Sunteți pe pagina 1din 10

Balul pomilor

de Dimitrie Anghel
Cu legănări abia simţite şi ritmice, încet-încet,
Pe pajiştea din faţa casei, caişii, zarzării şi prunii,
Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii,
Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet.
Se cată ram cu ram, se-nchină, şi-n urmă iarăşi vin la loc,
Cochetării şi graţii albe, şi roze gesturi, dulci arome,
Împrăştie în aer, danţul acesta ritmic de fantome,
Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc.(...)
Pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt,
Şi-nvoalte mâneci horbotate se-ntind uşoare să salute
Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute,
Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân’ la pământ.(...)
Aşa-s în clipa asta toate, dar mâine albii cavaleri,
Despodobiţi de-atâtea graţii, ce le-mprumută luciul lunii,
Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii, zarzării şi prunii,
Banalii pomi din faţa casei, ce-i ştiu de-atâtea primăveri
Balul pomilor
de Dimitrie Anghel
Descrierea literară-Pastelul
I. II.
Tema- venirea primăverii Pomii în primele trei strofe
Cuvinte cheie: balul pomilor, Ex. ”Pe pajiștea din fața
luna, caișii, zarzării, prunii, casei,caișii,zarzării și prunii
gusturi, arome, danțul, vântul, Înveșmântați în haine albe se
pomii, albii cavaleri, primăveri clatină în fața lunii”- imagine
vizuală
Momentul zilei:noaptea
Reper spațial:pe pajiște … ”apoi cu reverenţe pomii s-
au înclinat pân’ la pământ ”…

Pomii în ultima strofă


”Banalii pomi din faţa casei”
III. Figuri de stil
Personificări Epitete
Titlul:”Balul pomilor” ”haine albe”, graţii albe, şi roze
” Se cată ram cu ram, se-nchină,
gesturi...”, ” albii cavaleri ”-
şi-n urmă iarăşi vin la loc”-
imagine vizuală
” Şi-apoi cu reverenţe pomii s-
au înclinat pân’ la pământ.” ” dulci arome”-imagine
imagini dinamice olfactivă
”...dulci orchestre nevăzute”-
”...vântul plecat a deşteptat un imagine auditivă
cânt” –imagine auditivă Enumerații
”...împrumută luciul lunii”- ” caișii,zarzării și prunii”
imagine vizuală
”Cochetării şi graţii (albe), şi
(roze) gesturi,(dulci) arome”
IV.Stări și sentimente

• Sentimentele trăite de poet în fața spectacolului


naturii:bucurie, încântare, optimism, uimire și
înfiorare, admirație, regret etc.
• Culorile alb și roz sugerează puritate,gingășie,
bucurie.
Grupuri specifice descrierii:Substantiv+Adjectiv
• ”legănări... simţite şi ritmice”
• ”haine albe”
• ”danţul ritmic”,” învoalte mâneci horbotate”
Pastelul
• Operă literară în versuri în care se descriu
aspecte din natură,anotimpuri,momente ale
zilei prin intermediul cărora poetul își exprimă
sentimentele.
Temă pentru acasă

Alcătuiți o compunere de 8-10


rânduri, în care să realizați o descriere
cu titlul Balul florilor