Sunteți pe pagina 1din 15

Monetary Economics

I. OBIECTUL ŞI CARACTERISTICILE
ECONOMIEI MONETARE
Obiectul teoriei monetare
Obiectul teoriei monetare

Problemele fundamentale ale teoriei (şi


analizeimonetare) (definitorii pentru
obiectul său de studiu):
• Definirea monedei (aşa-zisa problemă a
agregatelor monetare)

• Rolul factorului monetar în economie


(neutralitatea sau non-neutralitatea monedei)

• Valoarea monedei
Problemele fundamentale ale teoriei (2)

• Crearea monedei (emisiunea monetară, oferta de


monedă)

• Cererea de monedă

• Procesul de realizare ( sau nerealizare) a echilibrului


monetar (problema mecanismului de transmitere)
– Time lag
– T lung

– T scurt
Caracteristicile economiei monetare ca
disciplină economică
Locul economiei monetare în ştiinţa
economică (în condiţiile în care economiile
contemporane sunt economii monetare)

OBS: Obiectul ştiinţei economice = modulde


alocare a resurselor limitate in scopuri
alternative
Caracterul relativ al economiei
monetare, determinat de următorii
factori:

 Variabilitatea şi caracterul relativ al


obiectului e.m.
 pret - ec. de piata = un ag. ec. nu
influenteză nivelul absolut al
preţurilor
- ec. planificată = preţurile sunt dictate de
orgnaniste etatiste
 Iluzia terminologică

 Metodele de abordare a
fenomenelor monetare
- Metoda pozitivă şi metoda
normativă
Caracterul relativ al economiei monetare (2)

 Variabile endogene şi exogene

 Premisele

 Gradul de generalitate şi de diferenţiere


Caracterul relativ al economiei monetare (3)

Implicaţie:

NU există o teorie monetară unică, valabilă


pentru toate timpurile şi toate locurile
(economiile)
Factorii care determină dezvoltarea şi
diferenţierea economiei monetare
Factorii care determină dezvoltarea (2)

 Evoluţia istorică a sistemelor social- economice


(economie de piaţă, economie planificată, economie
emergentă, economie în tranziţie etc.)

 Gradul de dezvoltare economică (economie


dezvoltată, în curs de dezvoltare etc.)
Factorii care determină dezvoltarea (3)

 Dezvoltarea generală a ştiinţei economice

 Dezvoltarea metodelor cantitative

 Ameliorarea bazelor de date statistice disponibile


Clasificarea teoriilor monetare contemporane

Teoria monetară a economiei de piaţă dezvoltate

Teoria monetară a economiei de piaţă în curs de


dezvoltare (economie emergentă)

Teoria monetară a economiei planificate


- tradiţionale (cu planificare centralizată)
- modificate (în tranziţie)