Sunteți pe pagina 1din 14

Prof.

Sandu Manuela

Masa hectolitrică
Colegiul ‘’ Grigore Antipa’’ Bacau
MASA HECTOLITRICĂ
Reprezintã masa în kg a unui hectolitru de
boabe.
• Masa hectolitrică este un indice orientativ
asupra calităţii cerealelor.
•În condiţii ideale de determinare, cu cât masa
unui litru de cereale este mai mare, cu atât
boabele trebuie să fie mai consistente, şi deci au
un conţinut mai mare de endosperm, care se
reflectă pozitiv în randamentul de făină.
•Determinarea masei hectolitrice se execută cu
balanţa hectolitrică, şi reprezintă raportul dintre
masa de cereale şi volumul ocupat de aceasta
(kg/hl).
• Factori de influenţă:
• Conţinutul în corpuri străine
• Umiditatea cerealelor
• Masa specifică
• Forma şi mărimea boabelor
Importanţa determinarii masei hectolitrice:
•În stabilirea preţului cerealelor
•În estimarea randamentului in faină
•În calculul dimensionării celulelor de
siloz
CEREALE CARE SE SUPUN
DETERMINĂRII MASEI
HECTOLITRICE

Secară Grâu Ovăz

(Secale cereale) (Triticum vulgare) (Avena sativa)

Porumb Orz Orez

(Zea mays) (Hordeum vulgare) (Oryza sativa)


Principiul metodei
•Determinarea masei hectolitrice prin
cântărirea cantităţii de seminţe ce
umple un vas cilindric cu volumul de 1
litru.
• Pentru determinarea greutăţii
hectolitrice se elimină corpurile străine
mari care stânjenesc efectuarea
analizei (tulpini de plante, bulgări mari
de pământ)
Balanţă hectolitrică

1. cilindru inferior ( cilindru de cântărire )


2. cilindru superior cu rol de pâlnie
3. cilindru intermediar cu fund mobil
4. cuţit
5. platan
6. lăcaş pentru fixarea cilindrilor
1. Se determină masa hectolitrică a cerealelor parcurgând
etapele:

a. Se asigură orizontalitatea cutiei pe care este montată balanţa;


Se echilibrează balanţa cu cilindrul inferior şi greutatea disc
b. Se fixează cilindrul 1 în lăcaşul 6 c. Se introduce cuţitul 4 prin

secţiunea cilindrului 1

d. Peste cuţit se aşează greutatea în e. Se îmbină cilindrul 3 cu cilindrul 1


formă de disc
h. Se trage repede cuţitul 4 şi seminţele
din cilindrul 3 cad în cilindrul 1 fiind
antrenate de greutatea în formă de disc
i. Se introduce la loc cuţitul 4
j. Se îndepărtează cilindrul 2
k. Se elimină surplusul de seminţe de pe
cuţitul 4
l. Se îndepărtează cilindrul 3 şi cuţitul 4
n. Se cântăresc boabele, punând pe platan
greutăţile necesare până la echilibrarea
pârghiilor.
2. Se calculează masa hectolitrică utilizând formula:
Mh = m × 100 [kg/hl] în care:
m = masa seminţelor cântărite, în kg / hl
Mh = masa hectolitrică în, kg/hl
Se calculeaza masa hectolitrica corespunzatoare greutatilor de pe platanul (5) si se
face media aritmetica a celor doua determinari efectuate în paralel. Diferenta dintre
ele nu depaseste 0,5 kg/hl. Pentru floarea soarelui se admite o diferenta între 2
determinari de 1 kg.
Valori ale masei hectolitrice
Masa
(Danciu, I., 1997) Masa
hectolit hectolitri
Produsul rică Produsul că
Kg/hl Kg/hl
0 1 2 3
Grâu 68 – 85 Orzoaică 60 - 70
Secară 65 – 78 Ovăz 38-48
Porumb 70 - 85 Orez 50-65
Floarea 35-45 Orz 55 - 65
soarelui
Fasole 75-82 Mazăre 75-85
• Calculaţi masa hectolitrică a unui lot de seminţe
de orz care ocupă un volum de 250 ml şi are o
masă de 160g.
• Calculaţi masa hectolitrică a unui lot de
seminţe de secara, diferenţa şi media
aritmetică pe baza datelor experimentale de
mai jos:
m1 = 345 g
m2 = 375 g
• m = 160g/1000=0,160 kg
• V = 250ml/1000= 0,25 l = 0,0025hl
• Masa hectolitrica = 0,160/0,0025=64 kg/hl
• m1 = 345 g
• MH1 = 0,345x100 = 34,5 kg/hl
• m2 = 375 g
• MH2 = 0,375x100 = 37,5 kg/hl
• DMH = 37,5-34,5 = 3 kg/hl
• Deoarece diferenţa dintre cele două determinări este
mai mare decât cea prevăzută în condiţiile de
• repetabilitate, nu se poate calcula media aritmetică şi
se recomandă o a treia determinare. Proba nu
• corespunde din punct de vedere calitativ.