Sunteți pe pagina 1din 19

ÎNCĂLZIREA

GLOBALĂ
Ce este încalzirea globala?
Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a

Ce este încălzirea
temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata
apropiere a solului, precum și a apei oceanelor, constatată în
ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii
globală?
O scurtă istorie a Încălzirii
Globale
O scurtă istorie a
Fenomenul de încălzire globală nu este nicidecum ceva
nou pentru planeta noastră. Dimpotrivă, perioadele de
temperaturi foarte ridicate şi cele glaciare alterneazã conform
Încălzirii Globale
unui ciclu pe care oamenii de ştiinţă sunt încă departe de a-l
înţelege, dar a cărui existenţă e sprijinită de dovezi din ce în ce
mai numeroase. Ca idee, în ultima jumătate de milion de ani
planeta a trecut prin nu mai puţin de şapte perioade glaciare,
iar acum 7.000 de ani am intrat într-o nouă perioadă de
încălzire a atmosferei..
În ultima jumătate de secol a existat o creștere neobișnuit de
rapidă a temperaturii globale, creștere ce coincide cu consumul
ridicat de combustibili fosili, combustibili prin a căror ardere se
elimină in atmosferă cantităţi impresionante de diverse gaze
(numite gaze cu efect de seră), în principal dioxid de carbon
(CO2).
Cauze
Clima se schimbă în funcție de influența deplasării pe
orbită în jurul Soarelui, erupțiilor vulcanice și efectului de seră.

Cauze
Comform oamenilor de știintă, principala cauza este creșterea
concentrației gazelor cu efect de seră datorită activităților
umane din epoca industrializăriiDespadurire
14%
Altele
10%
Efectul de sera
30%

Arderea
Poluarea combustibililor
aerului fosili
20% 26%
Ce este efectul de seră?
Efectul de seră este un fenomen natural prin care o parte
a radiației terestre în infraroșu este reținută de atmosfera

Ce este efectul de
terestră. Efectul se datorează gazelor cu efect de seră care
reflectă înapoi această radiație.
Efectul actual al existenței gazelor cu efect de seră este că
seră?
temperatura medie a Pământului este cu cca. 33 °C mai mare
decât ar fi în lipsa lor, adică este de cca. +15 °C în loc să fie de
-18 °C. În acest sens, efectul de seră este benefic, el asigurând
încălzirea suficientă a Pământului pentru a permite dezvoltarea
plantelor așa cum le cunoaștem noi azi.
Bilanțul energetic stabilizat al atmosferei terestre
Dacă concentrația gazelor cu efect de seră crește,
echilibrul este perturbat. De aceea, termenul de „efect de seră”
este folosit cel mai adesea în vorbirea curentă pentru a
evidenția contribuția unor anumite gaze, emise natural sau
artificial, la încălzirea atmosferei terestre prin modificarea
permeabilității atmosferei la radiațiile solare reflectate de
suprafața terestră. Metan, 6%
Ozon, 5% Altele, 4%

Vaporii de apă,
CO2, 26% 55%
Gazele responsabile pentru
efectul de seră
Efectul antropic
Activitatea umană în perioada industrializării a dus la:
Emisii de dioxid de carbon ca urmare a arderii
combustibililor
Efectul antropic
Emisii de metan, ca urmare a activităților agricole
Creșterea concentrației aerosolilor, ca urmare a activităților
industriale
Emisii de compuși halogenați datorită utilizării freonilor
Emisii de N2O ca urmare a folosirii îngrășămintelor
chimice și a arderii combustibililor fosili.
Efecte și consecințe
• Topirea calotelor polare
• Retragerea și dispariția ghețarilor, topirea zăpezilor
Efecte și consecințe
• Ridicarea nivelului mării, acidifierea oceanelor,
oprirea termosifonului salin
• Ridicarea temperaturii solului, lucru ce duce la
incendiile de pădure
• Decalarea anotimpurilor
Măsuri
În cadrul UE se discută despre limitarea încălzirii globale, care
prevede măsuri pentru limitarea încălzirii globale la 2 °C. Una dintre
cele mai bune acțiuni pentru reducerea încălzirii globale este reducerea

Măsuri
consumului de energie prin:
• Adoptarea de tehnologii moderne, care nu sunt energointensive.
• Reducerea consumului energetic prin reducerea iluminatului artificial
• Eficientizarea transportului prin folosirea hidrogenului drept
combustibil în locul hidrocarburilor
• utilizarea energiilor care nu se bazează pe tehnologia de ardere, cum
sunt energia solară, energie hidraulică și energia eoliană
Curiozități
1. Anul 2017 a fost al doilea cel mai fierbinte an, după 2014.
2. 37% din americani nu cred în încălzirea globală, iar 64% consideră
ca ea nu le va afecta viața
3. Aproape 20% din populația de șopârle a planetei ar putea să
dispară până în 2080 din cauza încălzirii globale.
4. Numărul furtunilor a crescut de 5 ori, al inundațiilor de 6 ori iar al
incendiilor de 10 ori
5. În 1896, un om de știință suedez, Svante Arrhenius a menționat că
arderea de combustibil fosili poate rezulta in încălzirea globală.
6. Statele Unite cheltuiesc anual $100.000.000 din cauza schimbărilor
climatice.
1.
Cuprins
Ce este încălzirea globală?
2. O scurtă istorie a încălzirii globale
3. Cauze
4. Efectul de seră
5. Efectul antopic
6. Efecte și consecințe
7. Măsuri
Bibliografie
• https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enc%C4%83lzirea_global%C4%8
3
• https://stiintasitehnica.com/incalzire-globala-rapida/
• https://climate.nasa.gov/resources/global-warming/
• https://www.nationalgeographic.com/environment/global-
warming/global-warming-overview/
• https://www.descopera.ro/natura/4728539-cat-de-periculoasa-este-
de-fapt-incalzirea-globala
Chira Mihaela Cătălina
Clasa a XII-a B

S-ar putea să vă placă și