Sunteți pe pagina 1din 5

ETAPELE CREATIEI

• ÎNTÂLNI TRAVEL RELATIV SCURT DE NUMAI 17 ANI POETUL A PARCURS MAI MULTE FAZE ALE LIRICII
ROMÂNEȘTI DE LA POEZIA PAȘOPTISTĂ DACIA ROMANTICĂ
• SAU IDENTIFICAȚI TREI ETAPE EMINESCIENE
PERIOADA 1866 1869

• PRINDE POIMÂINE PUBLICATE ÎN REVISTA FAMILIA


• ACEASTA ÎI TOT PESTE REMARCATĂ DE FORMULARE RETORICO- ROMANTICĂ PAȘOPTISTĂ EXPRIMÂND
MOTIVE TEME ATITUDINI ROMANTICE
PERIOADA 1870 1880

• VENERE ȘI MADONNA CONTINUĂ CU CICLUL SCRISORII LOR


• ETAPA MARCATĂ DE POEME DE REFERINȚĂ PRECUM EPIGONII FLOAREA ALBASTRĂ SAU O RĂMÂI
PERIOADA 1881 1883

• ESTE ETAPA MARILOR ANTUME PRECUM LUCEAFĂRUL GLOSSĂ SAU ODA( IN METRUL ANTIC)
• POETUL DEPĂȘEȘTE AICI STRUCTURI ROMANTICE ÎNDREPTÂND SPRE POETICA POST ROMANTICĂ