Sunteți pe pagina 1din 23

Cursul 1

I. CE ESTE LUCRAREA DE LICENȚĂ/ DISERTAȚIE?


II. ETAPELE ELABORĂRII LUCRĂRII DE LICENȚĂ/DISERTAȚIE
II. 1. ALEGEREA DOMENIULUI ȘI A SUBIECTULUI LUCRĂRII DE
LICENȚĂ/DE DISERTAȚIE
II.2.FORMULAREA TITLULUI LUCRĂRII. DEFINIREA SCOPULUI
La sfârșitul cursului studenții trebuie să știe:

să menționeze două criterii de selectare a domeniului lucrării de licență/disertație;


să precizeze patru caracteristici ale unui subiect bine ales pentru teza de
licență/disertație;
să argumenteze fiecare caracteristică menționată pentru un subiect bine ales;
Ce este lucrarea de licență? Dar lucrarea de disertație?
=lucrarea pe care orice absolvent al unui program de studii universitare trebuie să o
susțină în fața unei comisii pentru obținerea diplomei de absolvire.

Finalizarea ciclului I de studii universitare de licență în sistem Bologna -


susținerea lucrării de licență
Finalizarea ciclul ui II de studii universitare de master - susținerea lucrării
de disertație.
Rostul lucrării de licență: de transmitere a culturii prin cercetare.
Lucrarea de licență ar trebui să măsoare:
Ex. Inserția profesională: Cât de apți sunt studenții pentru a desfășura o
activitate în domeniul pentru care s-au pregătit;
- Calitatea cunoștințelor pe care le dețin la sfârșitul anilor de studiu
- Dezvoltarea personală: calitatea intelectuală și morală a absolvenților.

La susținerea lucrării de licență se evaluează:


Capacitatea de a prezenta un material în fața unei comisii;
Capacitatea de a purta un dialog competent pe marginea subiectului.
COMPETENŢE PROFESIONALE (C1) şi explicite (C1.1-C1.5) - Programul de studii: Marketing

Competență=cunoștiințe+abilități+atitudini/comportament

C1 . Utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing

C1.1 Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing


C1.2 Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing
C1.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor si a instrumentelor specifice activitatii de marketing
C1.4 Studierea comparativă şi evaluarea critică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor in
activitatea de marketing
C1.5 Proiectarea unui studiu de marketing
COMPETENŢE PROFESIONALE (C2) şi explicite (C2.1-C2.5) - Programul de studii: Marketing

Competență=cunoștiințe+abilități+atitudini/comportament

C2. Utilizarea instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de marketing


C2.1 Identificarea şi descrierea instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de marketing
C2.2 Explicarea modului de utilizare a instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de
marketing
C2.3 Folosirea softurilor în activităţi de marketing
C2.4 Evaluarea critică a caracteristicilor instrumentale ale principalelor softuri folosite în activitatea
de marketing
C2.5 Dezvoltarea si utilizarea bazelor de date specifice activitatii de marketing
COMPETENŢE PROFESIONALE (C3) şi explicite (C3.1-C3.5) - Programul de studii: Marketing

Competență=cunoștiințe+abilități+atitudini/comportament

C3. Culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizatia si mediul sau
C3.1 Definirea mediului organizatiei, identificarea şi descrierea principalelor variabile ale acestuia
C3.2 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizatiei
C3.3 Identificarea si selectarea factorilor care influenteaza functionarea organizatiei
C3.4 Evaluarea si clasificarea factorilor care influenteaza functionarea organizatiei
C3.5 Elaborarea unui proiect de analiza a mediului de marketing al organizatiei, in functie de
specificul pietei
COMPETENŢE PROFESIONALE (C4) şi explicite (C4.1-C4.5) - Programul de studii: Marketing

Competență=cunoștiințe+abilități+atitudini/comportament

C4. Fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing

C4.1 Definirea conceptelor si descrierea politicilor mix-ului de marketing


C4.2 Explicarea mix-ului de marketing
C4.3 Aplicarea cunoştinţelor specifice mix-ului de marketing pentru elaborarea unui program de
marketing
C4.4 Aplicarea criteriilor standard pentru evaluarea programelor de marketing
C4.5 Proiectarea programelor de marketing
COMPETENŢE PROFESIONALE (C5) şi explicite (C5.1-C5.5) - Programul de studii: Marketing

Competență=cunoștiințe+abilități+atitudini/comportament

C5. Utilizarea tehnicilor de vanzare

C5.1 Utilizarea tehnicilor de vanzare


C5.2 Explicarea tehnicilor de vanzare si a utilizarii instrumentelor specifice de comunicare
C5.3 Aplicarea tehnicilor de vanzare si a instrumentelor specifice de comunicare
C5.4 Analiza şi evaluarea tehnicilor de vanzare si a instrumentelor specifice de comunicare
C5.5 Proiectarea programului de comunicare in vanzari
COMPETENŢE PROFESIONALE (C6) şi explicite (C6.1-C6.5) - Programul de studii: Marketing

Competență=cunoștiințe+abilități+atitudini/comportament

C6. Organizarea activitatilor de marketing în cadrul organizatiei

C6.1 Identificarea şi definirea rolului departamentului de marketing în cadrul organizatiei


C6.2 Explicarea principalelor atribuţii şi activităţi ale departamentului de marketing.
C6.3 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru organizarea activitatilor de marketing
C6.4 Analiza şi evaluarea critică a activităţilor in cadrul departamentului de marketing
C6.5 Propunerea modalitatilor de creştere a eficienţei organizarii activităţilor de marketing
COMPETENŢE transversale - Programul de studii: Marketing

CT1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de
munca riguroasa, eficienta si responsabila
CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici
de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si
tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare
Criterii de alegere a domeniului/temei

în concordanță cu specializarea urmată


îl interesează mai mult domeniul
știe mai multe despre temă (pentru că a în timpul practicii, al activităţilor civice sau
extraşcolare, prin familie sau cunoştinţe etc. a acordat o atenție mai mare).
Cunoștințele și interesul pentru temă sporesc șansele pentru:
realizarea în timp util a lucrării,
exprimarea unui punct de vedere serios, temeinic.
în funcție de proiectul de angajare, de domeniul în care studentul își dorește
să profeseze.
opinia profesorului îndrumător - studentul alege tema în funcție de specializarea
coordonatorului; de tema impusă?
Selectați un profesor îndrumător care :

Luați în considerare disponibilitatea membrilor facultății pe care îi alegeți.


Asigurați-vă că vă vor fi la dispoziție pentru a vă întâlni sau a conversa atunci
când aveți nevoie și care pot răspunde la timp cererilor dvs.

aveți o bună relație de lucru și care vă oferă feedback pozitiv și încurajare;

 vă va ajuta să dezvoltați o viziune pentru cercetarea dvs. profesionistă,


având în vedere obiectivele viitoarei cariere.

are un succes dovedit cu studenții de finalizare în timp util a lucrării.

are experiență în domeniul dvs. de cercetare și / sau metodologic.


Discipline care pot fi alese pentru susținerea lucrării delicență/disertație

Microeconomie
Dreptul afacerilor
Bazele contabilităţii
Economia întreprinderii
Macroeconomie
Marketing
Management general
Baze de date în marketing
Comportamentul consumatorului
Econometrie
Management comercial
Cercetări de marketing
Discipline care pot fi alese pentru susținerea lucrării delicență/disertație

Tehnici promoționale
Marketingul serviciilor
Finanțe și fiscalitate
Ecomarketing
Logistica mărfurilor
Analiză economico-financiară
Sisteme informatice in marketing
Managementul firmelor mici şi mijlocii
Managementul forţelor de vânzare
Cybermarketing
Discipline care pot fi alese pentru susținerea lucrării delicență/disertație

Marketing agroalimentar
Marketing turistic
Politici de prețuri
Programe aplicative pentru marketing
Analiza în R a informaţiilor de marketing
Marketing internaţional
Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
Business to business marketing
Marketing social-politic
Marketing direct
Simulări de marketing
Calitățile unui subiect bine ales:

1.să fie interesant -să stârnească curiozitatea și plăcerea de cercetare a


studentului
2.să fie concret
3.să aducă ceva nou
4.să își găsească o finalitate, rezultatele cercetării să aibă aplicabilitate
5.să contribuie la adâncirea cunoașterii existente, la dezvoltarea domeniului ales
,eventual la confirmarea unor informații vechi sau la lărgirea cunoașterii pe tema
dată
6.să fie realizabil, în raport cu resursele materiale existente
7.să fie îndelung gândit
Rcomandări pentru etapa de reflecție:

Selectați un subiect care vă pasionează! Bazați-vă alegerea pe interesele personale și / sau


profesionale. Poate fi un subiect care este convingător pentru dvs. acum, sau poate fi un subiect
legat de viitoarea carieră profesională. Acest lucru vă va menține motivat pe durata întregului
proces de cercetare. CUM?
1.Brainstorming. Ce subiecte v-au interesat pe parcursul anilor de studiu? Există subiecte care
vă interesează acum sau din perspectiva unei viitoare cariere? Există probleme în domeniul de
cercetare la care specialiștii încă nu au dat răspunsuri? Când găsești ceva interesant, notează!
Ideea aceasta poate fi punctul de pornire (”trambulina”) pentru viitoarea cercetare.
2.Citiți articole din revistele profesionale și participați la conferințe organizate pe domeniul dvs.
de interes legat de viitoarea carieră !Asta vă va ajuta să aveți o perspectivă asupra subiectelor de
interes pentru specialiști, asupra problemelor critice din domeniul dvs. profesional. Acest lucru
vă va ajuta, de asemenea, să identificați lacunele din cercetare care au nevoie de investigații
suplimentare. În plus, majoritatea articolelor includ comentarii privind lacunele din literatura de
specialitate referitoare la problema analizată.
3.Utilizează resursele oferite de biblioteci! Pe măsura parcurgerii literaturii de specialitate, vei
descoperi probleme în continuare necunoscute sau în dispută.
4.Consultă-te cu profesorul îndrumător!
Formularea titlului lucrării

Exigențele unui titlu bine ales


Titlul trebuie să fie:
explicativ: să rezume problema de cercetare și / sau obiectivele tezei de lucru
exact: fără promisiuni neonorate în conținut
scurt și concis: în puține cuvinte să redea esența (”scurt și la obiect”)
cu stil (să redea arta autorului, meșteșugul scrisului)
eficace: care produce efectul așteptat, care dă un rezultat pozitiv.
Recomandări:
să conțină un cuvânt-cheie, care să permită includerea în baze de date;
să fie însoțit, dacă este cazul, de un subtitlu care să dea detalii referitoare la
publicul țintă sau la limitele temporale sau spațiale ale cercetării (să o lege de un
anumit moment sau de un anumit loc);
să folosească anumite cuvinte, expresii sau chiar substantive proprii ,pe care
este puțin probabil să le regăsești într-un alt titlu, care pot să individualizeze
lucrarea.
Formularea titlului lucrării

Restricții în formularea titlului (Ilie Rad , 2017, 51):


să nu fie folosite verbele ”a fi”, ”a avea”, ”a obține” etc.;
să se renunțe la enunțuri perimate, de tipul ”Cu privire la …”, ”Câteva
observații asupra…”, ”În legătură cu …”;
să nu se utilizeze termeni cu mai multe sensuri, care ar putea genera confuzie,
interpretări multiple.
Sword Helen (2012) completează:
să nu conțină mai mult de unul sau două substantive abstracte (analiză,
structură, dezvoltarea, educație) sau colective (studenți, profesori, subiecți etc.),
mai ales dintre cele care sunt utilizate frecvent în domeniu;
să evite utilizarea așa numitelor ”verbe academice” previzibile, în special la
participiu: pregătirea, promovarea, aplicarea, perfecționarea; regândirea,
redeschiderea, depășirea; relaționarea, corelarea etc.;
Andra Șerbănescu (2007)
nu trebuie să creeze așteptări care nu vor fi onorate.
DEFINIREA SCOPULUI
Lucrarea de licență/disertație este scrisă de student având motivații:
externe: obținerea diplomei de absolvire,
interne: să obțină o notă mare, să beneficieze de aprecierea profesorilor din
comisie, să-și demonstreze că știe (afirmarea de sine);

Scopul lucrării propriu-zise, al cercetării efectuate:


exprimă esențialul întregii activități de documentare și cercetare aplicativă,
într-o manieră exactă.

Etape pentru formularea scopului studiului:


înțelegerea exactă a temei și a cerințelor subiectului;
elaborarea ipotezelor de lucru;
corelarea ideii fundamentale cu ipotezele de lucru, cu etapele de lucru
Scopul trebuie să fie ”suficient de ambițios pentru a ieși din rutină, dar totodată
realist în raport cu posibilitățile de realizare ale autorului care scrie textul”,
scrie Șerbănescu Andra (2017, 75).
OBIECTIVELE...

-descriu problemele sau activitățile necesare pe termen scurt pentru finalizarea


studiului;
-Enunţă ceea ce urmează să fie realizat, construit
-Enunţă activităţile prin care doriţi să realizaţi scopul propus
-De obicei se enunţă prin sintagme precum: identificarea, analizarea, măsurarea,
evaluare
- pot fi introduse într-o listă numerotată.
Planul lucrării = scheletul pe care se construiește textul final. Planul lucrării este elaborat după ce se studentul poate
răspunde clar următoarelor întrebări: ce informații se prezintă (care sunt ideile principale), în ce ordine, ce relații
există între părți, ce spațiu se alocă fiecărei idei. Așadar, se scrie după faza de documentare, când studentul are mai
multe idei și vrea să facă ordine, să le așeze într-o ierarhie dictată de logică, pentru a le putea dezvolta.

Ierarhia ideilor se urmărește mai ușor dacă părțile și subpărțile se numerotează, astfel încât ideile cele mai importante
ies repede în evidență. Numărul diviziunilor variază în funcție de complexitatea temei abordate, de numărul final de
pagini proiectat. Prea multe subdiviziuni îngreunează lectura textului și necesită eforturi suplimentare din partea
cititorului pentru a pune în legătură a părților, așa că trebuie evitat abuzul.

Câteva reguli generale care trebuie respectate în momentul întocmirii planului lucrării sunt formulate de Andra
Șerbănescu (2007, 80):
ideile cu grad asemănător de generalitate se plasează la același nivel;
părțile separate în material trebuie să fie rezultatul aplicării unui criteriu unitar de organizare și ierarhizare;
între părțile lucrării trebuie să existe o legătura implicită sau explicită, ușor de sesizat de către cititor;
ordonarea diviziunilor și a subdiviziunilor trebuie să aibă o direcție clară, să reflecte teza formulată la
începutul textului și să conducă spre concluzia ce trebuie trasă.
Fiecare secțiune din lucrare poate fi completată sau simplificată pe măsură ce studiul este mai aprofundat sau o dată cu
obținerea datelor din cercetarea practică.
Elaborarea planului oferă imaginea de ansamblu asupra configurației finale a lucrării.
Pentru seminar

-Prezentați detaliat ”regula de aur”, pe care o considerați cea mai importantă în alegerea subiectului tezei de
licență (din cele 7 enunţate la curs)

-Alegeţi o disciplină sub semnul căreia vreţi să vă faceţi lucrarea de licenţă

-Din disciplina aleasă disciplină formulaţi 5 subiecte care pot deveni idei pentru lucrări de licenţă.

-Formulaţi 5 titluri de lucrare de licenţă din cele 5 subiecte alese