Sunteți pe pagina 1din 24

MONARHIA CONSTITUTIONALA DIN ANGLIA

1628-1689

1628-1689
Scurt trecut istoric
Sec V – anglo-saxonii
invadează fosta provincie romană
Britannia, supunîndu-i pe celţii
romanizaţi

1066 – Wilhelm Cuceritorul, duce


al Normandiei franceze, îi învinge
pe Anglo-saxoni la Hastings

Din amestecul anglo-saxonei cu


franceza se naşte limba engleză
1066 – cucerirea normando-franceză a Angliei
Cucerirea Angliei a fost descrisă in documentul numit
Tapiteria Pictată de la Bayeux
Economia Angliei
Instituţii politice
Relief deluros-muntos
Instituţia regală
Climă rece şi umedă Stucturi politice
Camera Lorzilor – vechea nobilime
feudal-rurală – putere militară 1. Regele
The Parliament
Creştereaofoilor
Kingdom of
2. Vechea nobilime feudală
Camera England
Comunelor
Dezvoltarea oraşelor portuare
– noua nobilime (deţine pământuri)
Parlamentul
urbană – putereRegatului
financiarăAngliei 3. Noua nobilime urbană
(proprietari de manufacturi, de
nave, de depozite, negustori,
bancheri, etc)
House of Lords
Export & House
de lână of Commons
şi postavuri
în Europa
Camera Lorzilor & Camera Comunelor
Realităţi politico-religioase din sec XVI
Regele Henric al VIII-lea Tudor
întemeiază o nouă Biserică protestantă
Biserica Anglicană - The Church of
England
“The King is the Supreme Head of the
Churh of England”
Fiica sa, Elisabeta I Tudor , bazându-se pe
noua nobilime urbană si pe Camera Comunelor,
transformă Anglia într-o mare putere maritimă
(controlează Oceanul Atlantic)
1603 – Elisabeta moare. Pe tronul Angliei vin
regii Scoţiei din dinastia Stuart
(House of Stuart)
1606 -Uniunea personală Anglia - Scoţia
Razboiul Civil,
Republica,
Protectoratul
Cauza Razboiului Civil
Conflict intre dinastia scoţiană Stuart –
pro-catolică, absolutistă, antiparlamentară şi SARCINI DE LUCRU
Parlament (Camera Comunelor) pe tema INDIVIDUALE
dreptului regal de a impune noi taxe si
impozite -1638
Identificaţi cele două tabere
Regele Carol I Stuart se baza pe forţa
militară a vechii nobilimi , pe anglicanii Numiţi liderii
moderaţi, pe catolici si pe scoţieni, în timp ce Precizaţi cauza conflictului
trupele parlamentare sprijinite de orase şi de Explicaţi de ce Camera
anglicanii radicali, au fost organizate de
Generalul Oliver Cromwell în Armata
Comunelor s-a împotrivit
Noului Model --- The New Model Army regelui
) Carol I Stuart (1625-1649)
Tabere politico-
militare
• Tabăra
• Tabăra Parlamentară
Regalistă Generalul Oliver Cromwell
Regele Carol I Stuart Noua nobilime urbană
Vechea nobilime feudală Anglicanii radicali
Catolicii
Anglicanii moderaţi
Scoţienii
The New Model Army
Armata parlamentară era condusă de Oliver
Cromwell – un bun strateg militar şi politic
Soldaţii proveneau în special din oraşele
dezvoltate din sud-estul Angliei
Mai toţi aparţineau sectei radicale anglicane
a Puritanilor (fanatici religioşi)

Instrucţia militară era foarte dură. Se baza


pe manuale de luptă , disciplină,
repetarea obsesivă a exerciţiilor militare,
tragerea la ţintă, posturi si rugăciuni
nesfârşite
Războiul Civil (1642-1649)

Imagini, gravuri şi picturi de epoca


Războiul Civil (1642-1649)

Reconstituiri actuale ale Războiului


Războiul Civil (1642-1649)

Desfăşurarea Războiului Civil


Principalele
bătălii

• Marston Moor – 1644


• Naseby – 1645
• Preston – 1648
Carol I este făcut prizonier, judecat
şi decapitat în 1649
Executarea lui Carol I Stuart - 1649
In ianuarie 1649, Inalta Curte
de Justiţie a Angliei l-a declarat
pe Carol I Stuart “tyrant, traitor,
murderer and public enemy".
Regele a fost decapitat pe 30
ianuarie 1649.
Anglia a devenit Republică (The
English Commonwealth), condusă
de Parlament şi de generalul
Oliver Cromwell
Executarea lui Carol I Stuart - 1649
Citeşte cu atenţie:
“I wish the liberty and freedom of the people as much as any; but I must tell you that
their liberty and freedom consists in having government....It is not their having a share
in the government; that is nothing appertaining unto them. A subject and a sovereign
are clean different things.”
“Doresc drepturi şi libertăţi pentru oamenii de rând la fel ca oricare altul; dar trebuie să
vă spun că drepturile şi libertatea lor constau în a fi conduşi. Ei nu deţin în comun
autoritatea de a guverna; aceasta nu le aparţine. Supusul şi dreptul de a guverna
sunt clar total separate”
Ultima declaţie a lui Carol I Stuart înainte de a fi decapitat; 30 ianuarie 1649

1. Definiţi principiul suveranităţii poporului.


2. Precizaţi dacă regele este adeptul acestui principiu
3. Susţineţi cu două argumente selectate din text opinia potrivit
căreia regele este împotriva principiului suveranităţii poporului
Republica / The Commonwealth
1649 Anglia devine Republică 1649-1653
• Camera Lorzilor este desfiinţată Răspunsuri corecte:
• Cromwell ocupă Irlanda catolică 1. Reprezenta vechea nobilime feudală
1651 – Revolta scoţienilor regalişti 2. Fanatismul anti-catolic al puritanilor
3. Dinastia Stuart era scoţiană
conduşi de Carol II Stuart este
4. Revoluţia fusese făcută de noua
zdrobită---Scoţia este anexată la nobilime urbană care preluase puterea
Anglia
Sarcini de lucru individuale:
Legile de navigaţie ----statul 1. Explică de ce Camera Lorzilor dispare
sprijină dezvoltarea comerţului 2. Prezintă motivaţia religioasă a invadării
privat şi al companiilor navale Irlandei
particulare 3. Explică cauza revoltei scoţiene regaliste
4. Prezintă o motivaţie a adoptării de către
Cromwell a Legilor de navigaţie
De la Republică la Protectorat
REPUBLICA
PROTECTORATUL
(Dictatura militarăCommonwealth)
(The English a lui Oliver Cromwell)

GENERALUL
OLIVER CROMWELL

PARLAMENTUL ARMATA
1653 – Cromwell
(The House dizolvă )
of Commons (Army’s Council of Officers)
Parlamentul
PROTECTORATUL
1653 – Lovitura de stat militară – 1653-1658
Cromwell devine dictator militar cu
Răspunsuri corecte:
titlul de Lord Protector. Anglia Sarcini de lucru pe grupe:
1.devine
Adepţii regimului parlamentar
PROTECTORAT.
şi regaliştii
Parlamentul este desfiinţat. Identificaţi două forme de:
2. Anglicanii moderaţi şi catolicii 1. Opoziţie politică
3.Denumirea
Scoţieniioficială a statului este:
şi irlandezii 2. Opoziţie religioasă
Commonwealth of England, 3. Opoziţie naţională
Scotland and Ireland
Militarii fanatici (Puritanii) ai lui Cromwell
zdrobesc orice formă de opoziţie politiccă,
religioasă sau naţională, provocând
nemultumirea generală
1658– Cromwell moare
Regele Carol II Stuart Restauraţia
(1660-1685)
Acordă libertate politică – reînfiinţează Stuartilor
Parlamentul Bicameral
Acordă deplină libertate religioasă
1660-1689
1681 – desfiinţează Parlamentul şi introduce
monarhia absolută
1685 – se rebotează ca romano-catolic pe
patul de moarte

Regele Iacob (James) II-lea Stuart


(1685-1688)
Catolic fanatic --- ia măsuri dure
împotriva opoziţiei politico-religioase
Abdică forţat în 1689
REVOLUŢIA GLORIOASĂ - 1689

• Dec 1688 – Iacob al II-lea Stuart este obligat să


abdice
• Wilhelm III de Orania (olandez) este ales rege
• Anglia devine Monarhie Parlamentară.
• Naţiunea conduce statul prin reprezentanţi
aleşi în Camera Comunelor (partidele Whig
şi Tory)
• Camera Comunelor numeşte guvernul
Bill of Rights 1689
• 1689 - este adoptată „DECLARAŢIA
DREPTURILOR” ---- stabileşte organizarea
politică a Angliei pe baza:
• Principiul „Regele domneşte dar nu
guvernează”
• Principiul separării puterilor în stat
• Principiul votului censitar
• Principiul suveranităţii poporului
Monarhia parlamentară engleză

SEPARAREA PUTERILOR ÎN STAT

PUTEREA PUTEREA PUTEREA


LEGISLATIVĂ EXECUTIVĂ JUDECĂTOREASCĂ

PARLAMENTUL GUVERNUL INSTANŢELE


JUDECĂTOREŞTI
Rezumat
Dinastia TUDOR --------- Dinastia STUART
RĂZBOIUL CIVIL (1638-1649)

----- REPUBLICA (1649-1653) ------


----- PROTECTORATUL (1653-1660)

RESTAURAŢIA STUARŢILOR (1660-1689)

REVOLUŢIA GLORIOASĂ / 1689


1606 – Uniunea personală
Anglia-Scoţia (dinastia Stuart) Etapele constituirii
1707- scotienii isi aleg prin vot Regatului Unit (U.K.)
reprezentanti in Parlamentul de
la Londra sunt adoptate
al Marii Britanii (G.B)
Articolele Uniunii din 1707  apare
Marea Britanie
1606

1801- irlandezii isi aleg prin vot


reprezentanti in Parlamentul de
la Londra sunt adoptate
1707
Articolele Uniunii din 1801  apare
Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei 1801
Steagul Britanic (Union Jack)
COMPETENŢE OPERAŢIONALE
(TERMENI-CHEIE; CRONOLOGIE, PERSONALITĂŢI)
FEED-BACK
1. Identificarea relaţiilor de cauzalitate specifice Revoluţiei engleze
2. Cunoasterea principalelor date istorice ale Revoluţiei engleze
3. Identificarea grupurilor sociale implicate în conflict
4. Explicarea diferenţelor dintre monarhia absolută si cea parlamentară
5. Cunoaşterea etapelor constituirii statului britanic modern
CRONOLOGIE: Henric VIII Tudor
1638, 1649, 1653, 1660, 1689 Elisabeta I Tudor
1606, 1707, 1801 Carol I Stuart
Oliver Cromwell
TERMENI-CHEIE Wilhelm de Orania
Suveranitatea poporului, Vechea nobilime, Noua nobilime, Parlament, Anglicanism,
Puritani, Armata Noului Model, Commonwealth, Dictatură militară, Protectorat,
Restauraţia Stuarţilor, Revoluţia Glorioasă, Separarea puterilor în stat
Material didactic realizat de prof. Ovidiu Tănase, Rm Vâlcea