Sunteți pe pagina 1din 10

Dosarul de sponsorizare

NEDELEA RALUCA
SANDU RALUCA-SIMINA
TRIFU ANCA-MARIA

MASTER KPRF, ANUL II


Definiția sponsorizării

 Sponsorizarea, este actul juridic prin care, două persoane


convin cu privire la transferul dreptului de proprietate
asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare
pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ,
desfăşurate de către una dintre părţi, denumită
beneficiarul sponsorizării.
Ce reprezintă sponsorizarea

 În esenţă, prin intermediul sponsorizării, o organizaţie


susţine financiar şi/sau material o
activitate/persoană/organizaţie/idee, în schimbul obţinerii
unor avantaje care pot fi: deduceri fiscale, creşterea
imaginii, publicitate etc., în special pentru a avea efectele
juridice şi fiscale dorite, sponsorizarea trebuie să fie
consemnată într-un contract încheiat în formă scrisă, cu
specificarea obiectului, valorii şi a duratei, precum şi a
drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
Ce cuprinde un dosar de sponsorizare

 Partea întâi
- Prezentarea operațiunii va avea în vedere:
 o expunere referitoare la domeniul în care urmează să
se investească
 descrierea evenimentului (loc, dată, caracteristici,
obiective)
 programul precis (itinerarul)
 calendarul detaliat
 lista echipamentului disponibil și cel care trebuie
procurat
 aspecte legate de securitate, asigurări, sprijin logistic
 Partea a doua:
- Posibilități de comunicare - evidențiate prin :

 evoluția domeniului în care sponsorul va investi


 lista mass-media în vederea mediatizării
evenimentului

• Partea a treia:
- prezentarea echipei de lucru
- stabilirea nevoilor și a costurilor = bugetul
operațiunii
• Ultima parte - CONCLUZII
Exemplu dosar sponsorizare

 Cabinetul „Life kinetic”, reprezintă un domeniu


variat de servicii prin are oamenii își pot îmbunătății
considerabil calitatea vieții, în ceea ce privește
recuperarea funcțională și motorie.
 Ca și obiectiv principal în viitorul apropiat, ne dorim
să achiziționăm un dispozitiv pentru recăpătarea
funcției locomotorii a pacienților care au suferit
diverse accidente care s-au soldat cu tetrapareze,
hemipareze și diferite boli neuro-musculare care
împiedică locomoția.
 Robotul pentru recăpătarea funcției locomotorii , este un
dispozitiv inovator, foarte benefic pentru persoanele care
au suferit accidente de natură neuro-musculară.
 Denumirea dispozitivului este „Robotul pentru
recuperarea mersului G-EO Evolution” care dispune: se
diferențiază de alte sisteme prin programele de
recuperare mult mai complexe, software performant si
printr-un sistem mult mai eficient pentru fixarea
pacientului și preluarea greutății corporale. Cu ajutorul
lui G-EO Evolution, pacienții învață practic să meargă
din nou, oferindu-le o șansă la o viață normală.
 Acest echipament este în valoare de 300 000 de euro
, dar, pe lângă acești bani, avem nevoie și de personal
calificat pentru manevrarea și folosirea lui. Cursurile
au un cost de aproximativ 6000 de euro.
 Ca urmare, vă rugăm a ne aproba acest dosar de
sponsorizare, pentru a putea să le oferim oamenilor
sănătate și fericire.
 Vă mulțumim!
Bibliografie

 https://www.kran.fund/en/project02.html
 http://www.hipocrat2000.ro/hipocrat/robot_pentr
u_recuperarea_mersului_geo_evolution
 https://educatiefinanciara.techsoup.ro/sponsorizare
/
 https://conspecte.com/Marketing/sponsorizarea.ht
ml