
materiile prime, materialele consumabile, materialele de natura
ob. de inventar, etc.
La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.
61 - CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE
EXECUTATE DE TERTI
Contul 611 - Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
Contul 612 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de
gestiune si chiriile
Contul 613 - Cheltuieli cu primele de asigurare
Contul 614 - Cheltuieli cu studiile si cercetarile

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta cheltuielilor cu


intretinerea si reparatiile executate de terti, cheltuielilor cu
redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, cheltuielilor cu
primele de asigurare, a cheltuielilor cu studiile si cercetarile.

La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.


62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
Contul 621 - Cheltuieli cu colaboratorii
Contul 622 - Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
Contul 623 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
Contul 624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
Contul 625 - Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
Contul 626 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Contul 627 - Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
Contul 628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta cheltuielilor cu
colaboratorii, cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate
pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor de valoare imobilizate
sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere,
onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor
cheltuieli similare, cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate,
cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal executate de
terti, etc.
La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.
63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI
VARSAMINTE ASIMILATE

Contul 631 – “Cheltuieli cu impozitul pe salarii”


Contul 635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul


suplimentar datorat, potrivit legii, bugetului statului, pentru
depasirea fondului de salarii admisibil si cheltuielilor cu alte
impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului
sau altor organisme publice.

La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.


64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL

Contul 641 - Cheltuieli cu salariile personalului


Contul 645 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta cheltuielilor cu


remuneratiile personalului si a cheltuielilor privind
asigurarile si protectia sociala.

La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.


65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Contul 654 - Pierderi din creante si debitori diversi


Contul 658 - Alte cheltuieli de exploatare
Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta pierderilor din
creante si a altor cheltuieli de exploatare, in situatia cand
acestea reprezinta operatii curente ale unitatii si a altor
cheltuieli de exploatare, in situatia cand acestea reprezinta
operatii curente ale unitatii.

La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.


66 - CHELTUIELI FINANCIARE
Contul 663 - Pierderi din creante legate de participatii
Contul 664 - Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
Contul 665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar
Contul 666 - Cheltuieli privind dobanzile
Contul 667 - Cheltuieli privind sconturile acordate
Contul 668 - Alte cheltuieli financiare
Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta pierderilor din
creante imobilizate, a cheltuielilor privind titlurile de
plasament cedate, cheltuielilor privind diferentele de curs
valutar, cheltuielilor privind dobanzile, cheltuielilor privind
sconturile acordate si a cheltuielilor financiare, altele decat
cele inregistrate in celelalte conturi din acesta grupa.
La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.
67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE/ EXCEPTIONALE
Contul 671 - Cheltuieli privind calamitatile si alte
evenimente extraordinare
Contul 672 – Cheltuieli privind operatiile de capital

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta cheltuielilor


exceptionale privind operatiile de gestiune si a cheltuielilor
privind operatiile de capital.

La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.


68 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE
SI AJUSTAREA LA INFLATIE
Contul 681 - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si
provizioanele
Contul 686 - Cheltuieli financiare privind amortizarile si
provizioanele
Contul 687 – Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si
provizioanele

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta cheltuielilor din


exploatare privind amortizarile si provizioanele, cheltuielilor
financiare cu amortizarile si provizioanele, cheltuielilor
excceptionale privind amortizarile si provizioanele.

La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.


69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE
IMPOZITE

Contul 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit


Contul 698 - Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar mai
sus
Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta cheltuielilor cu
impozitul pe profit, determinat conform prevederilor legale
in vigoare si cheltuielilor cu impozitul pe venit platit de
microintreprinderi si a altor impozite, conform
reglementarilor emise in acest scop.
CLASA 7 - CONTURI DE
VENITURI
Toate conturile apartinand clasei 7 sunt
conturi de pasiv, exceptie face contul
711 care este bifunctional.
70 - CIFRA DE AFACERI
Contul 701 - Venituri din vanzarea produselor finite
Contul 702 - Venituri din vanzarea semifabricatelor
Contul 703 - Venituri din vanzarea produselor reziduale
Contul 704 - Venituri din lucrari executate si servicii prestate
Contul 705 - Venituri din studii si cercetari
Contul 706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
Contul 707 - Venituri din vanzarea marfurilor
Contul 708 - Venituri din activitati diverse
Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta vanzarilor de produse finite, veniturilor
din vanzarea semifabricatelor, veniturilor din vanzarea produselor reziduale,
veniturilor din lucrari executate si servicii prestate, veniturilor din studii si
cercetari, veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii, vaniturilor din
vanzarea de marfuri, veniturilor din activitati diverse cum sunt: comisioane,
servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a
personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte
venituri realizate din relatiile cu tertii.
La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.
CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din
operațiunile comerciale efectuate de firmă,
respectiv vânzarea de mărfuri și produse într-o
perioadă de timp determinată. În cuantumul cifrei
de afaceri nu se includ veniturile financiare și
veniturile excepționale. În termeni corecți, cifra de
afaceri reprezintă suma veniturilor aferente
bunurilor livrate, lucrărilor executate, serviciilor
prestate, precum și a altor venituri din exploatare,
mai puțin rabaturile, remizele și alte reduceri
acordate clienților.
CIFRA DE AFACERI
Notiunea de cifră de afaceri poate fi abordată pe mai
multe categorii:cifra de afaceri totală, cifra de
afaceri medie, cifra de afaceri marginală și cifra de
afaceri critică, fiecare dintre acestea evidențiind
câte un aspect referitor la activitatea firmei. Cifra
de afaceri totală (CA) reprezintă volumul total al
afacerilor unei firme, evaluate la prețurile pieței,
respectiv încasările totale. Ea cuprinde totalitatea
veniturilor din vânzarea mărfurilor și produselor,
executarea lucrărilor și prestarea serviciilor într-o
perioadă de timp.
CIFRA DE AFACERI
• Cifra de afaceri critică (Ca crt) reprezintă acel
nivel al încasărilor la care se asigură acoperirea
cheltuielior, pragul de la care firma începe să
obțină profit.
• Cifra de afaceri minimă va fi egală cu suma
cheltuielilor fixe și a celor variabile.
Ca m i n = C f + C v
• unde: Cf - cheltuieli fixe totale,
Cv - cheltuieli variabile
CIFRA DE AFACERI
• Cel mai adesea mărimea cifrei de afaceri totale
se determină prin însumarea veniturilor provenite
din activitatea de bază a întreprinderilor (VB) cu
veniturile provenite din alte activități (VA):
C A = V B + V A,
unde:
• VB-reflectă cifra de afaceri din activitatea de bază
a întreprinderii și se referă la vânzarea produselor
rezultate din activitatea de bază a întreprinderii;
• VA-reflectă cifra de afaceri cu caracter industrial
sau neindustrial.
CIFRA DE AFACERI
O judecată pertinentă, în măsură să evidențieze
situatia reală a societății necesită corelarea cifrei de
afaceri cu elementele esențiale într-o economie de
piață. Aceste elemente care influențează justa
apreciere a cifrei de afaceri sunt:
• rata inflației;
• politica de prețuri;
• poziția firmei pe piață.
Cifra de afaceri este adeseori un detaliu important al
unui plan de afaceri fiind estimată în baza unor
previziuni. Ea poate deveni la un moment dat un
barometru al previziunilor și o coordonată
importantă a strategiei de marketing.
71 - VARIATIA STOCURILOR
Contul 711 - Variatia stocurilor

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia


stocata.

Contul 711 – Variatia stocurilor este cont bifunctional.

Soldul creditor sau debitor al contului 711, la sfarsitul perioadei, se


transfera asupra contului 121 iar la sfarsitul lunii/ exercitiului este
nul.
72 - VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI
Contul 721 - Venituri din productia de imobilizari necorporale
Contul 722 - Venituri din productia de imobilizari corporale

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta veniturilor din productia


de imobilizari necorporale si a veniturilor din productia de
imobilizari corporale.

La sfarsitul lunii/ exercitiului conturile nu prezinta sold.


74 - VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE
Contul 741 - Venituri din subventii de exploatare

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite de la


unitatea patrimoniala pentru acoperirea pierderilor, pentru
diferentele de pret la produsele subventionate si alte subventii.

La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.


75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
Contul 754 - Venituri din creante reactivate si debitori diversi
Contul 758 - Alte venituri din exploatare

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta creantelor reactivate


privind clientii si debitorii diversi si a veniturilor realizate din alte
surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale
activitatii de exploatare.

La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.


76 - VENITURI FINANCIARE
Contul 761 - Venituri din imobilizari financiare
Contul 762 - Venituri din investitii financiare pe termen scurt
Contul 763 - Venituri din creante imobilizate
Contul 764 - Venituri din investitii financiare cedate
Contul 765 - Venituri din diferente de curs valutar
Contul 766 - Venituri din dobanzi
Contul 767 - Venituri din sconturi obtinute
Contul 768 - Alte venituri financiare
Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta veniturilor din titlurile de participare,
veniturilor din tilturile imobilizate ale activitatii de portofoliu si alte imobiliari
financiare, veniturilor din creante imobilizate, veniturilor nete realizate din
vanzarea titlurilor de plasament, veniturilor din diferente de curs valutar,
veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile
bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru imprumuturile acordate sau
pentru livrarile pe credit, veniturilor obtinute din sconturile de la furnizori si alti
creditori si a veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte
conturi din aceeasi grupa .
La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.
77 - VENITURI EXTRAORDINARE

Contul 771 - Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare


si altele similare
Contul 772 – Venituri din operatii de capital

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta acelor venituri care nu


sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale,
dar se refera la operatii de exploatare si a veniturilor din cedarea
activelor, din subventiile pentru investitii virate la venituri, precum
si alte venituri exceptionale din operatii de capital.

La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.


78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA
INFLATIE
Contul 781 - Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare
Contul 786 - Venituri financiare din provizioane
Contul 787 – Venituri exceptionale din provizioane

Cu ajutorul acestor conturi se tine evidenta veniturilor obtinute din


anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli,
pentru deprecierea imobilizarilor, pentru deprecierea activelor
circulante, veniturilor financiare din provizioane si a veniturilor
exceptionale din provizioane reglementate, provizioane pentru
riscuri si cheltuieli si provizioane pentru deprecieri .

La sfarsitul lunii/ exercitiului contul nu prezinta sold.


79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

Contul 791 - Venituri din impozitul pe profit amanat

S-ar putea să vă placă și