Sunteți pe pagina 1din 10

CUTREMURELE

Ploscaru Miruna, Clasa a XIa B


Ce este un cutremur?
 Cutremurele sunt fenomene naturale cauzate de eliberarea de energie
in interiorul Pamantului in urma fracturarii rocilor supuse tensiunilor
acumulate.
 Suprafata de-a lungul carora rocile “se rup” si se deplaseaza se
numeste plan de falie.
 Cutremurele din Romania de origine tectonica se produc de-a lungul
unor falii crustale (situate la adancimi < 60km) sau la adancimi
intermediare (aproximativ intre 60 si 200 km adancime).
Caracteristici ale cutr emur elor

 Marimea unui cutremur e determinata luand in calcul amplitudinea


maxima de pe inregistrarea seismica si distanta dintre locatia
seismografului si epicentrul cutremurului – magnitudinea
cutremurului.
 Magnitudinea unui cutremur se masoara in mod uzual pe Scara
Richter.
 Scara de magnitudine este exponentiala: o crestere cu o unitate a
magnitudinii corespunde cu o crestere de 30 de ori a energiei eliberate
Elemente caracteristice
Elemente caracteristice
Cauze ale cutremurelor
 Plăcile tectonice. O placă litosferica este un fragment masiv solid de rocă, cu
o formă neregulată, alcătuit atât din crustă oceanică cât şi continentală.
 Majoritatea cutremurelor se datorează mişcărilor relative ale plăcilor
litosferice ale Pământului şi se produc majoritar la limitele de separaţie dintre ele
(margini de placi).
 Experţii au identificat un număr de şapte până la 12 plăci majore şi un număr
mai mare de plăci minore (subplaci). Plăcile au primit numele de la continentele
(ex: placa Eurasiatică), oceanele (Placa Pacifică) sau regiunile geografice (Placa
Arabică) pe care le înglobează.
Cauze ale cutremurelor

 Margini divergente – întâlnite la interacţia dintre două plăci ce se


depărtează una de cealaltă.
 Ca urmare a acestei mişcări se formează o deschidere în crustă (rift mediu-
oceanic) prin care materialul topit din astenosferă urcă la suprafaţă, se răceşte,
formând crustă oceanică nouă. C
 Ce se depozitează de o parte şi de alta a riftului formează lanţuri de munţi
oceanici (dorsale). Un exemplu elocvent îl constituie Riftul Medio-Atlantic care
se întinde de la Oceanul Arctic până în sudul Africii.
Cauze ale cutremurelor
 Margini convergente – întâlnite acolo unde două plăci intră în coliziune. Dacă
datorită mișcării divergente se formeaza crustă nouă, mișcarea convergentă o
reciclează.
 O marturie a acestor procese stă faptul că dimensiunile Pământului au ramas
neschimbate de la formarea lui și până astăzi. Mai mult de atât, viteza de distrugere a
crustei la nivel global trebuie să fie aproximativ aceeasi cu cea de formare. Un proces
de distrugere a crustei are loc la marginile convergente de placi, unde placile se
deplasează unele către celelalte și uneori una din se scufundă (subdusa) sub cealalta.
 Zona în care o placă se scufundă în astenosferă se numeste zona de subductie.
Cauze ale cutremurelor

 Margini transformante – întâlnite în zonele în care plăcile alunecă una pe


lângă cealaltă.
 Conceptul de falii transformane se referă la acele zone fracturate care fac
legătura între două margini de plăci divergente, sau mai rar între două margini de
plăci convergente.
 Majoritatea faliilor de transformare sau transformante sunt situate pe fundul
oceanului. Sunt caracterizate de o importantă activitate seismică de suprafață, una
dintre cele mai cunoscute fiind falia San Andreas (California).
Zonele seismice

 Zonele seismice reprezintă arii de seismicitate grupată unde


activitatea seismică este considerată relativ uniformă: Vrancea,
Făgăraş-Câmpulung, Banat, Crişana, Maramureş şi Dobrogea. La
acestea se adaugă zone epicentrale cu importanţă locală în regiunea
Jibou şi a Târnavelor din Transilvania, nordul şi vestul Olteniei,
nordul Moldovei şi Câmpia Română.