Sunteți pe pagina 1din 19

Budulea taichii

de Ioan Slavici
• Planul simplu de idei
• Caracteristicile nuvelei
Viaţa – principalele repere

•18 ianuarie 1848 – se naşte la Şiria ca


fiu al lui Sava şi al Elenei Slavici;
• urmează şcoala primară în satul natal,
liceul în Arad şi Timişoara, absolvind
Facultatea de Drept din Viena;
• funcţionează ca profesor (Bucureşti),
ziarist ( ziarul Timpul ), editor (ziarele
Vatra şi Ziua );

• moare pe 17 august 1925, fiind


înmormântat la Schitul Brazi.

Activitatea literară

• publică poveşti, nuvele, romane (Din


bătrâni şi Mara), drama Gaspar Graţiani
şi două volume autobiografice
(Închisorile mele şi Amintiri); - 1848 – 1925 -
• primeşte premiul Academiei Române
pentru romanul Din bătrâni.
Casa memorială Ioan Slavici

Cetatea din Şiria

Casa memorială - interior


1. Naratorul rememorează tinereţea sa şi-şi
aminteşte de Budulea cel bătrân.
2. Budulea, cimpoieşul din Cocorăşti, şi fiul său,
Huţu, cântau la petrecerile din sat.
3. Tatăl decide să-l dea pe Huţu la şcoala din sat,
acesta ajungând cenzor.
4. Huţu îl ocroteşte pe narator, ei devenind
prieteni.
5. Băiatul cimpoieşului este trimis la şcoala din
oraş pentru a deveni dascăl în sat.
6.Huţu este preţuit de profesorul Wondracek şi
de colegi.
7. Cei doi consăteni, Huţu şi naratorul, stau în
gazdă la Lenca Liuchici.
8. Budulea cel bătrân ajunge săptămânal la oraş
cu daruri pentru cei doi copii care se bucură.
9. După ani, Huţu îşi reîntâlneşte mama.
10. Profesorul Wondracek îl ia acasă la el pe Huţu.
11. Băiatul cimpoieşului îşi continuă studiile
pentru a deveni preot, nu dascăl cum voia
învăţătorul său, domnul Clăiţă.
12. Huţu ajunge funcţionar consistorial şi-şi
completează studiile în străinătate.
13. Întors după 10 ani în sat, Huţu - devenit
protopop – se căsătoreşte cu fiica
dascălului Clăiţă.
Fişă didactică

• numeşte personajele care


participă la acţiune, precizând felul
lor (principale, secundare,
episodice, figurante);
• selectează fragmente din care
rezultă trăsături fizice sau morale
ale personajului principal, numindu-
le;
• stabileşte ce fel de personaj este
(schematic sau complex);
• precizează tipologia personajului
Huţu, având în vedere evoluţia
acestuia;
• transcrie indicii spaţiali ai acţiunii;
• aproximează durata acţiunii;
• identifică anumite cuvinte care
ajută la plasarea acţiunii în timp şi
spaţiu;
• menţionează episoadele din viaţa
lui Huţu prezentate de narator.
Nuvela este o creaţie
epică în proză, mai
întinsă decât schiţa, dar
mai scurtă decât
romanul, cu o acţiune
complexă, care
înfăţişează episoade
semnificative din viaţa
unuia sau mai multor
personaje.
Profesor Loreta Mahalu, Şcoala Ion Creangă , Iaşi

Ilustraţiile au fost preluate de pe internet

S-ar putea să vă placă și