Sunteți pe pagina 1din 14

Tema lucrării: Realizarea liniilor electrice subterane

CUPRINS
Argument 2
Capitolul.1. Clasificarea liniilor electrice subterane 4
1.1. Elementele componente ale liniilor electrice subterane 5
1.1.1. Componentele cablurilor electrice de energie 5
Capitolul 2 Executarea liniilor electrice subterane 10
2.1.Trasarea liniei 11
2.2. Săparea șanțurilor 11
2.3 Pozarea șanțurilor 11
2.4 Înnădirea cablurilor subterane 12
2.4.1 Lucrări pregătitoare 12
2.4.2 Metoda de îmbinare a cablurilor 13
2.5 Montarea manșoanelor 13
2.6 Executarea derivațiilor cablurilor 14
2.7 Executarea capetelor terminale 15
Bibliografie 17
 Liniile electrice sunt elemente componente ale reţelelor electrice realizate la diferite
trepte de tensiune nominale , prin ale căror conductoare se transmite energia electrică
de la punctele de producere a acesteia până la cei mai îndepărtaţi consumatori.
 Din punctul de vedere al poziţiei la sol, liniile electrice se împart în
 Linii electrice aeriene ( L. E. A. )
 Linii electrice subterane ( L.E.S.) sau în cablu care se realizează în şanţuri acoperite,
special amenajate.
Principalele avantaje ale liniilor electrice subterane sunt urmoatoarele:
 siguranta in functionare marita.Aceasta impune o calitate corespunzatoare a
elementelor componente(cabluri,armaturi, etc.),precum si o exploatare corecta a
acestora:
 nu ocupa teren necesar altor utilizari
 nu influenteaza estetica localitatilor
 nu prezinta pericol de atingere directa de catre oameni.
Dezavantajele liniilor electrice subterane sunt urmatoarele:
 cost mai ridicat
 depistarea si inlaturarea defectelor mai dificilă
 necesita personal cu o calificare mai inalta pentru constructia si exploatarea lor.
 In functie de tensiunea la care functioneaza,liniile electrice subterane pot fi:
 de joasa tensiune
 de medie tensiune
 de inalta tensiune
 Liniile electrice subterane de joasa tensiune sunt linii a caror tensiune de functionare
nu depaseste 1kV.Ele servesc in principal,la:
 alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnice;
 alimentarea iluminatului public si comercial;
 alimentare motoarelor electrice de joasa tensiune;
 alimentarea diverselor actionari electrice de joasa tensiune;
 Liniile electrice subterane de medie tensiune sunt linii a caror tensiune de functionare
este mai mare de 1kV si mai mica de 110 kV.
 Liniile electrice subterane de medie tensiune servesc in principal la;
 legarea punctelor de alimentare si a posturiloe de transformare de statiile electrice de
transformare;
 realizarea legaturilor de rezerva sau de echilibru intre diverse puncte de alimentare
sau posturi de transformari;
 alimentarea motoroarelor electrice.
 Liniile electrice subterane de medie tensiune servesc in principal la;
 legarea punctelor de alimentare si a posturiloe de transformare de statiile
electrice de transformare;
 realizarea legaturilor de rezerva sau de echilibru intre diverse puncte de
alimentare sau posturi de transformari;
 alimentarea motoroarelor electrice.
 Liniile electrice subterane de inalta tensiune sunt lini a caror tensiune de
functionare este de 110 kV sau mai mare,In tara noastra exista linii electrice
subterane de 110 si 220 kV.

1.1. Elementele componente ale liniilor electrice subterane

Liniile electrice subterane au ca principale elemente componente următoarele:


 cabluri electrice

 manşoane

 cutii terminale

 elemente auxiliare
1.1.1. Componentele cablurilor electrice de energie

Cablurile electrice de energie reprezinta elementul principal al liniilor electrice


subterane.Ele se clasifică după mai multe criterii şi anume:
După felul izolaţiei de bază:
- cabluri cu izolaţie de hârtie impregnată , în manta de plumb
- cabluri cu izolaţie de PVC, în manta de plumb
- cabluri cu izolaţie şi manta de PVC
- cabluri cu izolaţie de polietilenă termoplastică şi manta de PVC
- cabluri cu răcire artificială cu circulaţie de ulei sau apă
 După numărul conductoarelor :
- cabluri monofazate ( cu un singur conductor)
- cabluri multifazate( cu mai multe conductoare)
 Din punct de vedere al materialului conductoarelor;
- cu conductoare din cupru
- cu conductoare din aluminiu
Cablurile au urmatoarele componente: conductoarele, izolatia, mantaua etansa, ecranul,
armatura metalica, învelisul exterior al cablului
 Liniile electrice subterane au ca principale elemente componente urmatoarele:
 cabluri electrice
 mansoane
 cutii terminale
 elemente auxiliare

2. 1. Cablurile electrice de energie


Cablurile electrice de energie reprezinta elementul principal al liniilor electrice
subterane.Ele se clasifică după mai multe criterii şi anume:
 după felul izolaţiei de bază:

- cabluri cu izolaţie de hârtie impregnată , în manta de plumb


- cabluri cu izolaţie de PVC, în manta de plumb
-cabluri cu izolaţie şi manta de PVC
- cabluri cu izolaţie de polietilenă termoplastică şi manta de PVC
- cabluri cu răcire artificială cu circulaţie de ulei sau apă
 După numărul conductoarelor :
 - cabluri monofazate ( cu un singur conductor)
 - cabluri multifazate( cu mai multe conductoare)
Din punct de vedere al materialului conductoarelor;
 - cu conductoare din cupru
 - cu conductoare din aluminiu
Cablurile au urmatoarele componente: conductoarele, izolatia, mantaua etansa,
ecranul, armatura metalica, învelisul exterior al cablului.
 CONDUCTOARELE cablurilor din cupru sau aluminiu, pot fi formate din unul
(conductoare unifilare) sau mai multe fire (conductoare multifilare). Formele cele
mai obisnuite ale conductoarelor sunt rotunda si sector de cerc. Se mai pot folosi
conductoare tubulare multifilare sau din profile de cupru pentru cablurile de înalta
tensiune cu circulatie de ulei.
 IZOLAŢIA conductoarelor este compusa din unul sau mai multe straturi de
material izolant si constitute elementul cel mai important de care depinde
fiabilitatea cablurilor.
 Materialele obisnuite de izolatie sunt: hartia electroizolanta (folosita în trecut,
prezenta dezavantajul scurgerii uleiului de impregnere la montarea în panta ceea ce
ducea la apariţia golurilor de aer în izolatie), policlorura de vinil, polietilena,
polietilena reticulara, cauciucul, uleiul, gazele izolante.
 MANTAUA ETANŞĂ care are rolul de a împiedica pătrunderea apei sau agenţilor
corozivi. Ea se realizeaza tot din policlorura de vinil ca si izolaţia sau din plumb la
cablurile cu izolatie din hartie;
ECRANUL este învelisul din hârtie metalizata sau din banda metalica aplicat peste un
conductor izolat sau peste un ansamblu de conductoare izolate, care la cablurile de
energie are ca scop:
reducerea efectelor inductoare ale campurilor electrostatice externc si interne;
asigurarea unei protectii in cazul perforarii cablurilor prin corpuri conductoare
exterioare
ARMATURA METALICA care are rolul de protecţie mecanică a cablurilor,
montându-se obligatoriu la cablurile pozate direct în pamant. Ea se realizeaza din
banda de otel, din sîrma lata sau sîrma rotunda de otel.
INVELIŞUL EXTERIOR are rolul de a realiza o forma determinată a cablului şi de a
asigura protecţia împotriva degradîrilor exterioare. Se realizeaza din PVC (daca
izolatia şi mantaua etansa sunt din PVC ) sau din iuta bituminată.
MANŞOANELE sunt elemente componente ale liniilor subterane folosite in vederea
efectuarii operaţiilor de conexiune a cablurilor între ele sau pentru executarea
derivaţiilor.
CUTIILE TERMINALE sau terminalele sunt elemente care se monteaza la capetele
cablurilor si au ca scop scoaterea în exterior a conductoarelor în vederea legarii lor
la bornele aparatelor si masinilor electrice, la barele staţiilor sau la liniile electrice
aeriene. Ele sunt constructii etanşe care protejeaza capatul cablului de umezeală si
poluare. Cutiile terminate sunt de interior sau de exterior.
ELEMENTE AUXILIARE sunt elementele auxiliare pentru cabluri sunt reprezentate de
cleme , papuci de cablu, rezervoare de alimentare şi instalaţii de supraveghere si
semnalizare a presiunii sau nivelului de ulei
Capitolul 2 Executarea liniilor electrice subterane
Procesul tehnologic al executării unei instalații subterane cuprinde următoarele operații:
 Însemnarea traseului liniei subterane

 Săparea șanțului

 Pozarea, așezarea cablurilor în șanțuri

 Înnădirea cablurilor

 Montarea manșoanelor de legătură, de derivație, a cutiilor terminale

2.1.Trasarea liniei
Însemnarea traseului liniei subterane se face ținând seama de proiectul întocmit, astfel
încât traseul să fie cât mai scurt posibil. Șanțul se sapă în trotuarul unde se presupune că
sunt mai mulți abonați sau unde sunt stâlpii de iluminat public, la circa 1m distață de
limita clădirilor. Traversările de străzi se fac perpendicular pe acestea , la capetele
trotuarelor.
2.2. Săparea șanțurilor
Săparea se face manual sau cu mașina de săpat șanțuri. Pentru cablurile de joasă tensiune
adâncimea șanțului este de 800 mm iar lățimea superioară trebuie să fie cu circa 100
mm mai mare decât lățimea inferioară, care va fi de cel puțin 350 mm. Pentru traversări
se folosesc tuburi de ciment sau de beton cu găuri, pentru ca să nu se mai sape în partea
carosabilă a străzii.
2.3 Pozarea șanțurilor
Este o soluţie simplă, cu cheltuieli de investiţii mici, dar comportă importante lucrări
de pământ şi desfacere repetată a pavajelor. Procesul tehnologic cuprinde următoarele
operaţii : recunoaşterea traseului, executarea traversărilor, executarea şanţurilor,
desfacerea şi aşezarea cablurilor, tragerea cablurilor în traversări, executarea profilului,
astuparea şanţului şi refacerea pavajului.
2.4 Înnădirea cablurilor subterane
Cablurile subterane cu izolație din hârtie sau materiale plastice se înnădesc cu
ajutorul manșoanelor de legătură. Pentru înnădire sunt necesare: cleme de legătură, masă
izolantă și materiale anexe.
2.5 Montarea manșoanelor
Manșonul se curăță în interior cu benzină. Cablul se așază în manșon și se fixează la
capete cu brățări.Cele două capete se îmbină prin strângerea șuruburilor de fixare.Pentru
asigurarea continuitîții electrice a învelișurilor metalice, la fiecare capăt al cablului se
lipește de învelișurile metalice, prin cositorire, un conductor de legare la pământ
2.6 Executarea derivațiilor cablurilor
Derivațiile din cablurile subterane se execută prin intermediul manșoanelor de
derivație. Acestea se folosesc numai la cablurile armate montate în pământ și sunt
prevăzute cu carcase din fontă pentru protejarea îmbunării. Pentru executarea derivațiilor
se folosesc : cleme de înnădire și derivație, cleme de derivație în formă de T, masă
izolantă.
2.7 Executarea capetelor terminale

Cutiile terminale se execută după următoarea succesiune a operaţiilor tehnologice:


desfacerea capetelor de cablu, montarea conductoarelor de legare la pământ, etanşarea
punctului de ramificaţie, montarea papucilor, protejarea izolaţiei conductoarelor.
Manșoanele terminale se clasifică în:
Manșoane terminale de interior, care pot fi confecționate din fontă sau plumb
Manșoane terminale de exterior, care pot fi confecționate din tablă de oțel sudată sau
din fontă
Vă mulțumesc,

S-ar putea să vă placă și