Sunteți pe pagina 1din 27

O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie :

”Şi eu am fost la Alba Iulia !” Fiii fiilor voştri


vor chezăşui puternic şi fericiţi, rostind:”Şi
părinţii noştri au fost la Alba Iulia!”
Iuliu Hossu,episcop,1 Decembrie 1918

1 DECEMBRIE
În anul 1918 s-a înfăptuit Marea Unire dintre statele:
Transilvania şi România. Data de 1 Decembrie 1918 a
fost cea mai importantă în istoria României, Marea
Unire de la Alba Iulia!!!

"...Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea


mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în
faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera
nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui
partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române,
realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile
conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de
fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă
politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]
Semnificaţii
istorice
• La 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, Adunarea
Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228
delegaţi, şi sprijinită de peste 100.000 de
persoane adunate la eveniment din toate
colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o
Rezoluţiune care consfinţeşte unirea tuturor
românilor din Transilvania, întreg Banatul
(cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi
Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar şi
Maramureş
Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci
actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura
teritorial-instituţională care este statul naţional.[...]

• Ziua de 1 Decembrie 1918


marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care
vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia
(27martie /9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918).
Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în
urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul
mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului
naţionalităţilor în Europa.
La 1 decembrie 1918 s-a unit, în sfârşit,
Transilvania cu România. Au sosit la Alba
Iulia români din toate colţurile ţării, cei mai
mulţi fiind din Ardeal, ca să-şi împlineascã
idealul.
Visul de veacuri al românilor de pretutindeni
s-a împlinit. Acum erau uniţi – într-o singură
ţară –oamenii care vorbeau, gândeau,
simţeau şi se purtau româneşte...
27 MARTIE 1918:
UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA
Declaraţia de unire a Basarabiei cu
România (fragment):
“Basarabia în hotarele ei dintre Prut,
Nistru, Dunăre, Marea Neagră ... În puterea
dreptului istoric şi a dreptului de neam, în
baza principiului ca popoarele singure să-şi
hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru
totdeauna se uneşte cu mama sa
România.”
Ziarul “Tribuna”, din 30 martie 1918,
despre unirea Basarabiei cu România
15 / 28 NOIEMBRIE 1918:
UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA
“Drept aceea
Noi,
Congresul General al Bucovinei,
întrupând suprema putere a ţării şi
fiind investiţi singuri ca putere
legiuitoare,
În numele suveranităţii naţionale,

Ziarul “Glasul Bucovinei” din Hotărâm:


29 noiembrie 1918
Unirea necondiţionată şi pentru
vecie a Bucovinei, în vechile ei
hotare până la Ceremuş, Colacin şi
Nistru, cu regatul României.”
Declaraţia de Unire a Bucovinei cu
România
15/28 noiembrie 1918
Palatul Metropolitan din
Cernăuţi
1 DECEMBRIE 1918:
UNIREA TRANSILVANIEI, BANATULUI,
CRIŞANEI ŞI MARAMUREŞULUI CU
ROMÂNIA
Adunarea Nationala de la
Alba Iulia
Mulţimea entuziasmată a
intonat “Deşteptă-te,
române” de Andrei
Mureşanu şi

“Pe-al nostru steag e scris


Unire,
Unire-n cuget şi-n simţiri
Şi sub măreaţa lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri ...”
“E scris pe tricolor unire”,
Ciprian Porumbescu
Peste 1 228 delegaţi
aleşi şi peste 100 000
oameni veniţi din toate
colţurile Transilvaniei, Toţi cereau:
în căruţe, cu trenul, “Unirea sau moartea!”
călare sau pe jos, s-au
adunat la Alba Iulia.
DOCUMENTELE MARII UNIRI

Actul Proclamaţiei de Unire de la


Alba-Iulia citit de Vasile Goldiş

Rezoluţia Marii Adunări Naţionale


de la Alba-Iulia, 1 Decembrie 1918

“Românii din Transilvania, Banat şi Ţara


Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii
lor legali la Alba-Iulia, în ziua de 1
Decembrie 1918, au decretat unirea lor şi
a acestor teritorii cu Regatul Român.”
(fragment)
Regele Ferdinand I “ Intregitorul “
( 1914-1927)
Ion I. C Bratianu
Ion Inculet Pantelimon Halippa
Iancu Flondor
Ioan Nistor
Vasile Goldis Iuliu Maniu
Moldova

CELE TREI MARI


PUTERI
România Cea Mare
Transilvania

Ţara Românească
De-a lungul secolelor , românii au
avut un vis sfânt , acela de a trăi într-un
singur stat , într-un stat românesc .
Deşi vorbeau aceeaşi limbă ,
aveau aceeaşi credinţă , aceleaşi obiceiuri
şi acelaşi trecut istoric , nedreptatea ,
asuprirea , vitregiile istoriei au făcut ca
ei să trăiasca impărţiţi în mai multe state :
Transilvania , Moldova , Ţara
Româneasca , Dobrogea .
Spatiul romanesc la sf. sec. al XVIII-
lea
Unirea Principatelor Romane ,
Stema Romaniei 1859-1866 1859
În 1877 , România creată în 1859 îsi
obtine independenţa , devenind un stat
de sine stătător si creându-se ,astfel ,
condiţii favorabile pentru dezvoltarea
economică şi pentru afirmarea sa in
relaţiile internaţionale .
În 1878 , Dobrogea revine şi ea în
trupul ţării după secole de dominaţie
otomană .
Prima a fost Basarabia ,
pământul românesc dintre Prut
şi Nistru , “ cu fruntea umbrită
de codrii Bucovinei şi cu
picioarele scăldate în Marea
Neagră “ .
Desprinsă din Imperul Rus ,
sub dominaţia căruia se afla din
1812 , decide să se unească cu
ţara mamă, România , prin
hotărârea luată de Sfatul Ţării,
întrunit la Chişinău la 27 martie
1918 .
A urmat
Bucovina , “ ţara
pădurilor de fag “ ,
aflată din 1775 sub
dominaţia
Imperiului
Austriac ,
respectiv Austro-
Ungar , din 1867 .
Populaţia Bucovinei , reprezentată în
cadrul Congresului General al Bucovinei ,
întrunit la Cernăuţi în data de 15/28 noiembrie
1918 , hotărăşte cu entuziasm şi fără echivoc
unirea pentru totdeauna a provinciei cu patria
mamă , România .
Marea Adunare Nationala
de la Alba Iulia
Delegatii participante la Marea
Adunare Nationala de la Alba Iulia