Sunteți pe pagina 1din 7

ACTIVITATEA POLIŢIENEASCĂ COMUNITARĂ

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1
ACTIVITATEA POLIŢIENEASCĂ
COMUNITARĂ

• o modalitatea de gândire, de a fi, de a se


manifesta a Poliţiei
• o orientare a serviciului
• o modalitate nouă de activitate
• soluţionarea problemelor
• participarea comunităţii
ACTIVITATEA POLIŢIENEASCĂ
COMUNITARĂ NU ESTE

• un program sau o
campanie informaţională a
poliţiei
• un ansamblu de atribuţii
• o subdiviziune nouă a
poliţiei
CERINŢELE FAŢĂ DE POLIŢIE

• să fie vizibilă şi accesibilă publicului;

• să cunoască şi să fie cunoscută de public;

• să răspundă la necesităţile comunităţii;

• să fie receptivă la îngrijorările comunităţii;

• să implice, să atragă şi să mobilizeze comunitatea;

• să fie responsabilă pentru activităţile sale şi rezultatele


obţinute în faţa comunităţii.
COMPARAŢIE
Activitatea poliţienească tradiţională Activitatea poliţienească comunitară
Reacţionează Previne
Răspunde la incidente Identifică şi soluţionează probleme

Se axează doar pe resursele interne Foloseşte resursele comunitare


Patrulare interactivă şi vizibilă
Patrule în autoturisme
pe jos sau cu bicicleta

Informaţii din statistici Informaţii de la publicul larg

Organizaţie centralizată Descentralizarea deciziei


Performanţa în baza indicatorilor de Performanţa în baza activităţilor de
descoperire a infracţiunilor prevenire şi satisfacţia comunităţii
Ţinteşte infractorii Ţinteşte criminalitatea şi violenţa
Identifică potenţiale cauze ale
Identifică şi reţine făptaşii infracţionalităţii şi previne
comportamentul criminal
Combate infracţiunile Protejează cetăţenii
PARTENERIAT

COMUNICARE

ASUMARE DE
RESPONSABILITĂŢI

TRANSPARENŢĂ

IMPLICARE
BENIFICII
SIGURANŢĂ SERVICII DE CALITATE

DEZVOLTARE DURABILĂ PROTECŢIE

ÎNCREDERE COOPERARE

PREVEDERE DIALOG