Sunteți pe pagina 1din 14

MEDIUL DE SECURITATE CONTEMPORAN

- GENERATOR ȘI SPAȚIU DE MANIFESTARE


A CONFLICTELOR ȘI CRIZELOR

Colonel (rz.) prof.univ.dr. Constantin POPESCU


AGENDA:
1. Mediul de securitate –abordări conceptuale
2. Caracteristicile mediului de securitate contemporan
3. Efectele globalizării asupra mediului de securitate contemporan
MEDIUL DE SECURITATE –ABORDĂRI CONCEPTUALE

Ipoteze de lucru:

Teoria lui Samuel Huntington privind ciocnirea civilizaţiilor a fost


infirmată de evoluţia relaţiilor internaţionale după anii ’90;

Schimbarea balanţei de putere prin intermediul unor războaie


devastatoare de genul celor din secolul al XX-lea este destul improbabilă
pe termen mediu şi scurt;

 Extinderea rapidă într-un spaţiu geografic vast a valorilor democraţiei


pluraliste şi ale economiei de piaţă;

Factorul ideologic, în formele sale clasice, a încetat să mai fie mobilul


confruntărilor de natură strategică. .
MEDIUL DE SECURITATE –ABORDĂRI CONCEPTUALE

Cu toate acestea:

S-a revenit la formatul intereselor de stat sau ale unor grupuri de state,
promovate prin diferite instrumente ale puterii (politice, economice,
financiare, tehnologice, militare);

 Lumea devine din ce în ce mai interconectată şi interdependentă la nivel


regional şi mondial datorită progreselor remarcabile înregistrate în
domeniul comunicaţiilor, transporturilor, tehnologiei informaţiilor şi
comerţului;

“Alah l-a înlocuit pe Marx”* –islamismul radical a înlocuit marxismul ca


ideologie oponentă culturii occidentale.

*Louis F. Astorga Gonzales, World Stage: Transition Towards Multipolarism, Spanish


Institute of Strategic Studies.
MEDIUL DE SECURITATE –ABORDĂRI CONCEPTUALE

Mediul de securitate:

un concept integrator, care poate fi definit ca rezultat al evoluţiilor istorice,

militare, culturale, economice, instituţionale, geopolitice care au impact

asupra comunităţilor umane şi asupra individului, ca subiect şi obiect de

referinţă al securităţii.
CARACTERISTICILE MEDIULUI DE SECURITATE CONTEMPORAN

1. Globalizarea şi evoluţia informaţională conduc la apariţia şi creşterea


importanţei noilor actori nonstatali:

companii transnaţionale, trusturi mass-media, ONG-uri, etc.:

contestă suveranitatea statului naţional şi mecanismele de securitate


tradiţionale specifice acestuia;

 propun noi abordări şi mecanisme de management al situaţiilor de


criză şi conflict, bazate pe elemente de putere non-militare.

 organizaţiile teroriste, organizaţiile internaţionale de crimă organizată,


cartelele de droguri etc.:

 alterează starea de securitate prin acţiunile lor;

provoacă îngrijorare sporită prin posibilitatea de a intra în posesia


ADM sau a tehonologiilor avansate cu aplicabilitate în domeniul militar.
CARACTERISTICILE MEDIULUI DE SECURITATE CONTEMPORAN

2. O stare globală instabilă generată de:

 continuitatea şi consecinţele conflictelor din perioada post Război Rece;

 apariţia statelor slabe sau eşuate;

 intensificarea terorismului internaţional;

 apariţia ameninţărilor asimetrice;

proliferarea armelor de distrugere în masă;

radicalizarea unor ideologii cu caracter religios;

persistenţa unor conflicte nerezolvate;

exacerbarea naţionalismului şi a poziţiilor revanşarde probabile în


zonele slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare ale lumii.
CARACTERISTICILE MEDIULUI DE SECURITATE CONTEMPORAN

3. Bipolaritatea specifică perioadei Războiului Rece tinde să fie înlocuită


de multipolaritate:

statele emergente aspiră la statutul de puteri regionale iar în unele


cazuri chiar globale;

eforturile şi concurenţa acerbă în obţinerea unei poziţii avantajoase în


actualul sistem internaţional pot determina apariţia unor crize.
CARACTERISTICILE MEDIULUI DE SECURITATE CONTEMPORAN

4. Apariţia unei lumi multipolare, cu o societate din ce în ce mai


globalizată, evidenţiază două tendinţe contradictorii ale mediului de
securitate:

de integrare a subsistemelor şi proceselor;

de fracturare a unităţilor şi (re)construirea unor noi tipuri de identitate a


subsistemelor, care se pot constitui fie ca părţi ale sistemului, fie ca
elemente care se opun întregului.
CARACTERISTICILE MEDIULUI DE SECURITATE CONTEMPORAN

5. Reevaluarea permanentă a metodologiei de analiză şi studiu a


securităţii, impusă de:

 transformările permanente şi profunde ale mediului internaţional de


securitate:

securitatea nu mai poate fi analizată în termeni de alegere politică,


de capacităţi şi intenţii ale unui stat, ci în funcţie vulnerabilităţile,
riscurile, pericolele şi ameninţările la adresa securităţii individului.

 schimbările majore de paradigmă:

 extinderea definiţiei securităţii de la indicatorul securitate militară la


o întreagă agendă a securităţii (umană, socială, politică, economică,
ecologică, militară şi de altă natură).
EFECTELE GLOBALIZĂRII ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE
CONTEMPORAN

Datele problemei:

procesul globalizării se manifestă preponderent în cinci domenii:


politic, economic, cultural, tehnologic şi social;

efectele globalizării se extind asupra tuturor sectoarelor vieţii


economico-sociale şi nu conduc în mod obligatoriu numai la beneficii;

 fenomenului globalizării este însoţit de un proces opus –glocalizarea.


EFECTELE GLOBALIZĂRII ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE
CONTEMPORAN

Globalizarea deschide uriaşe oportunităţi pentru progres, însă prin aspectele


şi efectele sale negative generează o categorie specifică de riscuri, ameninţări
şi vulnerabilităţi la adresa securităţii, care se adaugă celor clasice şi care
constituie adevărate surse de instabilitate:

în funcţie de criteriile specifice domeniilor securităţii extinse ele au fost


încadrate în diverse taxonomii ca fiind de natură politică, economică, militară,
culturală, de mediu etc.;

deşi în aparenţă sunt separate pe domenii, datorită globalizării şi


interdependenţei crescute la nivelul societăţii moderne, sursele de
instabilitate produc efecte şi în alte domenii decât celui care aparţin.
EFECTELE GLOBALIZĂRII ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE
CONTEMPORAN

Amplificarea şi diversificarea insecurităţii ca o consecinţă directă a creşterii


interconectării şi a interdependenţelor tehnologice, economice şi sociale:

facilităţile tehnologice în comunicaţii pot fi utilizate de organizaţiile


teroriste, de crimă organizată pentru organizarea, coordonarea şi
conducerea activităţilor proprii şi diseminarea mai rapidă a informaţiilor etc.;

societatea informaţională –vulnerabilităţi uşor de exploatat de către


adversari (atacurile cibernetice);

dezvoltarea reţelelor de comunicaţii terestre, aeriene şi maritime globale a


creat condiţii propice şi pentru o serie de activităţi ilicite;

etc.
EFECTELE GLOBALIZĂRII ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE
CONTEMPORAN

Într-o societate globalizată problemele de securitate se manifestă la nivel


global şi impun soluţii globale:

solicită dinamism şi cooperare crescută din partea statelor-naţiune în


adaptarea strategiilor de securitate la caracteristicile noului mediu de
securitate;

necesită identificarea unor modalităţii şi soluţii concrete la nivelul


palierelor instituţionale, de modificare a comportamentelor în sfera
securităţii, în sensul intervenţiei concertate;

presupun crearea organizaţiilor internaţionale ca expresie a dorinţei


statelor de a coopera pe probleme de securitate