Sunteți pe pagina 1din 15

Terapia asistată cu animale

Alexa Ioana Alexandra


Master„Bioingineria Reabilitării„
Anul 1
Terapia asistată de animale este considerată un complex de
proceduri/metode adjuncte ale unui tratament terapeutic de bază sau
program educațional.
Terapia asistată de animale (TAA) este folosită că metodă de
terapie complementară mai ales în lucrul cu persoanele izolate, vârstnicii,
depresivii, cei cu diferite tipuri de dizabilități și pacienţii care au nevoie
de exerciții de recuperare fizică.
Este binecunoscut faptul ca terapia asistata de animale este
create sa promoveze imbunatatirea functiei umane fizice, sociale,
emotionale/si sau cognitive.In majoritatea cazurilor, TAA/AAA, care
utilizeaza animale precum cainii, pisicile, caii, si delfinii, nu este o terapie
independenta, ci mai degraba folosita pentru a pentru a intari/a pune in
evidenta interventiile aflate in desfasurare.
Ariile de tratament
Terapia asistată de câini este utilizată in recuperarea copiilor cu
dizabilități psihice și fizice și adultilor in terapia de consolare a persoanelor
ce au suferit o trauma in trecut.
Printre afecțiuni se numără:
-stres postraumatic
-tuburări de spectru autism
-demență
– Dificultãţi de integrare senzorialã
– Dificultãţi în menţinerea echilibrului
– Dificultãţi în coordonarea mişcãrilor
– Dificultãţi în ceea ce priveşte motricitatea finã şi / sau grosierã
– Dificultãţi în orientarea spaţio-temporalã
– Comportamente de autostimulare
– Deficit de atenţie.
BENEFICII:
-Creşterea motivaţiei
– Tonifierea musculaturii
– Dezvoltarea echilibrului static şi dinamic
– Dezvoltarea coordonãrii mânã-ochi
– Dezvoltarea motricitãţii
– Dezvoltarea coordonãrii mişcãrilor
– Îmbunãtãţirea orientãrii spaţio-temporale
– Conştientizarea schemei corporale
– Stimulare senzorialã
– Stabilirea contactului vizual
– Dezvoltarea capacitãţii de înţelegere şi rãspuns
– Îmbunãtãţirea interacţiunii
– Diminuarea agresivitãţii
– Diminuarea comportamentului hiperkinetic
– Creşterea forţei şi rezistenţei musculare
– Creşterea mobilitãţii articulare
– Îmbunãtãţirea abilitãţilor de învãţare
• Câinii care trec testul de personalitate intră într-un program de dresaj care
durează cam 2-3 ani, timp în care animalul este familiarizat cu o serie de
stimuli pe care îi poate întâlni în contextul terapiei -zgomote puternice,
oameni care se deplasează cu cârje sau bastoane, gesturi bruște, etc.
• Câinii de terapie sunt pregătiţi să se joace cu copiii cu dizabilităţi,
învăţându-i să comunice şi să-şi coordoneze mişcările.Câinele este învățat
să facă tot felul de trucuri care să amuze copiii, dar care să servească și
unui scop terapeutic. Un exemplu este aportul cu mingea. Aruncatul unei
mingi poate părea o banalitate pentru un copil normal însă în cazul unui
copil cu dizabilități, această joacă simplă îl poate ajuta să-și dezvolte
motricitatea grosieră (mers, sărit, alergat), bilateralitatea (să-și folosească
și mână stânga și mâna dreaptă) ori simțul orientării spațiale.
• Pregătirea unui câine terapeut durează doi-trei ani, cu condiția ca dresajul
să înceapă când cățelul este pui
CUM SE DESFÃŞOARÃ

• Kinetoterapia asistatã de animale se desfãşoarã similar cu şedinţele de


kinetoterapie standard, aducând un plus prin prezenţa animalului de
terapie şi a conductorului acestuia. La prima întâlnire vei face cunoştinţã cu
echipa: terapeutul patruped, conductorul şi kinetoterapeutul. Prin
intermediul a diverse jocuri şi exerciţii cu animalul de terapie, care are un
puternic rol motivator, copilul dezvoltã noi abilitãţi fizice şi motrice.
Sarcinile devin mai simple şi mai plãcute atunci când sunt puse sub forma
unor jocuri cu terapeutul necuvântãtor: aruncarea mingii, efectuarea unui
traseu împreunã cu patrupedul, când copilul finalizeazã un anumit
exerciţiu, câinele de terapie face un anumit truc, la finalul parcurgerii unui
traseu / exerciţiu îi oferã câinelui de terapie o bobiţã etc.
• Alegerea terapeutului necuvântãtor se face în funcţie de tipul exerciţiilor
ce urmeazã sã fie desfãşurate.
Beneficiile Terapiei Asistate de Animale în
recuperarea copiilor cu tulburare de spectru autist
• Beneficiile terapiei asistate de animale în recuperarea copiilor cu T.S.A. sunt
multiple și se înregistrează pe toate ariile de dezvoltare ale copiilor.
• interacțiunea cu un câine de terapie, relaxat și pașnic oferă copiilor cu
T.S.A. oportunitatea de a stabili și/sau menține contactul vizual cu acesta și
de a dezvolta ulterior abilități de comunicare nonverbală și de interacțiune
socială. Totodată, câinele de terapie înlesnește interacțiunea dintre
terapeut și copil, astfel că obiectivele terapeutice pot fi atinse mai ușor de
către acesta.
• Ieșind la plimbare însoțit nu doar de un adult ci și de câinele său, copilul va
avea șanse mult mai mari să atragă copii în jurul său cu care ulterioir să
interacționeze.
Beneficiile Terapiei Asistate de Animale în
recuperarea copiilor cu tulburare de spectru autist
• Fiind ființe non-verbale, câinii de terapie, prin simpla lor prezență
reprezintă o premisă a progresului în recuperare, deoarece copiii cu
T.S.A. au de cele mai multe ori dificultăți în exprimarea verbală sau
chiar nu prezintă limbaj verbal, iar interacțiunea cu un alt om poate
induce anxietate în rândul copiilor cu T.S.A. aceștia simțindu-se
copleșiți de modalitatea verbal de abordare a celorlalți oameni. T
Tulburările de spectru autist sunt deseori asociate cu tulburarea de
integrare senzorială. Aceasta se poate transpune în dificultăți de
procesare senzorială și/sau dificultăți motorii atât la nivelul
motricității grosiere cât și la cel al motricității fine. Astfel că
interacțiunea cu un câine de terapie poate deveni motivația implicării
în activități pe care copiii refuză să le desfășoare și care presupun
dobândirea de abilități motorii noi.
TSA
EXEMPLU PROGRAM DE EXERCIȚII
• 1. Activitate de socializare/prezentare – ședință de 20 minute/în primele
două săptămâni. Intercunoaștere/interactiunecopil- echipa de terapie
(câine-conductor)-apropiere/familiarizarea prin observare directă/
mângâiere și perierea animalului.
2. Activități de logopedie asistate de echipa conductor-animal (câine)-
ședință de 20 minute /următoarele două săptămâni din program– plan de
intervenție pentru stimularea limbajului în situaţii cotidiene de viaţă,
exerciții de vorbire – formule de salut/ de adresare, comenzi scurte
adresate animalului de terapie, acordarea de recompense.
3. Activități de artterapie – ”Să comunicăm prin artă”- sesiune de 20
minute/ultimele două săptămâni. Scopul atelierului de pictură este să ajute
copiii cu autism să se exprime liber şi creativ, să comunice cu ajutorul
instrumentelelor şi elementelor de limbaj plastic, să-şi exprime sentimente
prin desen şi pictură, asistați de câinele de terapie. În timpul sesiunii, copiii
pot picta câinele cu acuarele non-toxice, îl pot mângâia și îi pot oferi
recompense.
TSA
EXEMPLU PROGRAM DE EXERCIȚII
• În timpul ședințelor de terapie comportamentul animalului va fi controlat de
către conductor astfel încâtsă fie predictibil, adică să nu se modifice de la o
ședință la alta.Acest lucru le va oferi copiilor un sentiment de siguranță și le va da
posibilitatea de a se regal emoțional mai ușor. Având în vedere că persoanele cu
TSA sunt mai interesate de animale decât de alte persoane, terapeutul se poate
folosi de acest focus al copilului cu TSA pe animal și îi poate prezenta
comportamentul animalului ca un exemplu de urmat.
• Astfel un câine dresat să aștepte în liniște când i se cere, să se așeze în
rând, să strângă jucăriile, să realizeze anumite sarcini la cerere, să stea în liniște,
etc. poate reprezenta un model de comunicare și de conduit pentru copil.
Terapetul are rolul aici de a sublinia pentrucopil comportamentele positive pe
care le face câinele și, mai ales, să pună accent pe recompensele pe care le
primește câinele pentru aceste comportamente (joc, laudă sau mâncare),
recompense pe care le va primi și el dacă realizează aceleași comportamente
constructive.
BIBLIOGRAFIE
• https://www.academia.edu/6957412/136547758-Doru-Popovici-Terapie-Ocupationala-Pentru-Persoane-Cu-
Deficiente?auto=download
• http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2158.pdf
• http://helpsaramaria.ro/terapia-asistata-de-animale-taa/
• Te.D2 –Dezvoltarea unui curs certificat de conductor canin in terapia asistata de animale, conform Procedurilor ECVET RAPORT DE
CERCETARE
• https://psyplus.ro/Servicii/kinetoterapie-asistata-de-animale/
• https://psyplus.ro/Servicii/terapie-de-grup-asistata-de-animale/
• https://psyplus.ro/Servicii/activitati-asistate-de-animale-aaa/
• https://psyplus.ro/Servicii/terapie-autism/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Animal-assisted_therapy#Conditions_Benefit_from_Animal-Assisted_Therapy
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4454953/
• https://www.recreationtherapy.com/tx/animalassisted.htm
• https://www.msdvetmanual.com/special-pet-topics/health-and-the-human-animal-bond/animal-assisted-therapy-and-activities
• https://www.youtube.com/watch?v=kLY52SVoJHw
VĂ MULȚUMESC!!!