Sunteți pe pagina 1din 16

ELCOGRAFIE

Tehnologiile
non-impact printing
Noțiuni generale

 Elcografia — modalitate de printare, în care separarea suprafeței formei


provizorii de tipar în elemente de tipar și de spațiu are loc pe seama
modificării proprietăților fizice a cernelei depuse pe suprafața cilindrului de
formă.
 Acest procedeu poate fi definit și ca tehnologia Computer-to-Ink

 Cercetările au început cu mai mult de 30 ani în urmă. Autorul invenției se


consideră chimistul Adrien Castegnier, care ulterior a devenit directorul
companiei Elcorsy Technology (Canada) — compania care produce utilaj
digital de printare bazat pe tehnologia elcografiei. Ideea lui Castegnier
constă în faptul că această tehnologie trebuie să asigure printarea ecologică
cu calitatea fotografică pe suporturi tradiționale.

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 2


Noțiuni generale

 Tehnologia are la bază efect electrochimic – electrocoagularea


(electrocoagulation), care în esență constă în transformarea cernelei fluide
în gel sub acțiunea impulsului electric

Cerneala Impuls
Gel
fluidă electric

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 3


Bucăți de cerneala coagulată pe suprafața
cilindrului de formă

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 4


Compoziția cernelurilor elcografice

 Apa
 Polimer hidrofil (poliacrilamid)
 Substanță colorantă (pigment)
 Soluție de electrolit (LiCl, NaCl, KCl, CaCl)
 Dispersant

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 5


Compoziția cernelurilor elcografice
(după greutate)
Polimer
10%
Pigment
8%
Dispersant
4%

Electrolit
10%

Apa
68%

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 6


Proces de electrocoagulare

Formarea conglomeratelor de
Degajarea ionilor de Fier
cerneala

1 — microcatod;
2 — cilindru de formă (anod);
3 — cerneala, ce conține soluția apoasă de electrolit și polimer colorat;
4 — molecule de polimer;
5 — un conglomerat mic de molecule de polimer colorat
Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 7
Aparat de printare constă din blocuri funcționale

Condiționare

Aprovizionare cu cerneala

Capul de înregistrare a imaginii

”Developare”

Transferul imaginii pe suport imprimat

Curățarea suprafeței cilindrului

Если печать многокрасочная, бумага перемещается в следующую секцию цветной элкографской машины.
Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 8
Aparat de printare (firma Elcorsy)

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 9


Parametrii stratului de cerneală

 Bloc de aprovizionare cu cerneală are în componența sa camera cu mai mulți


injectori, din care cerneala sub presiune este adusă în spațiu dintre cilindru
de formă și capul de înregistrare a imaginii
 Volumul unui conglomerat (și dimensiunea punctului al imaginii) depinde de
cantitatea de ioni de Fier degajați în cerneala, adică de durata impulsului
electric
 Atsfel, este posibilă obținerea a 256 de gradații pentru fiecare punct .

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 10


Formarea conglomeratelor de cerneala coagulată sub
acțiunea impulsului (firma Elcorsy)

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 11


Formarea conglomeratelor de cerneala de dimensiuni diferite prin
intermediul electrocoagulării (firma Elcorsy)

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 12


Parametrii aparatului elcografic

 Distanța dintre electrozi (microcatozi) – determină rezoluția de înregistrare


a imaginii
 Aceasta trebuie să fie mai mare decît distanța dintre capul de înregistrare și
cilindrul de formă
 Spațiul dintre electrozi 50 – 100 mkm.

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 13


Avantajele elcografiei

 Productivitatea înaltă (reacția de electrocoagulare este foarte rapidă:


100ns - 4mks)
 Punctele imaginii au volum care variază fucnție de durata impulsului electric
 Reproducerea pe suport imprimat a semitonurilor datorită grosimii variate a
stratului de cerneală
 Viteza de printare a mașinii elcografice în 4 culori cu alimentare din rulou
ELCO 400 atinge 120 m/min,
 Rezoluția de printare — 400 dpi,
 Pînă la 256 de gradații de culoare în fiecare punct.
 Capul de printare a mașinii ELCO 400 conține 896 microelectrozi
 Timpul de activare a tuturor electrozilor constituie 4 mks. Pentru
înregistrarea unui rând de lățime 455 mm necesită 32 mks.

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 14


Bibliografia

1. Уарова, Р.М., Стерликова, А.В. Оперативная


полиграфия. Изд-во МГУП, Москва, 2004
2. Киппхан, Гельмут. Энциклопедия по печатным
средствам информации. Технологии и способы
производства. Изд-во МГУП, Москва, 2003
3. Гудилин, Дмитрий. Элкография: реализация
канадской мечты. КомпьюАрт, Nr.6, 2002

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 15


Mulțumesc pentru atenție!

Elaborat: Alexandra Osoba, catedra DTP 16