Sunteți pe pagina 1din 21

ULTIMA NOAPTE DE

DRAGOSTE, ÎNTÂIA
NOAPTE DE RĂZBOI
CAMIL PETRESCU
PARTICUL ARITĂȚIILE
OPEREI
• ”Orice aş face, eu nu pot descrie decât propriile mele senzaţii,
propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest decât la
persoana întâi.”

Camil Petrescu, în ”Ultima noapte de


dragoste, întâia noapte de război”
CAMIL PETRESCU
• 1894-1957
• Romancier, dramaturg, doctor în filozofie,
nuvelist și poet
• Debutează în revista “Facla” (1914), cu
articolul “Femeile și fetele de azi”, sub
pseudonimul Raul D.
• Opere semmificative:
 Suflete tari
 Patul lui Procust
 Ultima noapte de dragoste, întâia noapte „Întreaga poetică a romanului camil-
de război petrescian exprimă renunțarea curajoasă la
 Jocul ielelor iluzia cunoașterii absolute a omului”.
Nicolae Manolescu
ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE,
ÎNTÂIA NOAPTE DE RĂZBOI
• 1930
• Perioada interbelică
• Este un roman modern, psihologic, subiectiv, al experienței care
prezintă concepția autorului despre noul tip de roman
• Drama intelectualului lucid, însetat de absolutul sentimentului de
iubire, dominat de incertitudini
APARTENENȚA LA MODERNISM

• Mediu citadin
• Subiectivitate
• Analiza psihologică a protagonistului
• Eroi intelectuali= Ștefan Gheorghidiu
• Tema intelectualului
• Tema iubirii
• Tema războiului
STRUCTURA ROMANULUI

• Două părți, cu titluri semnificative


• Două ipostaze semnificative: -iubirea absolută
-războiul tragic și absurd
• Prima parte=ficțiune
• A doua parte=experiență trăită
• Camil Petrescu=novator al esteticii romanului modern
Alcătuit pe baza unui jurnal de companie
Două planuri compoziționale
Timpul obiectiv(cronologic) evoluează paralel cu cel subiectiv(discontinuu)
TEMA ROMANULUI

• Tema iubirii
• Tema intelectualului
• Tema războiului
TITLUL

• “noapte”=incertitudine,
îndoială, irațional, nesiguranță,
absurd, necunoscut, taine ale
firii umane
• Cele două ”nopți”= două
etape din evoluția personajului
–iubirea și războiul-
PERSPECTIVA NARATIVĂ

• Unică și modernă
• Narator-personaj
• Narațiunea la persoana I/ focalizarea internă ”împreună cu”
• Caracter subiectiv
PERSPECTIVA PSIHOLOGICĂ

• „romanul experienței”
• Naratorul autodiegetic apelează la dialog,monolog interior, autointrospecție, flashback,
retrospecție, cuvinte cu valoare de simbol, observație atentă și profundă a conștiinței
personajelor
VALENȚA TEMPORALĂ

• Discontinuă
• Bazată pe alternanța temporală a evenimentelor
PERSPECTIVA SPAȚIALĂ

• Spațiu real=frontul, București, Odobești, Câmpulung


• Spațiu imaginar=frământări, chinuri și zbucium
INCIPITUL ROMANULUI

• Îl reprezintă pe Ștefan Gheorghidiu ca proaspăt sublocotenent rezervist în primăvara anului


1916
• Primul Război Mondial
• Prima experiență a cunoașterii, iubirea, simțită cu forță și dominată de incertitudini
IUBIREA

• ”Eram însurat de doi ani și jumătate cu o colegă de la Universitate și bănuiam că mă înșeală”


• Prima experiență din planul cunoșterii
• Ela-Ștefan
• Iubirea bărbatului se naște din admirație
• Trăiesc modest până la primirea moștenirii= din acest moment Ela se schimbă
• Excursia de la Odobești
RĂZBOIUL

• A doua experiență din planul cunoașterii


• ”Absolutul morții eclipsează absolutul iubirii.”(Dumitru Micu, ”În căutarea autenticității”)
• Frontul=haos, mizerie, măsuri absurde, dezordine
• Diferența dintre romanul tradițional de război și romanul modern
• Experiențe dramatice
RELAȚIA INCIPIT FINAL

• Incipit= manieră realistă


• Final= deschis, lasă loc interpretărilor multiple
OPINIA PERSONALĂ
CONCLUZIA