Sunteți pe pagina 1din 6

Marketing strategic

Prof.univ.dr. Florin FOLTEAN


CUPRINS

1. Gândirea strategică în marketing


2. Schimbări paradigmatice în marketingul strategic
3. Planificarea strategică de marketing
4. Viziunea strategică asupra pieței
5. Analiza spațiului concurențial
6. Segmentarea strategică de marketing
7. Managementul strategic al relațiilor cu clienții
8. Capabilitățile de învățare despre piețe
9. Imaginație, creativitate și inovare în marketingul strategic
10. Managementul strategic al brandului
11. Managementul strategic al lanțului valorii
12. Strategia de preț și valoarea pentru client
13. Viziunea strategică asupra comunicării integrate de marketing
14. Implementarea strategiilor de marketing
Gândirea strategică
Activitate managerială distinctă care are drept scop
descoperirea unor strategii inovative care pot rescrie
regulile pieței și ale concurenței (Goldmann 2007).

Proces de descoperire a unor căi alternative de a


concura și de a asigura valoare pentru client (Abraham
2005).

Distincție conceptuală
• Planificare strategică
• Elaborarea strategiei
• Gândire strategică
Expertiza în gândirea strategică

Se dobândește prin experiențe:


• Personale
• Interpersonale
• Organizaționale
• Externe

Nu este nici înnăscută, nici obținută la întâmplare, ci este


educată.
10 experiențe ce contribuie la dezvoltarea GS

• Creșterea și educația în familie


• Experiențele generale de muncă
• Ocuparea unei funcții de conducere executivă superioară (CEO)
• Experiența mentoratului
• Provocarea din partea unui coleg
• Monitorizarea rezultatelor/Benchmarking
• Implicarea în planificarea strategică
• Conducerea unei inițiative de creștere majoră
• A face față unei amenințări la adresa supraviețuirii organizației
• Experiențe indirecte
Abordări în gândirea strategică

• Diferențierea de succes

• Emulația antreprenorială

• Descoperirea unor noi oportunități

• Orientarea spre viitor

• Deschiderea spre colaborare