Sunteți pe pagina 1din 16

SISTEME DE ACŢIONARE

PENTRU APLICAŢII
INDUSTRIALE
Orice proces industrial necesită manipularea unor
obiecte sau exercitarea unor forţe asupra lor. Acest
lucru este realizat uzual prin conversia energiei
electrice, hidraulice sau pneumatice în lucru mecanic.

• Echipamentele conduse
cu ajutorul lichidelor se
numesc sisteme • Echipamentele conduse
hidraulice (din grecescul cu ajutorul aerului se
hydra = apă şi numesc sisteme
aulos=conductă; pneumatice (din
descriere ce implică grecescul pneumn
utilizarea apei ca şi fluid =suflare, vânt). Cel mai
deşi în practică se utilizat gaz în sistemele
utilizează uzual uleiuri) pneumatice este aerul,
ocazional azot.
Într-o instalaţie acţionată pneumatic,
elementele de execuţie ale respectivei instalaţii
sunt motoarele pneumatice. Acestea
transformă energia pneumatică în energie
mecanică ce serveşte la antrenarea
mecanismelor instalaţiei.

• Motoarele pneumatice pot fi: rotative şi liniare


(cu piston sau cu membrană). Motoarele liniare
(cilindrii) au aplicaţii foarte largi si se construiesc
într-o gamă tipo-dimensională extrem de
diversificată
 După tipul constructiv, se poate face o
clasificare generală a cilindrilor:

a) cilindri cu simplă acţiune (simplu efect):


-cu revenire cu arc;
-cu revenire sub acţiunea unei forţe rezistente.

b) cilindri cu dublă acţiune (dublu efect):


-cu tijă unilaterală;
-cu tijă bilaterală.

c) cilindri în tandem:
-cu amplificare de forţă;
-având cursa în două trepte.
CILINDRI PNEUMATICI
Cilindri cu simplă acţiune
CILINDRI PNEUMATICI
Cilindri cu dublă acţiune
CILINDRI PNEUMATICI
Cilindri cu dublă acţiune şi
frânare la capăt de cursă
CILINDRI PNEUMATICI
Cilindri în tandem
CILINDRI PNEUMATICI
Cilindru oscilant cu tijă-
cremalieră
DISTRIBUITOARE
• Distribuitoarele sunt elemente
hidraulice sau pneumatice ce pot
îndeplini următoarele funcţii:
a) realizează diferite conexiuni
hidraulice între racorduri (funcţia de
distribuţie);
b) reglează debitul pe circuitele
realizate între racorduri (funcţia de
reglare).
DISTRIBUITOARE
Distribuitor cu 3 căi şi 2 poziţii (3/2)
cu supapă sferică
DISTRIBUITOARE
Distribuitor cu sertar cilindric,
pilotat
SUPAPE
• Distribuitoarele direcţionale pot asigura, în funcţie
de soluţia constructivă adoptată, pornirea, oprirea,
alegerea căii de curgere, diviziunea şi reuniunea
fluxului de lichid. Ele pot fi construite după principiul
supapei sau al sertăraşului.
• Distribuitoarele de tip supapă pot fi cu bile, cu
scaune conice sau supape propriu-zise.
Distribuitoarele cu sertăraşe pot avea sertăraşe
plane, rotitoare sau de tip piston (plunjere).
Distribuitoarele cu sertăraşe de tip piston au cea mai
mare răspândire, cu ele putând fi comandate debite
şi presiuni mari dar cu gabarit redus.
SUPAPE
Supapa de selectare cu două
presiuni sau element logic ŞI.
SUPAPE
Supapa de sens
SUPAPE
Supapa de succesiune (secvenţială)