Sunteți pe pagina 1din 11

Active pe termen lung

Imobilizări necorporale

1
Procurare separată

Procurare ca parte componentă,


în cazul întreprinderilor combinării de

Metodele de intrare a
Procurare din contul subvenţiilor
Imobilizărilor necorporale
stabilite de IAS 38
Primire în rezultatul schimbului

Crearea cu forţe propui

Primire gratuită

Alte

Figura. Intrarea INC la entitate


Procurare separată
Un activ se identifică la valoarea iniţială, care se compune din:
• costuri efective de procurare, inclusiv taxele de import şi impoztele
nerambursabile la procurare;
• oricare costuri, legate de a pune în funcţie activul după destinaţie, de
exemplu, costurile pentru remunerarea personalului şi plata pentru serviciile
profesionale care apar, costurile ce ţin de verificarea activului dacă
corespunde destinaţiei de funcţionare.
Dacă plata pentru imobilizările necorporale se amână mai mult de termenul
plăţii obişnuite, atunci valoarea iniţială a sa va fi echivalentul preţului în
cazul plăţii imediate. Difirenţa dintre suma aceasta şi suma totală a plăţii
se recunoaşte ca cheltuieli financiare.

3
Evaluarea (exemplu)

• C. a procurat licenţă, la valoarea de 15 000 €, din


care 8 000 € se vor plăti imediat, iar restul peste un
an. Taxa de actualizare –10 %.
• Se cere: de calculat valoarea INC la
recunoaşterea iniţială şi de efectuat înregistrările
contabile la data procurării.
• Soluţie: Conform IAS 38 valoarea iniţială a INC –
14 364 € şi se compune din:
 numerar – 8 000 €;
 Valoarea actualizată – 6 364 € [7000×1/(1+0.10)¹];

4
Înregistrările contabile la recunoaştere iniţială

DТ INC – 14 364 €
КТ Numerar – 8 000 €
КТ Datorii comerciale curente – 6 364 €
DТ Cheltuieli financiare – 636 €
КТ Datorii preliminate – 636 €

5
Procurarea unei părţi la combinarea companiilor

• O parte componentă importantă a INC este goodwilul , care are


particularităţile sale. Aceste se împarte în goodwil creat intern şi
procurat din exterior (IAS 38, p. 34, 48).
• Goodwilul creat intern nu se recunoaşte în calitate de INC,
deoarece nu este identificat ca resurse (nu apare din drepturi
contractuale).
• Goodwilul procurat poate fi recunoscut la efectuarea operaţiunilor
privind unirea business-ului. Evaluarea goodwilului, modul de
recunoaştere şi reflectare în raportarea financiară este reglementate
de IFRS 3.
• Goodwilul se determină ce diferenţă dintre valoarea justă a
companiei (ca complex unic de avere) şi valoarea netă a activelor
(valoarea justă minus valoarea datoriilor).

6
Exemplu

• La 14. 01. 2017 a fost procurată cota (90%)


a companiei “Delta” la valoarea de 85 000 €,
valoarea justă a activelor fiind de 200 000 €,
a datoriilor – 115 000 €. În afară de aceasta
este prezentă următoarea informaţie:
• La baza producţiei a fost pusă formula
tehnologică, care este rezultatul
cercetărilor şi a experienţei tehnologilor
companiei;
• Valoarea justă a mărcii comerciale creată
intern 4 000 €, iar a formulei tehnologice –
5 000 €. 7
Soluţie
• 1 etapă – determinarea rezultatului tranzacţiei aferentă
combinării companiei. Conform IFRS 3, formula tehnologică
constituie produsul elaborării ştiinţifice (birou special al C.),
după finisarea căruia a fost reflectată ca INC în raportarea
financiare a C. “Delta”. Astfel valoarea acesteia nu
influenţează mărimea goodwilului.
Rezultatul tranzacţiei se determină în felul următor:
Rezultatul tranzacţiei = Costurile privind procurarea –
Valoarea justă activelor nete
Rezultatul tranzacţiei = 8 500 € [85 000 € – 0.9×(200 000 € – 115 000
€)];
• 2 etapă – calculul mărimii goodwilului. Marca comercială nu
este identificată ca INC şi se exclude din rezultatul
tranzacţiei, iar valoarea rămasă constituie goodwil:
4 500 € (8 500 € – 4 000 €).
8
Înregistrările contabile

• La procurare:
DТ Investiţii pe termen lung – 85 000 €
КТ Numerar – 85 000 €

• La data raportării:
DТ Goodwil – 4 500 €
DТ Imobilizări necorporale/Marca comercială – 4 000 €
DТ Mijloace fixe – 200 000 €
КТ Datorii – 115 000 €
КТ Investiţii pe termen lung – 85 000 €
КТ Kvazidatorii (Cota acţionarilor necontrolaţi) – 8 500 €

9
Evaluarea ulterioară
Alegerea uneia din două metode alternative după
recunoaşterea iniţială:
• modelul evidenţei la valoare iniţială, care prevede
evaluarea la valoarea iniţială cu deducerea amortizării
acumulate pe toată perioada exploatării şi a pierderii
din depreciere. Acesta este principalul model de
evaluarea ulterioară;
• modelul reevaluării, care prevede evaluarea la
valoarea reevaluată (în baza informaţiei despre
valoarea justă): metoda alternativă. Acest model
poate fi aplicat numai în cazul existenţii pieţii active.
10
Aplicarea modelului reevaluării
• Atunci când INC se reevaluează, trebuie de condus de
principiul prudenţei şi concepţia menţinerii capitalului.
• Particularităţi:
se aplică una din două variante a recalculării
amortizării după reevaluare: 1 – recalculare
proporţională; 2 – decontarea amortizării;
eliminarea soldului debitor al rezervei de reevaluare;
soldul rezervei se debitează în măsura utilizării
activului şi se reflectă la profitul nerepartizat al anilor
precedenţi.
11