Sunteți pe pagina 1din 11

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ “HENRI COANDĂ”

BUCUREŞTI

PROIECT
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE
COMPETENŢE PROFESIONALE NIVELUL 3 DE CALIFICARE

CANDIDAT BADEA ALEXANDU

CLASA a XII a G

SPECIALIZAREA: Tehnician Mecatronist

PROMOŢIA 2019
Tema proiectului
SISTEME DE CLIMATIZARE, VENTILATIE SI INCALZIRE
CUPRINS
Cap.1. Argument-nota de prezentare
Cap.2. Memoriul tehnic
Cap.3. Norme de securitate şi sănătate a muncii

Cap.4.Bibliografie
Alcătuirea instalaţiei cu ventiloconvectoare
Avantajele instalaţiilor cu ventiloconvectoare

Raţiunile care au condus la construirea acestor aparate se referă la anumite avantaje de


funcţionare şi/sau de întreţinere: estetică specială, accesibilitate uşoară asociată cu o
eficienţă ridicată, întreţinere uşoară, gamă diversificată de puteri frigorifice, având cel puţin
10 trepte între 7 000 BTU/h (2.05 kWfrig) şi 30 000 BTU/h (8.80 kWfrig).
Ventiloconvectoarele prezintă posibilitatea excepţională a folosirii aceluiaşi echipament
interior, atât pentru răcire (vara), cât şi pentru încălzire (iarna).
Amplasat sub ferestre, în locul ocupat până acum de radiatoarele clasice,
ventiloconvectorul poate fi alimentat şi cu 4 ţevi (2 ţevi pentru apa caldă şi 2 ţevi pentru
apa rece), astfel că primăvara sau toamna, încăperile de pe faţada nordică, mai reci, pot fi
încă încălzite în timp ce acelea de pe faţada sudică pot să treacă pe răcire.
În plus aceasta situaţie poate fi controlată automat prin fixarea unei temperaturi de
referinţă de menţinut şi în cazul răcirii şi în cel al încălzirii încăperii din cauze exterioare.
Sistemul de aer condiţionat
Condiţiile igienice ale microclimatului în sectorul industrial.
Microclimatul se referă la:
 Încăperile unde se desfăşoară activitatea care trebuie să fie mari, spaţioase, bine întreţinute şi curate, care să
favorizeze mişcarea liberă a lucrătorilor şi evitarea accidentărilor şi a noxelor profesionale.
 Temperatura aerului trebuie să fie de 18-20 0C. Starea de umiditate a aerului. Umiditatea normală variază
între 50 şi 70%.
 Curenţii de aer în industrie se produc în mod special în atelierele cu surse puternice de căldură (forje, turnătorii,
cuptoare).
 Presiunea atmosferică care normal este de 760 mmHg, iar variaţiile mici nu sunt resimţite de organismul uman.
 Prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale datorate factorilor de microclimat se realizează prin
măsurile tehnico-organizatorice adecvate situaţiei respective.
Iluminatul la locul de muncă

Un iluminat necorespunzător produce oboseala oculară şi nervoasă a muncitorilor. Iluminatul poate fi natural
şi artificial. Cel natural are avantajul că nu oboseşte vederea, însă prezintă inconveniente în ceea ce priveşte
repartizarea neuniformă, variaţia în timpul zilei, fenomene de orbire provocate de razele solare etc. Iluminatul artificial
igienic trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să asigure un nivel suficient de iluminare;
- să creeze o repartizare uniformă a luminii, pentru a evita fenomenul de orbire;
- să nu impurifice şi să nu încălzească aerul din încăpere.
O parte interesantă a tehnicii iluminatului o constituie cromatica la locul de muncă. Asupra culorilor s-au făcut
următoarele constatări generale:
- culoarea este cu atât mai caldă, cu cât se apropie de roşu şi cu atât mai rece, cu cât este mai dominant albastră;
- culorile închise au efect depresiv, descurajant, negativ şi dau senzaţia de apăsare;
- culorile prea vii generează: stari de agitatie, de nervozitate, surescitare, distragerea cu uşurinţă a atenţiei, obosirea
aparatului vizual, etc.;
- culorile deschise au efect stimulant, vesel, pozitiv.
Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
La exploatoarea construcţiilor, instalaţiilor şi utilajelor din atelierele şi locurile de muncă destinate execuţiei şi
montajului construcţiilor metalice în afara normelor privind organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenirea şi
stingerea incendiilor cu caracter general, aplicate de unităţile industriei constructoare de maşini, sunt intocmite şi
instrucţiuni specifice , proprii activităţii respective, acestea reprezentând măsuri suplimentare ce rezultă din
caracterul specific al locului de muncă.
Principalele obligaţii privind prevenirea şi stingerea incendiilor sunt:
-cunoaşterea şi aplicarea prevederilor normelor de prevenire şi stingerea incendilor la locul de muncă;
-îndeplinirea la termen a măsurilor şi sarcinilor ce sunt stabilite privind prevenirea şi stingerea incendilor;
-să nu blocheze căile de acces ( drumuri, culoare, scări, etc.) cu materiale în caz de incendiu:
-să cunoască sistemul de alarmare, locul unde se află mijlocele de stingere a incendiilor şi cum trebuie să se
acţioneze în caz de incendiu;
-să anunţe neîntârziat conducătorul sectorului de activitate sau direct pompierilor orice început de incendiu, sau
existenţa unor împrejurari de natură să provoace incendii;
- să participe la stingerea incendiilor, la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
-să menţină mijlocele de prevenire şi stingerea incendiilor de pe locul de munca în bună stare de funcţionare.
BIBLIOGRAFIE

1. Mills, David., Pneumatic conveying design guide. Second edition.


Elsevier. 2004
2. Idelcsik, I.E., Îndrumător pentru calculul rezistenţelor hidraulice,
Editura tehnică, Bucureşti, 1984
3. Laza, I., ş.a., Utilizarea eficientă a energiei. Note de curs pentru
manageri energetici, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2004
4. Nagi, M., Laza,I., Lelea, D., Utilaje termice. Probleme, Universitatea
Tehnică Timişoara, 1999