Sunteți pe pagina 1din 24

CAPITOLUL 5.

CULTIVAREA UNEI RELAȚII BAZATE PE ACCEPTARE


NECONDIȚIONATĂ CU ELEVII

PROIECTUL ”PROFESORI PREGĂTIȚI – PROFESORI MOTIVAȚI”


OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE

❑ Înțelegerea conceptului de acceptare necondiționată și a beneficiilor acestui


mod de gândire
❑ Identificarea modalităților în care se poate construi o relaţie bazată pe
acceptare necondiţionată cu elevii
❑ Depășirea obstacolelor în calea construirii unei relaţii bazate pe acceptare
necondiţionată
❑ Stabilirea unui plan pentru construirea unei relaţii bazate pe acceptare
necondiţionată
CUPRINS

Tema 1. Evaluarea globala vs evaluarea specifică. Utilizarea

Tema 2. Acceptarea necondiționată

Tema 3. Obstacole și mituri legate de acceptarea necondiționată

Tema 4. Planul individual de construire a unei relații de acceptare necondiționată


TEMA 1 EVALUAREA GLOBALĂ VS EVALUAREA SPECIFICĂ
CE ESTE EVALUAREA GLOBALĂ?
• Tendinţele noastre naturale de a gândi
distorsionat ne fac vulnerabili pentru stres,
tulburări emoţionale şi pentru reacţii
comportamentale ineficiente (de ex.
comunicare agresivă etc).

• Una dintre modalităţile de gândire


iraţională este evaluarea globală.

• Evaluarea globală apare atunci când pe


baza unor comportamente sau
caracteristici indezirabile, tragem concluzii
despre propria persoană, ceilalţi sau viaţă.
• spre exemplu, auto-deprecierea apare
atunci când tragem concluzii negative
despre noi înșine utilizând generalizarea
EXERCIŢIUL 1
Identificaţi una dintre situaţiile recente în care
aţi gândit auto-depreciativ şi identificaţi
Completaţi răspunsurile la întrebările de mai jos consecinţele pe care acest tip de gândire le-a
pentru a identifica dacă aţi utilizat auto- avut asupra reacţiilor dvs. pe baza Modelului
deprecierea în activitatea dvs. profesională. ABC.

• V-aţi considerat vreodată incompetent/ă, A. Eveniment activator B. Gândirea auto- C – Reacţii


lipsit/ă de valoare sau bun/ă de nimic când aţi
depreciativă
făcut vreo greşeală? -emoţionale
………………………………………………………………………………………
……….
• Aveţi tendinţa să credeţi părerile negative pe -comportamentale
care ceilalţi le pot avea despre dvs.?
………………………………………………………………………………………
………
-fiziologice
EVALUAREA GLOBALĂ A CELORLALȚI

• Evaluarea globală a celorlalţi apare atunci când


extindem comportamentele/caracteristicile nedorite
ale celorlalţi la nivelul întregii lor fiinţe.

• Atunci când folosim evaluarea globală a celorlalţi, le


punem acestora etichete depreciative, care la rândul
lor au un impact negativ asupra reacţiilor noastre
faţă de aceştia.
De exemplu, ne simţim furioşi şi putem reacţiona
agresiv verbal când gândim despre un coleg/elev
„Este un/o nesimţit/ă”
„Nu este bun/ă de nimic”
EVALUAREA GLOBALĂ A CELORLALȚI

• Atunci când unele eşecuri sau


comportamente negative au legătură cu
aşteptări sau scopuri pe care le avem
stabilite pentru elevi (de ex. legat de
comportamente la clasă sau performanţă
a acestora), putem avea tendinţa să le
extindem la nivelul întregii lor fiinţe şi
chiar să le vedem ca fiind definitorii
pentru elevi.
Identificaţi una dintre situaţiile recente
EXERCIŢIUL 2 în care aţi gândit depreciativ la adresa
elevilor cu CES, i-aţi considerat
incompetenţi, lipsiţi de valoare sau buni de
nimic când au făcut greşeli sau au avut
Completaţi răspunsurile la întrebările de mai jos comportamente nedorite. Apoi identificaţi
pentru a identifica dacă aţi utilizat deprecierea în consecinţele pe care acest tip de gândire
activitatea dvs. profesională. le-a avut asupra reacţiilor dvs. pe baza
modelului ABC.

• I-aţi considerat vreodată pe unii elevi cu CES ca A. Eveniment B. Gândirea C – Reacţii


fiind incompetenți, sau buni de nimic când au
activator depreciativă
răspuns greșit? -emoţionale

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
• Aveţi tendinţa să le puneți etichete atunci când -comportamentale

elevii cu CES au comportamente negative?


………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. -fiziologice
CARE ESTE ALTERNATIVA LA EVALUAREA GLOBALĂ?

• Alternativa la evaluarea globală este evaluarea


specifică a comportamentului/caracteristicii/situaţiei şi
distincţia dintre

(1) evaluarea specifică a


comportamentului/performanţei =sănătos!
(2) evaluarea globală a elevilor pe baza
comportamentului, care este nesănătoasă.

• Corect este să evaluăm comportamentele şi


performanţa şi nu pe noi/ceilalţi prin prisma unei serii
aleatorii de comportamente.
• Ex. ”Nu îmi place când nu ești atent!” în loc de ”Ești un
neatent!”
TEMA 2 ACCEPTAREA NECONDIȚIONATĂ
ACCEPTAREA NECONDIȚIONATĂ
• Acceptarea necondiţionată se referă la convingerea conform
căreia, chiar dacă greşim acest lucru este regretabil dar fiinţa
noastră rămâne la fel de valoroasă.
– ”Realizează că adevăratul respect de sine/ceilalţi nu vine niciodată
din aprobarea celorlalţi, ci din acceptare...” (Ellis, 1994, p. 108).
– Pe baza dictonului biblic: Iertăm păcătosul și judecăm păcatul.

• Când utilizăm acceptarea necondiţionată pornim de la asumpţiile


că:
– Fiinţa umană este mult prea complexă pentru a putea fi evaluată
global.
– Fiecare persoană este valoroasă prin simplul fapt că există.
– Diferenţele dintre noi (comparativ) se referă la abilităţi – ceea ce
facem şi nu la ceea ce suntem.
CUM PUTEM CONSTRUI O RELAŢIE BAZATĂ PE ACCEPTARE
NECONDIŢIONATĂ CU ELEVII?
• Construirea unei relaţii eficiente cu elevii are la bază o serie de
componente esenţiale pentru succesul procesului instructiv-
educativ, printre care se numără:
– afectivitatea pozitivă
– respectul şi încrederea reciprocă
– acceptarea necondiţionată de sine și a elevilor
• Acceptarea necondiţionată a elevilor presupune apelul la
compasiune faţă de elevi, iertare şi evitarea sau reconsiderarea
respingerii pe baza unor caracteristici sau seturi de
comportamente/performanţe negative.

Spre exemplu, se poate întâmpla ca profesorul să considere un elev ca


fiind mai puțin valoros/acceptabil din cauza greșelilor lui sau a
comportamentului opoziționist.
Vezi video cu un exemplu despre cum poți
profesorul poate considera preferințele
elevilor și antrena emoționalitatea pozitivă
http://digg.com/video/teacher-lets-students-
pick-morning-greeting
CUM SĂ NE ACCEPTĂM PE NOI ȘI PE CEILALȚI NECONDIȚIONAT?

• Acceptarea necondiţionată de sine ne permite să ne înţelegem, să ne


îmbrăţişăm şi să facem pace cu latura noastră întunecată, cea negată,
respinsă, ascunsă.
– Acest lucru ne permite să ne conectăm la sinele nostru autentic şi să
ne conectăm şi la ceilalţi aşa cum sunt ei.

• Acceptarea necondiţionată este despre a ne plăcea fără condiţii (noi


înşine sau ceilalţi), fără a ignora componentele negative, în virtutea
irelevanţei lor pentru acceptarea noastră/celorlalţi de bază.

• Din moment ce noi stabilim standardele pentru acceptarea noastră şi a


celorlalţi, acceptarea necondiţionată presupune renunţarea la a stabili
nivele de acceptabilitate şi a ne abţine de la a (ne) evalua sau eticheta per
ansamblu.
CUM SĂ NE ACCEPTĂM PE NOI ȘI PE CEILALȚI NECONDIȚIONAT?

• O relaţie bazată pe acceptare necondiţionată a elevului ne


permite să înţelegem că este în regulă să nu ne placă
comportamentul/performanţa elevului dar asta nu se
răsfrânge din punct de vedere al evaluării întregii lui persoane.

• Doar în acest fel putem avea o atitudine care sa ne permită să


colaborăm și să îl ajutăm:
– să îşi depăşească limitele,
– să-şi dezvolte abilităţile,
– să-şi corecteze comportamentele negative
– să-şi îmbunătăţească performanţa.
EXERCIŢIUL 3
TESTAŢI DACĂ RELAŢIA DVS. CU ELEVII ESTE BAZATĂ PE ACCEPTARE
NECONDIŢIONATĂ!
• Testul 1: Întrebaţi elevii dacă consideră că îi placeţi doar
atunci când iau note mari.
.......................................................................................................................
...................................................................................................................

• Testul 2: Observaţi dacă elevii doresc să răspundă atunci


când adresați întrebări mai dificile sau vă mărturisesc
atunci când fac greşeli.
…………………………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................
TEMA 3 OBSTACOLE ȘI MITURI LEGATE DE
ACCEPTAREA NECONDIȚIONATĂ
OBSTACOLE ÎN CALEA CONSTRUIRII UNEI RELAŢII BAZATE PE
ACCEPTARE NECONDIŢIONATĂ
• Mitul 1: Acceptarea necondiționată a elevului înseamnă să
ne placă tot timpul. Greşit!

• Acceptarea necondiţionată a celorlalţi presupune să îi


acceptăm şi valorizăm ca fiinţe, fără ca acest lucru să
însemne că aprobăm sau că ne place tot ceea ce fac.
Aşadar, vorbim de comportamente neadecvate ale elevilor
şi nu de copii răi, proşti etc. În acest fel putem să îi învăţăm
pe copii că sunt valoroşi şi îi placem şi atunci când eşuează
sau nu sunt primii sau când au comportamente care nu ne
plac.
OBSTACOLE ÎN CALEA CONSTRUIRII UNEI RELAŢII BAZATE PE
ACCEPTARE NECONDIŢIONATĂ

• Mitul 2: Dacă îl accept pe elev aşa cum este, nu va fi


motivat să îşi schimbe comportamentul negativ. Greşit!

• Acceptarea necondiţionată a elevilor este extrem de


importantă pentru schimbare. Este unul dintre procesele
care contribuie la schimbare chiar şi în cadrul terapeutic.
Este adevărat în schimb că nu este suficientă pentru ca
schimbarea să apară.

• Este posibil să ne acceptăm neconditionat pe sine şi în


același timp să fim dedicaţi auto-îmbunătăţirii la fel cum
este posibil să ne acceptăm necondiţionat elevii şi să ne
dorim ca ei să aibă performanţe şi comportamente mai
bune.
TEMA 4 PLANUL INDIVIDUAL DE CONSTRUIRE A UNEI
RELAȚII DE ACCEPTARE NECONDIȚIONATĂ
PLANUL MEU PENTRU CONSTRUIREA UNEI RELAŢII BAZATE PE
ACCEPTARE NECONDIŢIONATĂ CU ELEVII

• Descrie câteva situații tale în care le-ai raportat la elevi prin prisma
evaluării globale?

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
PLANUL MEU PENTRU CONSTRUIREA UNEI RELAŢII BAZATE PE
ACCEPTARE NECONDIŢIONATĂ CU ELEVII

• Care sunt afirmaţiile care te pot ajuta să integrezi gândirea bazată pe


acceptare necondiţionată în acele situaţii?

............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
PLANUL MEU PENTRU CONSTRUIREA UNEI RELAŢII BAZATE PE
ACCEPTARE NECONDIŢIONATĂ CU ELEVII

Care sunt obstacolele?


..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Cum voi sprijini schimbarea?


...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Cum îmi voi da seama că planul meu funcționează?


...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
FELICITĂRI, AI PARCURS CAPITOLUL 5 AL ACESTUI PROGRAM DESPRE
CULTIVAREA UNEI RELAȚII BAZATE PE ACCEPTARE NECONDIȚIONATĂ CU
ELEVII!
În cadrul acestui modul ai învățat:

❑ Înțelegerea conceptului de acceptare necondiționată și a


beneficiilor acestui mod de gândire
❑ Identificarea modalităților în care se poate construi o relaţie
bazată pe acceptare necondiţionată cu elevii
❑ Depășirea obstacolelor în calea construirii unei relaţii bazate pe
acceptare necondiţionată
❑ Stabilirea unui plan pentru construirea unei relaţii bazate pe
acceptare necondiţionată

Nu uita să monitorizezi implementarea planului tău pentru construirea unei


relaţii bazate pe acceptare necondiţionată cu elevii tăi!