Sunteți pe pagina 1din 40

TRATAMENTUL

ANTIBACTERIAN
(ETIOLOGIC)
• însumează toate măsurile destinate
anihilării agentului patogen inclusiv a
toxinelor elaborate de agenţii infecţioşi
• primul antibiotic, Penicilina - Fleming,
1929-1930, care a observat efectul
inhibitor al coloniilor de mucegai
asupra dezvoltării culturilor de germeni
• bactericide - distrugerea bacteriană
• bacteriostatice - stoparea procesului de
multiplicare bacteriană
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE

I. BETALACTAMINELE
– Penicilina (1941) cel mai des folosită
în zilele noastre
– inelul betalactamic (dibactami,
monobactami, tribactami)
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
• spectrul de acţiune al Penicilinelor este legat de
capacitatea de penetrare în celula bacteriei, inegală
de la o specie la alta
• Penicilina activă in vitro pe:
• coci gram pozitivi (streptococi, pneumococi,
streptococi anaerobi);
• coci gram negativi (meningococi, gonococi);
• bacili gram pozitivi:
– aerobi (cărbunos, difteric);
– anaerobi (clostridiile, tetani)

• spirochetacee (treponema, leptospire, borrelia).


PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilina G:
• doza: 50.000 U - 250.000 U/kgc/zi
• fracţionată în 2-3 prize, i.m., i.v.
• eliminare renală
• penetrabilitate inegală, excelentă în tractul
respirator superior, inferior, nulă în oase, articulaţii,
ochi, salivă, limfă
• neurotoxică în doze mari
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele orale:
• Penicilina V - administrare p.o. în absenţa
alimentelor

Penicilinele cu acţiune prelungită:


• Procain-penicilina
• Benzantin-penicilina
• Moldamin, Efitard
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
a. Aminopenicilinele
• Spectrul de acţiune: tulpini nesecretorii de
penicilinaze ale enterobacteriaceelor uzuale
(Salmonella, Schigella, E. coli, Klebsiella, H.
influenzae, Bordetella pertussis şi parapertussis)
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
a. Aminopenicilinele
Ampicilină:
• oral, parenteral
• doze: 50-100 mg/kgc/zi
• difuziune excelentă în ţesuturi
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
a. Aminopenicilinele
Amoxicilina:
• resorbţie mai bună şi rapidă
• neinfluenţată de alimentaţie
• doza:
– 20-40 mg/kg/zi la copii
– 250-500 mg-4x/zi la adulţi
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
b.Carboxipenicilinele
Carbenicilina:
• activitate: Pseudomonas, Proteus, Enterobacter,
Morganella, Providencia

Ticarcilina:
• spectru asemănător, mai activă pe Pseudomonas
• doza: 50mg g 200-mgkg/zi în infecţii sistemice
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
c. Ureidopenicilinele
Azlocilina:
• gram pozitivi, enterobacteriacee, Acinetobacter, Serraţia
marscescens
• doza: 12-16g/zi la 6 ore
Mezlocilina:
• 50mg/kg/zi
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
c. Ureidopenicilinele
Piperacilina:
• activă: piocianic, Proteus
Tazobactam = Tazocilina (Tazocin)
• doza:
• 50-100mg/kgc/zi
• 200-350mg/kg/zi
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
d.Amino-penicilinele
Mecilinam
Pivmecilinam
• activă: E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus
• administrare: oral, parenteral: 200-600mg 3x/zi
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
e. Penicilinele asociate cu inhibitori naturali de
betalactamaze
Augmentin (Amoxicilină cu acid clavulanic)
Timentin (Ticarcilină cu Sulbactam)
Unasyn (Ampicilină cu Sulbactam)
Tazlocilina,Tazocin (Piperacilină cu Tazobactam)
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
e. Penicilinele asociate cu inhibitori naturali de
betalactamaze
Augmentin:
• acţiune: H. Influenzae, Branhmanella (infecţii respiratorii)
• doza: 30-50mg/kgc/zi 2-3 adm,po,iv.
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
e. Penicilinele asociate cu inhibitori naturali de
betalactamaze
Timentinul:
• activ în infecţiile genitourinare, abdominale, pelviene
• gram negative
• doza: 3,1gr la 6 ore
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
e. Penicilinele asociate cu inhibitori naturali de
betalactamaze
Tazobactamul:
• difuzează excelent LCR, bacili gram negativi
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
PENICILINELE NATURALE
Penicilinele cu spectru lărgit:
f. Carbapenemele:
Tienamicina + Cilastatin - Tienam
• inactivă pe SAMR, Pseudomonas
• doza: 15-25mg/kg/zi, iv. la 8 -12h.
Meropenem: Meronem –Ertapenem-Doripenem
• mai activ pe piocianic, penetrare antibacteriană mai rapidă
şi mai intensă
• doza: 30-40mg/kg/zi iv la 8 ore
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
CEFEMELE
• sunt incadrate între betalactamine ca dibactami
• sunt cunoscute sub denumirea de cefalosporine
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
Cefalosporinele de generaţia I

Administrare parenterală Administrare orală


Cefalotina Cefalexina
Cefaloridina Cefadroxil
Cefazolina Cefatrizina
Cefacetril Cefradina
Cefanona
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
Cefalosporinele de generaţia I
• Spectru acţiune:
• coci, bacili gram pozitivi inclusiv Stafilococul secretor de
penicilinază
• gram negativi: E. coli, Proteus, Klebsiella

• absorbţie digestivă bună, difuziune tisulară bună,


toleranţă bună
• ineficiente pe enterococi, listeria, SAMR
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
Cefalosporinele de generaţia a II-a
Administrare parenterală Administrare orală
Cefamandola Cefaclor
Cefonicid Cefuroxim-axetyl
Cefuroxim Cefprozyl
Cefotiam
Cefoxitina
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
Cefalosporinele de generaţia a II-a

• au o activitate antibacteriană mai puternică faţă de


stafilococii patogeni, streptococi, enterococi şi pe
unii bacili gram negativi (Haemophilus), coci gram
negativi (Neisseria spp.)
• penetrabilitate tisulară bună, exceptând SNC
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
Cefalosporinele de generaţia a III-a

• spectru antibacterian larg, difuziune tisulară prin


membrane, stabilitate la acţiunea betalactamazelor
• cefalosporinele de extremă stângă - active pe bacili
gram negativi şi coci gram pozitivi (Ceftriaxona)
• cefalosporinele de centru cu activitate pe bacilul
piocianic (Ceftazidima şi Cefoperazona)
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
Cefalosporinele de generaţia a III-a

• cefalosporinele de extremă dreaptă - activitate


deosebită pe bacilii gram-negativi anaerobi
(Bacteroides fragilis)
• nu sunt active pe enterococ, Listeria, S.A.M.R.
• penetrabilitate excelentă tisulară, LCR
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
Cefalosporinele de generaţia a III-a
Administrare parenterală Administrare orală
Cefotaxime Cefixima
Ceftizoxime Cefpodoxima
Ceftriaxonă Cefetamet
Cefoperazonă Ceftibuten
Ceftazidima
Cefsulodina
Moxalactam
Flemoxef
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
BETALACTAMINE
Cefalosporinele de generaţia a IV-a
• activitate pe: Citrobacter, Enterobacter, Piocianic
• cuprind:
• Cefepim
• Cefpiramida
• Cefpirom
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
ANTIBIOTICELE MACROLIDE
• primul reprezentant al seriei, Eritromicina (1952)
• toate macrolidele acţionează intracelular
• Eritromicina - bacteriostatică în doze mici, bactericidă în doze mari
• spectru de acţiune: coci şi bacili gram pozitivi aerobi şi anaerobi, coci
gram negativi
• bacili gram-negativi - Bordetella pertussis, Haemophilus, Legionella,
Helicobacter
• micobacterii atipice
• spirochete
• Chlamydia pneumoniae, ricketssii
• Toxoplasma gondii
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
MACROLIDE
De extracţie naturală De semisinteză
Cu 12 atomi C Metilmicina
Eritromicina Trioleandomicina
Cu 14 atomi C Roxitromicina
Oleandomicina Claritromicina
Cu 15 atomi C Azitromicina
Spiramicina Rokitamicina
Cu 16 atomi C
Josamicina
Cu 17 atomi C Lancacidina Miokacina
Eritromicina: 30-50mg/kgc/zi p.o.
Spiramicina: 50mg/kgc/zi p.o.
Claritromicina: 250-500mg 2x/zi p.o., parenteral (15mg/kgc/zi)
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
LINCOSAMIDELE
Clindamicina
Lincomicina
• mai active pe Bacteriodes, penetrează în os şi articulaţii,
plămâni, sinusuri, căi biliare, LCR.
• Indicate: în tratamentul osteomielitelor şi osteoartritelor
stafilococice şi în infecţiile cu bacili gram negativi
anaerobi - pulmonare sau genito-abdominale-pelvine
Lincomicina:
• oral, parenteral
• doza: 30-50mg/kg/zi, 2-3x/zi
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
LINCOSAMIDELE

Clindamicina:

• derivat de semisinteză a lincomicinei


• doza:
• 15-40mg/kgc/zi la copii
• 0,6-2,4g/zi la adulţi

• efecte adverse: colite secundare, ulceromembranoase


cu Clostridium difficile
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
GLICOPEPTIDELE

• mecanism de acţiune: inhibă sinteza peretelui celular


• bactericide
• spectru: stafilococ patogen şi epidermidis inclusiv
tulpinile rezistente la meticilină, streptococi de grup B,
enterococi, pneumococi, germeni anaerobi gram
pozitivi şi negativi, Listeria monocitogenes
• indicate în infecţiile severe cu S.A.M.R.
Teicoplanina: 6 mg/kgc/zi prima zi g 3 mg/kgc/zi
Vancomicina: 10-40 mg/kgc/zi
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
AMINOGLICOZIDELE

• bactericide
• administrare i.m., i.v.
• reacţii adverse: ototoxicitate, nefrotoxicitate,
blocadă neuromusculară
• spectru: larg: bacili gram negativi, coci
grampozitivi, micobacterii tipice, atipice
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
AMINOGLICOZIDE ŞI ANUL DESCOPERIRII
1944 Streptomicina
Neomicina
Kanamicina
1963 Gentamicina
Tobramicina
Sisomicina
Dibekacina
1972 Amikacina
1975 Netilmicina
1978 Isepamicina
5-Episisomicina
Sagamicina
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
ANTIBIOTICELE POLIPEPTIDE
• sunt antibiotice de extracţie naturală din bacterii din
genul Bacillus, Polimixinele B şi E, Bacitracina,
Tirotricina
• antibiotice bactericide - nu se absorb din intestin,
prezintă acţiune locală - toxicitate renală
Colimicina (Colistina, Polimixina E):
• cea mai puţin toxică
• administrare orală, doza: 250.000 U/kg/zi în B.D.A. cu
germeni sensibili
• administrat parenteral este indicat în infecţii urinare,
genitale, sistemice
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
CLORAMFENICOLUL

• bacteriostatic, oral, parenteral


• spectru larg: streptococi gr. A,B şi viridans,
pneumococi, gonococi, meningococi, Listeria,
Salmonella, Shigella, Haemophilus, Vibrio
• penetrare în LCR - meningite, abcese cerebrale
• doza: 25-50 mg/kgc/zi
• efecte secundare: anemie hemolitică, aplastică
ireversibilă şi fatală
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
SULFAMIDELE

• preparate bacteriostatice
• spectru extins: Haemophilus, Shigella, Listeria,
pneumococ, Pneumocistis
• efectele secundare: anemie aplastică, neutropenie,
reacţii alergice sindr
• Stevens-Johnson
Cotrimoxazolul (BISEPTOL)
• cuprinde Trimetoprim – Sulfametoxazol
• administrare orală parenterală
• doza: 4-6mg 2x/zi
Pirimetamină + Sulfadoxină = Fansidar
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
FLUOROCHINOLONELE

• 1962 - Acidul nalidixic


• antibiotice bactericide
• spectru de acţiune: coci gram pozitivi (Stafilococi,
enterococi), Gram negativi (Neisserii), enterobacteriacee,
bacili gram negativi inclusiv Ps. aeruginosa, mycobacterii,
mycoplasme, chlamydii
• administrare orală, parenterală
• eliminare urinară, biliară
• efecte secundare: sunt contraindicate la copii,
hematologice, nervoase, hepatice
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
FLUOROCHINOLONELE

Norfloxacina Lomefloxacina
Pefloxacina Sparfloxacina
Ciprofloxacina Gatifloxacina,Gemifl
oxacina
Ofloxacina Levofloxacina
Moxifloxacina
PRINCIPALELE CLASE DE
ANTIBIOTICE
METRONIDAZOLUL

• spectru: anaerobi gram pozitivi şi negativi


• efect bactericid, oral, parenteral
• indicaţii: parazitoze, tetanos, Helicobacter (ulcer),
colita ulceroasă, chirurgie
• doza: 50mg/kgc/zi 3x/zi