Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Societatea cooperativă
A elaborat: Reșitca Valentina
Profesor: Rusu Valentina

Soroca 2019
Cooperativă este asociaţia benevolă de persoane fizice şi juridice,
organizată pe principii corporative în scopul favorizării şi garantării,
prin acţiunile comune ale membrilor săi, a intereselor lor economice şi
a altor interese legale.
Tipuri de cooperative:
◦cooperativa de producţie
◦cooperativa de întreprinzător
◦cooperativă de consum
 Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată de către 5 sau
mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de
producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca
personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la
capitalul acesteia, denumite cote de participare.
 Cooperativa de întreprinzător este o întreprindere cu statut de
persoană juridică, ai cărei membri sînt persoane juridice şi/sau fizice care
practică activitate de întreprinzător.
 Cooperativa de consum sunt asociatii de persoane fizice care
desfasoara in comun activitati de aprovizionare a membrilor cooperatori
si a tertilor cu produse pe care le cumpara sau le produc si activitati de
prestari de servicii catre membrii lor cooperatori si catre terti.
Organele de conducere ale
cooperativei sînt:
- adunarea generală a membrilor
cooperativei, denumită în
continuare adunare generală;
- consiliul de observatori al
cooperativei, denumit în
continuare consiliul
cooperativei;
- preşedintele cooperativei
(organul unipersonal de
conducere);
- comisia de revizie a
cooperativei sau revizorul;
Avantaje Dezavantaje
Întreprinderi cooperatiste din Moldova
◦ Intreprinderea cooperativa „Optovic„ Bălţi, str. Krupskaia, 12
◦ Cooperativă de producţie (inclusiv agricole)
◦ Cooperativa agricolă "Mălăieşti", s. Mălăieşti
◦ Cooperativa agricolă "Nistru", s. Jora de Mijloc
◦ Cooperativa agricola "Aroma",s. Cobusca Noua
◦În concluzie putem spune că, pentu a
deschide o cooperativă trebuie să
avem o experiență de antreprenor și o
încredere totală în partenerii de
afaceri.