Sunteți pe pagina 1din 12

MASA ATOMULUI.

MASA ATOMICĂ RELATIVĂ.

MOL DE ATOMI
ŞTIAŢI CĂ…..?

- un vârf de ac =100 milioane de atomi de Fe?

- dacă un om atom, 1 cm3 ar conține 20


miliarde x populaţia globului.

- pe 1cm se pot aşeza 108 atomi.


Masele atomice reale:

- m(H) = 0,1673*10-23 g
- m(C) = 1,9923*10-23 g
- m(O) = 2,6564*10 -23 g
EXEMPLU:
-4
În 0,1 mg de hidrogen (10 g)
există: 60 ·1018 atomi
(60 de miliarde de miliarde).
1961
unitatea atomică de masă

1 u.a.m.=

1 u.a.m.= 1,66*10-24g
MASELE ATOMICE RELATIVE:
Exemplu:

Ar(H) = 0,1673*10-23g : 0,16610-23g


= 1,0078

Ar(O) =15,999

Ar(C) =12
MASELE ATOMICE RELATIVE:
ATENŢIE!
1. Masele atomice relative nu au unitate de
măsură,
2. Masele atomice relative nu trebuie memorate –
ele se găsesc în Sistemul periodic în celula
fiecărui element.
MOL DE ATOMI
Numărul de atomi dintr-o substanţă
este caracterizat de mărimea fizică numită
cantitate de substanţă – notată cu litera n
(sau cu litera grecească ν, se citeşte “niu”.
Cantitatea de substanţă
ce conţine 6,02*1023 atomi
se numeşte MOL DE ATOMI.
NA = 6,023*1023 atomi/mol
(NA se numeşte numărul lui Avogadro)
Importanţa teoretică şi practică a
numărului lui Avogadro.
1. NA ne ajută să definim corect şi simplu
molul de atomi.
2. NA ne ajută la calcularea numărului de
atomi dintr-o cantitate de substanţă.
Exemplu:
Câţi atomi se conţin în 2 mol de Na?
Răspuns: N(Na)= n* NA
N(Na)= 2mol*6,02*1023 atomi/mol =
=12,06 * 1023 atomi
Masa molară
Masa molară (notată M) reprezintă
masa unui mol de substanţă, exprimată în
grame.
Masa molară (M) are aceeaşi valoare cu
masa atomică relativă (Ar).
Exemplu:
Ar(C) = 12 M(C) = 12 g/mol
Ar(O) = 16 M(O) = 16 g/mol
Relaţia dintre masă molară (M) şi
cantitatea de substanţă (n)
Cantitatea de substanţă (nr. de mol) se
calculează după relaţia matematică:

Masa de substanţă se va calcula după


formula: m = n * M
Calcule pe baza noţiunilor:
n (cantitate), m(masă), N (nr. de atomi)

Probleme:

Câţi atomi sunt conţinuţi în: 64 g sulf?


În câte grame de sodiu se găsesc
6,023 * 1023 atomi?
Câţi atomi conţin 3 mol de litiu?
Câţi moli reprezinta 71g clor?

S-ar putea să vă placă și