Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT Floare albastră

1.Prezentarea curentului- Romantism-


2. Teme, simboluri/ motive romantice în
FLOARE ALBASTRĂ
3. Scriere creativă

MIHAI EMINESCU
1850-1889
PREZENTAREA EPOCII, CURENTE
LITERARE
• ÎN EPOCĂ, AU COEXISTAT MAI MULTE
CURENTE LITERARE: CLASICISMUL,
REALISMUL, ROMANTISMUL.
• Regăsim în opera eminesciană atât particularități romantice,
cât și clasice; Eminescu însuși se autodefinește în arta poetică
Eu nu cred nici în Iehova: Nu mă-ntoarceţi nici cu clasici,/
Nici cu stil curat şi antic - /Toate-mi sunt deopotrivă,/ Eu
rămân ce-am fost: romantic.
ANII 1860
Semnificația acestei denumiri,
epoca marilor clasici, se
datorează faptului că acum
se pun bazele literaturii
române, existând scriitori
valoroși, reprezentativi
pentru toate genurile
literare: epic: Creangă,
Slavici; liric: Eminescu;
dramatic: Caragiale
ROMANTISM
A apărut în secolul al XIX-lea ca un curent
anticlasicist, respinge orice fel de norme, susţinând
libertatea inspiraţiei. În timp ce clasicismul e un curent al
CLASICISM raţiunii, romantismul exaltă sentimentul şi fantezia.
• Apare în Franţa în secolul al XVII-lea, Natura pătrunde masiv în creaţiile romantice, pe când
fiind un curent raţionalist, iubitor de clasiciştii se interesau numai de caracterele umane. Visul
echilibru, ordine şi rigoare. Clasiciştii şi exotismul, interesul pentru tărâmuri îndepărtate sunt
respectă în mod deosebit modelele teme ale R. Acest curent îndeamnă scriitorii să se inspire
antichităţii pe care o consideră o epocă din istoria naţională şi din creaţiile folclorice ale ţărilor
de supremă înflorire a artelor. Pentru ei, lor.
frumosul se confundă cu adevărul, Personajele romantice sunt eroi excepţionali în
eticul, cu esteticul. împrejurări excepţionale, construite adesea pe principiul
• C. acordă o maximă importanţă antitezei şi putând evolua pe parcursul operei în ceea ce
regulilor, normelor estetice cum ar fi priveşte trăsăturile lor de caracter.Reprezentanţi: Novalis,
regula celor trei unităţi, conform căreia Puşkin, Hugo, E.A.Poe, Eminescu, Negruzzi, Alexandrescu.
acţiunea tragediei trebuie să fie unitară,
să se desfăşoare între-un timp
dat(maximum 24 de ore) şi în acelaşi loc.
• Reprezentanţii clasicismului sunt
adepţi ai genurilor şi speciilor literare
pure, condamnând amestecul lor.Preferă
tragedia, comedia, epistola, satira şi
fabula, ilustrate de scriitori precum
Corneille, Molière, La
Fontaine.(Negruzzi, Alexandrescu)
Individul clasic
Este utopia unui om perfect sănătos trupeşte şi
sufleteşte[...].Din punct de vedere sanitar, eroul
clasic este sănătos cu o sănătate de gladiator
[...]clasicul are o vârstă incertă, de un tânăr
perfect dezvoltat, vârsta lui Achile [...]
Trei sunt profesiile clasicului: rege, păstor,
vânător [...]de rege care păstoreşte şi
vânează(războiul e implicat).
G.Călinescu, Clasicism, romantism,baroc
Se caracterizează prin cultivarea fanteziei creatoare, care acordă tipului
romantic (excepţional în împrejurări excepţionale) posibilitatea de a fi
polimorf, proteic (poate avea mai multe întruchipări: geniu, înger, demon).
Procedeul construirii personajelor este antiteza.
Individul romantic, [...] cu sensibilitatea şi intelectul exacerbate la
maximum,rezumând toate aspectele de la brută la geniu.
Romanticul [...] este maladiv, infirm, tuberculos, nebun (Damnatul).
Eroul romantic este cocoşat, orb, şchiop etc. Sau în fine
niciodata,,normal” frumos, ci de o frumuseţe stranie, de o delicateţe
maladivă.El este adesea pitic sau uriaş.
Romanticul e foarte tânăr (13-14 ani femeia) ori foarte bătrân.
G.Călinescu, Clasicism, romantism,baroc
Opinie critică
Două etape ale R.
(V.Nemoianu, 2.High Romanticism (1790-1815)
Îmblânzirea
romantismului): Eminescu
HR; BR :
abordează următoarele teme
integrarea contrariilor
-înger/demon-, vizionarism, simţ cosmic
misticism, intensitate pasională,
ironie (Don Quijote), intelectual

3.Biedermeier Romanticisme (1815-1848)


Alecsandri,
este folosit Bolintineanu
pentru a denumi o manifestare a R.,
caracterizată prin: teatral, popular
înclinaţie spre moralitate,
valori domestice,
intimism, idilism,
pasiuni temperate, confort spiritual,
sociabilitate
Despre Floare albastră…
• Floare albastră este o poezie publicată la 1
septembrie 1873 în revista Convorbiri literare,
constituind, după cum spunea Vladimir
Streinu „primul mare semn al operei viitoare”.
Floare albastră-interpretarea titlului

Surse de inspirație
• Motivul romantic al florii albastre este • Titlul poeziei este alcătuit dintr-o
frecvent întâlnit în literatura germană, la sintagmă cu valoare metaforică –
subsitantivul „floare”, reprezentând
Novalis, unde floarea albastră se frumuseţea, delicateţea, efemeritatea,
metamorfozează în femeie luând chipul planul terestru, uman şi adjectivul
iubitei şi tulburând inima eroului, dar şi in „albastră” sugerând puritatea, infinitul
poezia romantică italiană a lui Leopardi. cosmic, aspiraţia spre infinit.
• De asemenea, Emil Alexandrescu spune
că floarea este simbolul lumii
materiale, concrete, pe când albastrul
sugerează cosmicul, inefabilul. Astfel,
încă din titlu se evidențiază opoziția
bărbat/femeie, dintre cele două viziuni
asupra existenței pe care cei doi le
reprezintă.
Cele două viziuni asupra vieții
NOSCE TE IBSUM-CUNOAȘTE-TE
FEMEIA REPREZINTĂCARPE DIEM- PE TINE ÎNSUȚI-TEMA GENIULUI-
TRĂIEȘTE CLIPA-TEMA IUBIRII A CUNOAȘTERII-
• IMAGINI ARTISTICE: • Vizuale: stele, nori, ceruri,
• Vizuale: codrul cu verdeață, câmpiile asire, întunecata
stânca stă să se prăvale…,bolta mare, piramide, depărtare,
cea senină, voi fi roșie ca stîlp în lună
mărul, de mi-i da o sărutare…,
luna-n noaptea cea de vară
• Auditive: izvoare plâng în
vale,mi-i spune-atunci povești
și minciuni cu-a ta guriță, vom
vorbi-n întunecime
Ce concluzii se deprind din cele două prezentări ale
dorințelor fiecăruia? Ce viziune despre viață prezintă…
Femeia… Dar bărbatul?
• Iubita se remarcă prin • Se remarcă măreția viziunii
bărbatului preocupat de
dinamism, dorința de a trăi cunoaștere
clipa de dragoste, reliefată • Caracterizarea sa se realizează prin:
prin interjecții- hai- și verbe ironie-mititica, eu am râs-. Lipsa
la imperativ-nu căta- unui discurs amplu e o marcă a
indiferenței/a dorinței de a accede
• Motivele literare din reveria
la un spațiu ideal, îndepărtat ,
proiectată de ea (verbele sugerat de imaginile vizuale care-l
sunt la viitor) țin de sfera descriu
aproapelui, a locurilor mici, • Epilogul relației de dragoste e trist,
obișnuite. căci iubirea se stinge, iar bărbatul,
nostalgic, realizează tardiv
importanța iubirii
Exercițiu creativ
Imaginează o strofă în care să Construiește un text de 6 rânduri în
utilizezi trăsături specifice care sa joci rolul unui personaj-
romantismului prin care să arhetip romantic (seducătorul,
modifici finalul poeziei damnatul, înțeleptul etc.)

Ce am
Antiteza e o figură de stil preferată de
învățat?
romantici
• Personajele sunt arhetipuri- Figura geniului eminescian se inspiră
excepționale- iubita, geniul din filosofia lui Schopenhauer
• Poezia se inspiră din folclor prin • GENIUL nu e capabil de a ferici
limbaj: oi ținea,nime,n-a s-o știe și pe cineva, nici capabil de a fi
prin corespondența om-natură fericit. El nu devine geniu, ci
• Lirica măștilor –eul liric se dedublează este un damnat,se află sub
în ipostaza femeii/a bărbatului, lumina unui destin nefericit,
susținând idei diferite despre plin de suferință.
existență
• Temă
• Se îmbină mai multe specii: idila-
povestea de dragoste-, elegia- • Construiește un eseu liber
tristețea din final-, meditația-alegerea despre frumusețea
unui drum în viață care să garanteze imaginarului romantic făcând
fericirea referire și la textul studiat la
clasă.