Sunteți pe pagina 1din 12

Reţele cristaline

Avdeev Larisa
Profesor grad didactic superior
Liceul de Creativitate şi Inventică “Prometeu-Prim”

1
SĂ NE AMINTIM:

2
COMPLETAŢI AFIRMAŢIILE:
a) Legătura ionică se stabileşte între ...
atomi de metal şi nemetal.
b) Legătura covalentă se realizează prin ...
punerea în comun a electronilor de valenţă.
c) Legătura covalentă poate fi:
1. - polară
2. - nepolară
d) Între moleculele de apă se stabileşte legătura ...
de hidrogen.
e) Legătura metalică determină următoarele proprietăţi fizice
ale metalelor:

1. - conductibilitate termică înaltă;


2. - conductibilitate electrică înaltă; 3
Să lucrăm în grup!
Din seria de compuşi:
KF, CH3OH, H2, CaO, CO2, N2, PH3,
Ca(OH)2, H2O2, O2, Na2S, P4, selectaţi
substanţele ce conţin doar:
Grupul 1 – legătură ionică,
Grupul 2– legătură covalentă polară,
Grupul 3 – legătură covalentă nepolară.

4
Răspunsuri corecte:
Grupul 1 Grupul 2 Grupul 3

H2
KF CH3OH

N2
CaO CO2

O2
Na2S PH3

P4
Un reprezentant din fiecare grup va
prezenta la tablă modul de formare a legăturii:
formulele electronice şi grafice pentru:
Grupul 1 Grupul 2 Grupul 3
KF PH3 N2

6
Pentru fiecare afirmaţie stabiliţi
valoarea de adevăr:
A.F. Legătura covalentă nepolară poate fi doar
legătură dublă.
A.F. Legătura ionică se realizează prin transfer de
electroni de la metal spre nemetal.
A.F. Legătura de hidrogen este o legătură
intermoleculară de natură electrostatică.
A.F. Polaritatea legăturii covalente nu depinde de
diferenţa de electronegativitate.
A.F. Substanţele cu legătură ionică sunt substanţe
solide.
7
02.12.2009
Tema: Reţele cristaline
Obiective operaţionale:
Elevul trebuie să:
O1 – Să clasifice reţelele cristaline;
O2 – Să explice noţiunile: reţelele cristaline
moleculare, ionice, atomice, metalice;
O3 – Să stabilească după compoziţia substanţei
tipul reţelei cristaline;
O4 – Să coreleze proprietăţile fizice cu tipul
legăturii chimice şi al reţelei cristaline.
8
Tipuri de reţele cristaline
Nod al reţelei
cristaline

Reţea
Reţea metalică
ionică Reţea
Reţea atomică
moleculară (covalentă)

K
NaCl
H2O C (diamant) 9
Verificaţi-vă cunoştinţele:
Din seria de compuşi:
HCl, C(diamant), CO2, KCl, CaO, Al, I2, H2O,
selectaţi substanţele cu reţea cristalină:
1. atomică C(diamant)
2. moleculară CO2, HCl, I2, H2O
3. ionică CaO, KCl
4. metalică Al
Tema pentru acasă

1. De studiat din manual paragraful


3.2.2. pag. 64.
2. De rezolvat exerciţiile 1-3 pag. 67

12

S-ar putea să vă placă și