Sunteți pe pagina 1din 27

ABDOMENUL

PEREȚI
Limite:

la suprafaţă – 2 linii circulare:

– sup – pr. xifoid  T12 - L1


 arc costal X, XI, XII

– inf – simf. pubiană  pli. ing


 cr. iliacă  L5- S1

• bolta diaf.  str. sup. pelvis


osos
forma

– normoponderali 
cilindrică turtit ant- post

– supraponderali 
rotunjit
(♂supraombilical,
♀ subombilical)

– slabi  excavat

– copii  bombează
supraombilical (ficat >)

– patologic – colecţii
peritoneale, ascită 
bombat, dur la palpare
PEREŢII:
– ANTERO-LAT
(musculo/aponevrotic) m. laţi
+ m. drepţi abdominali
• Ex.clinic(a,p,p),chirurgical
– Post muşchi
– Sup  diafragma

Liniile şi planurile de referinţă


• Linia sagitală mediană (prin
ombilic)
• Pl. transpiloric 10 (1/2 dist-
apendice xifoid-ombilic pilor-L1)
• Pl.subcostal H2- tangent la C10
• Pl.ombilical prin ombilic
• Liniile interspinoase H3 prin
s.i.a.s.
topografic
– reg. parietale (pereţii)
– cavitatea abdominală
• Epigastru B
– ficat (lob stâng)
– stomac -pilor
– duoden
– pancreas
• Hipocondrul drept A1
– ficat (lob drept)
– CBE
• Hipocondrul stâng A2
– stomac
– splină
• Reg. ombilicală C
– jejun,ileon
– colon transvers
• Flancul stâng D2
– colon descendent
• Flancul drept D1
– colon ascendent
• Hipogastru F (reg pubiană)
– ileon
– sigmoid
– vezica urinară
– uter
• Fosa iliacă dreaptă E1 (reg.inghinală dr)
– cec
– apendice
• Fosa iliacă stângă E2 (reg.inghinală stg)

– sigmoid
PERITONEUL PARIETAL

• faţa profundă  pereţii abd,


pelvini, diafragm

P. Ant:
– supra-ombilical 
lig.falciform
– infra-ombilical  3 plici
ombilicale,
•  fose:
– supravezicale
– inghinale mediale
– inghinale laterale

P. Post  spatiu,
org.retroperitoneale:
D,P,R,A,VCI,gg,nod.limf

PERITONEUL VISCERAL semII


INERVAŢIA:
– P.parietal- abdominal + diafragmatic
periferic  n. frenici,n.intercostali +
n.subcostali, n.lombari
– ! inflamaţia  dureri toracice
inferioare + perete abdominal

– perit. diafrgmatic  fibre senzitive din


n. frenici
– ! inflamaţia  durere proiectată în
umăr,ultimul sp i.c (dermatom 4
cervical)

– P.visceral. n. vegetativi (simpatică-


n.splanhnici +parasimpatic vag,
sacrali)  ! durere profundă şi difuză
• prin r.comunicante durerea
este proiectată la distanță
(contractură musc, hyperestezie
cut)
Vascularizaţia pereţilor abdominali

Artere superficiale 
• Circumflexa iliacă superficială
• Epigastrică superficială
• Ramuri perforante din:
intercostale,epig.super,infer3,lombare

Venele superficiale → toraco-


epigastrice,epig.superficiale,circumfle
xă iliaca superf.11
Vasele limfatice → axilare9 ,inghinale12
Inervația pereţilor abdominali1,2
Nervii intercostali 6,11
N. subcostal
N.ilio-hipogastrici
N. ilio-inghinal
PERETELE POSTERIOR
osteo-musc  ap.urinar, vaselor mari,plex
nerv. abdom.

Limite: T12  crestele iliace


!! Puncția lombară L4-L5

Reg. Vertebrală  vasele > abd


Reg. Lombară R,ureter, pleura, splina

– ▲lombar Petit A (cr.iliacă, latissim-


o.e),n.ilio-hipog8 tetragonul
Grynfelt B (m.c15 - d.p.i11.- o.i16) 
MVNsubcostal13   hernii
lombare
• reg parietale abdominale:
Reg.mediane
– sterno – costo - pubiană (reg.
ombilicală, reg.retrorahidiană)
Reg. laterale
– costo – iliacă
– inghinală
– lombo – iliacă
REG. STERNO – COSTO – PUBIANĂ
forma █
– m. drepţi abd
limite:
– sup. - pr. xifoid, arc.costale
– inf. – tuber. pubieni
– lat. – mg.m. drepţi
– profunzime – peritoneul
parietal
stratigrafie:
1. piele – fină, subţire
2. pl.subcutanat

• lig. fundiform al penisului

• vene superf.(anastomoze cavo-


cav; porto-cav)

• limfatice supraombilicale (→ nod.


axilare), subombilicale ( →
inghinale)

• N.senzitivi ( i.c, subcostal,


iliohipogastric, ilioinghinali)
3.pl aponevrotic superf.
– tecile m. drepţi abd (L.ant)
4.pl muscular
– m. drepţi abd (anast a.epigastricei
sup. cu inf.)
– m. piramidal
5.pl aponevrotic prof.
– L.post.a tecii
– 2/3 sup. linia arcuată Douglas
,1/3 inf.
6.fas. transversalis
7.pl.preperitoneal
– ț.c. preperitoneal  sp
extraperitoneal prevezical
– Fas. ombilicoprevezicală
condensare celulo-fibroasă pe a.
ombilicală  lig. ombilical median,
lig. ombilicale mediale
8.pl.peritoneal
– Pl. omb. med., mediale, lat.
Importanţa
– linia albă (laparatomii mediane,
paramediane) hernii
– puncţii – paracenteze
– puncţii vezicale (mg.sup. simfiza
pubiană)
REGIUNEA OMBILICALĂ
Limite:
– 2cm  de ombilic
– lat  m. dr abd
ombilicul – depresiune circulară,
cadru cut, mamelon ,
cicatricea ombilicală 2 ☼ şanţ
ombilical
stratigrafie:
1. piele – aderentă la cicatrice
2. pl. subcutanat
– vene paraombilicale –
comunicare cu VP„cap
de meduză” HTP
3. pl.aponevrotic
– linia albă 3– inel
ombilical ( 2/3 sup.
aderent , 1/3 inf. liber 
hernii, fistule)
– lig. rotund al F 6(rest v.
ombilicală)
– uracul, a. ombilicale
fibrozate 8
4.pl.preperitoneal
– fascia ombilicală (66%) –
dependenţa a fas.
transversalis (aderentă prin
mg. lat şi super; mg infer.
liberă  canal ombilical
hernii ombilicale)
– urac permeabil   fistula
ombilico-vezicală
5.peritoneul parietal
Importanţă:
– cordonul ombilical  viaţa
i.u.
– hernii ombilicale Bourgeon ombilical.

– fistule ombilico – vezicale


–  „cap de meduză”-

fistule omphalo-mésentérique est due à une persistance totale du canal


vitellin.
REGIUNEA COSTO – ILIACĂ

• pereche, formă patrulateră


limite:
– sup  arcul costal CXII
– inf – sp.i.a.s. creasta iliacă
– ant  m. drept abdominal
– post  m.erector spinal
clinic + topografic  2 porţiuni (linia
medio-axilară):
– reg. antero – laterală
– reg. postero – laterală
REG. ANTERO – LATERALĂ (costo-iliacă ant)
Stratigrafie:
1. piele
2. pl. subcutanat
– A.intercostale, circumfl. iliacă
superf

– reţeaua venoasă superf.


toraco – abdominală
• toracoepigastrice (afl. ai
v.axilare) anast cu epig.
inf. ( v. femurale)
• vene para-ombilicale 
vene profunde  V.Portă

– Limf.superif  nod axilare;


inghinale superf.

– N.intercostali, iliohipogastrc,
ilioinghinal
3. pl. fascial – fascia m, oblic ext
4. pl. profund
– m. oblic ext
– m. oblic int
– m. trans abdominal
– N. intercostali(7), subcostal,
iliohipogastric, ilionghinal

– artera:
• intercostală XI,
• subcostală,
• lombare 1-4
• a. circumflexă iliacă
profundă
• a. epigastrică inferioară
– fascia transversalis
– peritoneul parietal

importanţa
– laparatomii
– paracenteză perit.(evacuarea
colecţiilor peritoneale) –
– ‼ 1/3 lat + 2/3med pe linia ombilic-
s.i.a.s. stg.(dr. cec)
REG. POSTERO – LATERALĂ (costo-iliacă posterioară)
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl. subcutanat – ţ.c.lax
– artere lombare, circumflexa iliacă
superficială
– vene - comitante
– limfatice  nod. axilare
– n. intercostali, iliohipogastic,
cluneali superiori
3. pl. fascial – f.oblic ext + latisim
4. pl. profund:
– fascia toracolombară m. latissim
– oblicul intern
– dinţat posteroinferior
– ap.m. transv. ,lig. lombocostal
– m. ■ lombelor
– A.lombare, circumflexă iliacă prof
– vene,limfatice, n.subcostal, L1 –
L4
–▲lombar Petit (latissim-o.e),A
– tetragonul Grynfelt B (m.c - d.p.i.- o.i)
–   hernii lombare
5. pl. premuscular
• fascia transversalis
• str. retroperitoneal
– gr.pararenală Gerota (+
n,subcostal,
iliohipogastric, ilioinghinal)
– fascia renală  loja renală
(R, pedicul renal, gl.
suprarenală)
6. pl. peritoneal – peritoneul
parietal, fascia de coalescenţă
retrocolică Told(colon)
importanţă:
• herniile lombare
• chirurgia renală : - abord
rinichi, pelvis renal, ureter
abdominal
REGIUNEA INGHINALĂ

Limite:
sup – ↔ sp. i. a. s
inf-lat – plica inghinală
med – m. drept abdominal
stratigrafie:
• pielea
• pl subcutanat
– vasele epig. superf
– limf superficiale
– N. iliohipogastric, ilioinghinal
• fascia superf–fascia m. oblic ext

• pl profund
– aponevroza m. oblic extern 2
 lig. inghinal
– m. oblic intern3+ m transvers6
 tend. conjunct
– fascia transversalis 7  lig.
Henle, Hasselbach
Canalul inghinal
(funiculul spermatic, lig.rotund al
uterului) 4 pereţi:
Ant. – aponevroza m. oblic ext.10
Post.
– fascia transversalis 1,7
– + tendonul conjunct 4,11
– lig. reflectat Colles 5 (pilier
post)
– lig. Henle, Hasselbach10,13,21
Sup.
– m.oblic intern + transvers 
tendonul conjunct 4,11
Inf. – lig. inghinal

10.lig.interfoveolar
11.tend.conj
12.lig.pectineal
13.lig.lacunar
3. in.ing profund
2 orificii:
• inelul inghinal superficial 2 cm
aponev. ob.extern  stâlpul medial3,6
,lateral6, posterior5
• inelul inghinal profund a,3
fascia transversalis -15mm deasupra lig.
inghinal – unirea 1/3 mediale cu 1/3
mijlocie
str. preperitoneal (extraperitoneal)
– vasele epigastrice inferioare ↑
reg. sterno-costo-pubiană
peritoneul parietal
– plicile perit. ombilicale (mediană,
mediale, laterale)  fose :
– supravezicală ( ◙ ing.superficial)
– mediale (perete. post. canal)
– laterale (◙ ing.profund)

• Herniile ing.indirecte (oblice) fosa lat.


(◙ ing.profund),dr

• Herniile ing. directe fosa mediala


(intre lig ing şi interfoveolar)