Sunteți pe pagina 1din 11

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ “HENRI COANDĂ”

BUCUREŞTI

PROIECT
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE
COMPETENŢE PROFESIONALE NIVELUL 5 DE CALIFICARE

CANDIDAT

Vlăsceanu M. Nicolae Cristian

SPECIALIZAREA: Tehnician electronist echipamente de automatizare

PROMOŢIA 2020
Tema proiectului
SISTEME DE SUPRAVEGHERE AUDIO VIDEO
CUPRINS
Cap.1. Argument-nota de prezentare
Cap.2. Memoriul tehnic
Cap.3. Norme de securitate şi sănătate a muncii

Cap.4.Bibliografie
SCOPUL UNUI SISTEM ANTIEFRACȚIE
Scopul acestui sistem este de a îmbunătăţi securitatea locurilor protejate.
Modul în care va fi detectată prezenţa infractorului se face în funcţie de
elementul protejat: uşi, geamuri, spaţii interioare.
Un sistem antiefracţie trebuie să conţină o serie de componente astfel:
- centrală de detecţie şi alarmare, prevăzută cu software de operare propriu şi
elemente de armare/dezarmare locale;
- detectoare de prezenţa pentru interior şi exterior, cu posibilitatea reglării
sensibilităţii de detecţie şi imunitate la perturbaţii electromagnetice;
- detectoare de geam spart cu funcţie de analizare a spectrului audio şi
infrasunetelor; se instalează pentru a creşte gradul de protectie perimetrala
prin detectarea spargerii geamurilor de la uşi sau ferestre;
- contacte magnetice folosite pentru protejarea uşilor şi ferestrelor, pot fi
instalate în punctele de acces vulnerabile, asigurând o protecţie perimetrala;
- tastatură ce permite armarea şi dezarmarea întregului sistem,
pentru comenzi speciale (armari parţiale, taste cu semnificaţii
speciale), pentru programarea centralei, pentru afişarea stării
sistemului şi pentru citirea istoriei de evenimente;
- module periferice (amplificatoare, module extensie,
multiplexoare, interfeţe);
- sisteme de avertizare audio şi optice;
- elemente de alarmare la distanţă (comunicator telefonic,
interfaţă de conectare la dispeceratul de supraveghere);
- acumulatori ce menţin sistemul în funcţiune după căderea sursei
principale de energie electrice în funcţie de consumul sistemului şi
de capacitatea acumulatorilor;
Subsistemul de televiziune cu circuit închis
Componente :
● camerele video - preiau imaginea si eventual sunetul din incaperile in care au fost
instalate si le transmite prin cablu catre unitatea de vizualizare si inregistrare;

- unitatea DVR - preia imaginile si sunetul de la camerele video montate in spatiile


supravegheate, le stocheaza pe hard disk si asigura posibilitatea vizionarii directe a
imaginilor pe un monitor sau revizualizarea imaginilor inregistrate si transmiterea imaginilor
la distanta pe retea de calculatoare locala sau pe internet, permițând vizualizarea acestora de
oriunde din lume unde exista un terminal internet cu o banda destul de mare;
Functiile sistemului de supraveghere video
 Detecția încercarilor de efracție la nivelul perimetrului obiectivului
 Supravegherea perimetrului obiectivului
 Supravegherea căilor de acces în perimetru
 Urmărirea intrușilor în interiorul perimetrului
 Supravegherea unor zone din interiorul perimetrului, si anume: zone de acces si zone
de importanta deosebita
 evaluarea alarmelor date de sistemul de efractie, control acces (pentru zonele unde
exista camere TV )
 Asigura preluarea de imagini din punctele în care sunt instalate camere video,
urmărirea în direct a acestor imagini, precum si înregistrarea si arhivarea acestora
pentru analize post-eveniment.
NORME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A
MUNCII
Măsurile de protecţie şi organizare a muncii, au ca scop să asigure, în primul rând lucrătorilor,
microclimatul corespunzător.
Condiţiile igienice ale microclimatului în sectorul industrial.
Microclimatul se referă la:
 Încăperile unde se desfăşoară activitatea care trebuie să fie mari, spaţioase, bine întreţinute şi curate,
care să favorizeze mişcarea liberă a lucrătorilor şi evitarea accidentărilor şi a noxelor profesionale.
 Temperatura aerului trebuie să fie de 18-20 0C. Starea de umiditate a aerului. Umiditatea
normală variază între 50 şi 70%.
 Curenţii de aer în industrie se produc în mod special în atelierele cu surse puternice de căldură
(forje, turnătorii, cuptoare).
 Presiunea atmosferică care normal este de 760 mmHg, iar variaţiile mici nu sunt resimţite de
organismul uman.
 Prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale datorate factorilor de microclimat se
realizează prin măsurile tehnico-organizatorice adecvate situaţiei respective.
Iluminatul la locul de muncă

Un iluminat necorespunzător produce oboseala oculară şi nervoasă a muncitorilor.


Iluminatul poate fi natural şi artificial. Cel natural are avantajul că nu oboseşte vederea, însă
prezintă inconveniente în ceea ce priveşte repartizarea neuniformă, variaţia în timpul zilei,
fenomene de orbire provocate de razele solare etc. Iluminatul artificial igienic trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să asigure un nivel suficient de iluminare;
- să creeze o repartizare uniformă a luminii, pentru a evita fenomenul de orbire;
- să nu impurifice şi să nu încălzească aerul din încăpere.
O parte interesantă a tehnicii iluminatului o constituie cromatica la locul de muncă.
Asupra culorilor s-au făcut următoarele constatări generale:
- culoarea este cu atât mai caldă, cu cât se apropie de roşu şi cu atât mai rece, cu cât este mai
dominant albastră;
- culorile închise au efect depresiv, descurajant, negativ şi dau senzaţia de apăsare;
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
La exploatoarea construcţiilor, instalaţiilor şi utilajelor din atelierele şi locurile de muncă
destinate execuţiei şi montajului construcţiilor metalice în afara normelor privind organizarea
şi desfăşurarea măsurilor de prevenirea şi stingerea incendiilor cu caracter general, aplicate
de unităţile industriei constructoare de maşini, sunt intocmite şi instrucţiuni specifice ,
proprii activităţii respective, acestea reprezentând măsuri suplimentare ce rezultă din
caracterul specific al locului de muncă.
Principalele obligaţii privind prevenirea şi stingerea incendiilor sunt:
-cunoaşterea şi aplicarea prevederilor normelor de prevenire şi stingerea incendilor la locul
de muncă;
-să nu blocheze căile de acces ( drumuri, culoare, scări, etc.) cu materiale în caz de incendiu:
-să cunoască sistemul de alarmare, locul unde se află mijlocele de stingere a incendiilor şi
cum trebuie să se acţioneze în caz de incendiu;
-să anunţe neîntârziat conducătorul sectorului de activitate sau direct pompierilor orice
început de incendiu, sau existenţa unor împrejurari de natură să provoace incendii;
- să participe la stingerea incendiilor, la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
-să menţină mijlocele de prevenire şi stingerea incendiilor de pe locul de munca în bună stare
Supravegherea electronica a incintelor clădirilor împotriva
incendiilor.
In cazul montarii unor butoane manuale, sistemele permit si alarmarea
sistemului de catre personalul din zonă in scopul avertizarii despre o
situatie de incendiu.
Alarmarea se poate face local, optoacustic si daca sistemul este conectat
la dispecerat la distanță, permite alarmarea pompierilor in scopul limitarii
pagubelor produse de incendiu.
Scopul lor este de a detecta începuturile incendiului în faza inițială.