Sunteți pe pagina 1din 24

Tema: STEREOTIPURI, PREJUDECĂŢI,

DISCRIMINAREA, MOBINGUL ŞI
DISCRIMINAREA LA LOCUL DE
MUNCĂ
Continut:
• 1. Definiţii şi precizări conceptuale ale
stereotipurilor, prejudecăţilor şi discriminării.
• 2. Perpetuarea stereotipurilor.
• 3. Modalităţi de atenuare a stereotipurilor şi
discriminării în societate.
• 4. Norme de etichetă şi protocol.
• 5. Mobbingul şi discriminarea la locul de
muncă.
?
1. Definiţii şi precizări conceptuale ale stereotipurilor, prejudecăţilor
şi discriminării.
• Stereotipul. În psihologia socială un stereotip este o
reprezentare, o imagine caricaturală, o idee primită, o opinie
preconcepută, acceptată şi vehiculată fără o reflecţie, cu
privire la un grup uman sau la o clasă socială.
• Prejudecata. Prejudecata poate fi definită ca o atitudine a
unui individ, având o dimensiune evaluativă, deseori
negativă, cu privire la tipurile de persoane sau grupuri, în
funcţie de propria apartenentă socială.
• Este o predispoziţie formată, a cărei scop este de a stabili
o diferenţiere socială.
• Prejudecata este rezultatul credinţelor personale relativ
conştiente, pe când stereotipul se bazează pe categorii
semiautomate şi din acest motiv este mai puţin susceptibil de
a fi controlat.
Stereotipuri și prejudecăți
Cum ne privim pe noi, cum îi privim pe ceilalţi?

EMOŢII CUNOŞTINŢE COMPORTAMENTE

Prejudecăţi Stereotipuri Discriminare

Ce simţim în legătură Credinţe generalizate Comportamente practicate în


cu membrii unui grup despre cum sunt membrii grupului legătură cu membrii grupului
(a judeca înainte – sau, în avans,
cunoştinţe despre lucruri care urmează
să se întâmple/se pot întâmpla)
Steriotipurile nasc prejudecăți și discriminare
• STERIOTIP – componenta cognitivă,
informațională
Scoțienii sunt
PREJUDECATĂ –
. zgârciți componența afectivă,
, emoțională
Scoțienii mă
enervează
DISCRIMINARE – componenta
comportamentlaă
Nu îl invit pe scoțian la
masă, sigur își va uita
portofelul acasă
• De foarte multe ori, avem stereotipuri puternice despre
categorii de persoane cu care nu am avut niciodată
contact direct.
• Femeile sunt...
• Bărbaţii sunt...
• Homosexualii sunt...
• Romii sunt...
• Persoanele cu dizabilităţi sunt...
• Evreii sunt...
• Arabii sunt...
• Vegetarienii sunt... sau
• Toţi bărbaţii balerini sunt...
• Toţi bărbaţii stilişti sunt...
• Toţi băieţii care poartă cercei sunt...
• Toţi oamenii de culoare sunt...
Prejudecăţile sunt ofensatoare. În primul
rând, acestea sunt utilizate pentru a trata pe
cineva pe nedrept. Prejudecăţile lipsesc oamenii
de posibilitatea de a arăta cine sunt şi ce sunt
capabili să realizeze. De exemplu, un angajator
nu poate oferi turcilor un loc de muncă pentru că
a auzit că „ei” vin mereu târziu la lucru. Unii
oameni se vor agăţa pe prejudecăţi şi idei
populiste, deşi nu ştiu pe nimeni care ar putea
confirma aceste opinii negative.
• 2. Perpetuarea steriotipurilor
Perpetuare – transmitere din generație în generație
• Stereotipurile și prejudecățile apar foarte devreme, uneori
chiar înainte de vârsta de 4 ani. Ele nu sunt înnăscute, ci
întotdeauna învățate, fie din exterior (persoane semnificative,
școală, mass-media etc), fie din experiențele proprii.
• Exemple:
- Mulți dintre noi am fost amenințați în copilărie că dacă nu
suntem cuminți vom fi “dați la țigani” sau “furați de țigani”.
Această teamă ne poate însoți până la vârsta adultă.
- - Manualele școlare promovează stereotipuri de gen, de
exemplu că bărbații se pot orienta spre meserii cu un nivel
ridicat de complexitate și prestigiu (medic, avocat, manager
etc), în timp ce rolul femeilor se rezumă la îngrijirea copiilor.
- Deși statisticile arată că avionul este cel mai sigur mijloc de
transport, multe persoane se tem de zbor, din cauza
accidentelor aviatice intens promovate de mass-media.
• Steriotipuri de gen, perpetuate de bani publici
Sau ....
Diversitate / normalitate
• 3. Modalităţi de atenuare a stereotipurilor şi
discriminării în societate.
• Stereotipurile pot fi de asemenea negative,
dar și pozitive.
• Un exemplu de stereotip pozitiv ar fi că
germanilor le sunt frecvent atribuite calități
precum seriozitatea, punctualitatea și
hărnicia.
Exemple de diminuare
• Contactul nemijlocit intergrupuri, care
încearcă să evidenţieze în ce condiţii sporirea
contactului intergrupal conduce la o
diminuare a prejudecăţilor reciproce.

• Film educativ
SUCCES EŞEC

- Eu am prejudecăţi şi conştientizez acest - Eu nu am prejudecăţi.


lucru pentru a le combate. - - Oamenii sunt diferiţi, dar există
- Eu conştientizez că oamenii sunt diferiţi rase, limbi, naţionalităţi
deoarece vin din diferite familii, superioare.
comunităţi, ţări, credinţe şi religii. - - Dacă nu faceţi parte dintr-o
- - Eu conştientizez că fiecare cultură are anumită clasă socială, ţară sau
specificurile, bogăţiile şi particularităţile religie atunci sunteţi inferior.
sale, ceea ce e considerat bine pentru o - - Valorile mele, credinţa şi religia
cultură, poate fi considerat rău pentru sunt unicele veridice, greşiţi să nu
alta. Aceste diferenţe sunt o şansă de a le fiţi părtaşi şi vă condamn de
învăţa despre alte culturi şi de a o lărgi imoralitate. - Ale mele principii de
pe propria. viaţă sunt cele corecte, voi de
- În anumite culturi se mănâncă câini şi trăiţi diferit greşiţi.
broaşte.
- deschis(ă), curios(oasă) şi dau dovadă
de respect pentru alte culturi şi tradiţii,
credinţe, valori şi limbi.
- - Eu conştientizez faptul că nici o cultură,
limbă, religie nu poate fi superioară altei
culturi, limbi sau religii.
• 4. Norme de etichetă şi protocol
• 5. Mobbingul şi discriminarea la locul de
muncă.
Vărsta si indiferența
• Multumesc pentru atentie !