Sunteți pe pagina 1din 29

c 
  
2 

 
‡ Turismul montan deţine un loc aparte în larga paletă a
formelor de turism.
‡ Muntele a reprezentat din totdeauna o destinaţie
preferată pentru refacere, odihnă, aventură sau alte
nevoi socio-culturale.
‡ Zona montană a atras atenţia investitorilor şi
organizaţiilor de turism, datorită oportunităţilor
oferite pentru dezvoltarea unei activităţi turistice
eficiente.
m  

Marcul Naţional
Călimani se află în nordul
Carpaţilor Orientali, în
masivul cu acelaşi nume.
Cu excepţia Marcului
Naţional Munţii Rodnei,
este cea mai nordică arie
protejată de acest tip din
România. Staţiunea Vatra
Dornei este cel mai
important punct de plecare
pentru turiştii care vizitează
aceste locuri.
‡ Este dominat de regiuni deluroase cu
masive muntoase.
‡ Munţi de natură vulcanică, Călimanii
reprezintă cel mai mare crater vulcanic
(stins în prezent), cu un diametru de circa
10 km.
‡ În ceea ce priveşte flora, în acest parc naţional putem
găsi multe specii rare. Mrintre acestea se află:
- ceapa de munte (Allium victorialis)
- oiţele (Anemone narcissifolia)
- potiraşele (Soldanella montana)
- ochiul găinii (Mrimula minima).
‡ Exista şi o specie endemică şi care se găsea numai în
acest masiv, anume Linnaea borealis, dar din 1995 nu
a mai fost găsită.
‡ Me soluri de natură vulcanică apare frecvent
smârdarul (Rhododendron myrtifolium).
Ceapa de munte Oiţele

Linnaea borealis Ochiul găinii


Potiraşele
‡ Dintre animale, au fost identificate 236 de specii de
nevertebrate, ce trăiesc mai ales în sol, în pădurile de conifere.
‡ Între păsări, atracţia principala este cocoşul de mesteacăn
(Tetrao tetrix), specie foarte rară în România.
‡ Mamiferele sunt reprezentate, în principal, de specii precum:
- ursul (Ursus arctos)
- cerbul (Cervus elaphos)
- mistreţul (Sus scrofa)
- căpriorul (Capreolus capreolus)
- lupul (Canis lupus)
- jderul de copac (Martes martes)
- râsul (Lynx lynx)
mistreţul cocoşul de mesteacăn
ursul

jderul de copac căpriorul


‡ Este continental-moderată, cu diferenţieri în
funcţie de relief, astfel că în zonele înalte
temperatura medie anuală este de 0° C, iar
în zona deluroasă din sud-est este de 9° C,
cu precipitaţii variabile, cu vânturi
predominante din vest.
‡ Temperatura medie în ianuarie este de -2 -
-10°C iar în iulie de 10 - 20°C.
‡ 


 
este bazinul
cel mai complex de pe versantul nordic al Masivului
Călimani şi ocupă o suprafaţă de 131 km2
‡ Neagra Şarului curge pe o distanţă de 14,2 km până
la Gura Haitii unde primeşte principalul afluent,
Haita (6,2 km).
‡ În amonte Neagra Şarului primeşte aportul râurilor
Dumitrelul, Minul, Zăpodea, Calul (4,1 km), Ursul,
etc.
‡ Mrincipalul afluent al Haitei este Tarniţa care îşi
adună apele de sub vârful Mietrosu.
‡ Rezervaţia geologică Ä12
Apostoli´ ce prezintă un relief
ruiniform asemănător unor statui
plăsmuite dintr-o lume de basm
ÄMoşul´, ÄGodzila´,
ÄMareşalul´, ÄMucenicul´ sau
ÄGuşterul´;
‡ Mietrele Roşii ± loc cu o
impresionantǎ povarǎ istoricǎ a
luptelor de graniţǎ tripartitǎ.
Mrezintǎ o caracteristicǎ
interesantă, aceea de triplex
confinium ceea ce simbolizeazǎ
în limba latinǎ ± punct de
întretǎiere a graniţelor a trei state;
‡ Cetăţile Tihului ± vǎrfuri
muntoase rǎzleţe ce rǎsar
precum zidurile unei cetǎţi,
surprind turiştii aventuraţi aici
prin frumuseţea şi sǎlbǎticia
peisajului;
‡ Rezervaţia naturalǎ ÄIezerul
Călimanului´- lac de baraj
natural înconjurat de vegetaţie
subalpină cu ienupăr şi jnepeniş,
atrage sǎptǎmânal grupuri de
turişti dornici de experienţe
complexe;
‡ Traseul de creastă prin
Vârful Mietrosu - conferǎ
imagini de vis asupra
întregii caldere vulcanice
din Cǎlimani. Este punctul
cel mai înalt al masivului
(2.102 m), este uşor
accesibil şi bine marcat;
‡ Cascada Tihu şi Cascada
Băuca ± conferǎ o privelişte
deosebitǎ şi loc de relaxare
în traseele drumeţilor
montani;
m 
 
 
 m 
 
 
 

 

m  
!
onumente ale naturii
6 ÄMiatra Corbului´, rezervaţie
geologică şi floristică, (la 5 km
de Budacul de Sus), în Munţii
Călimani.
6 Miatra Cuşmei (1264 m), stâncă
masivă buclată.
6 Miatra Scrisă (1391 m)
6 Tăul Zânelor
6 Căliman (Rezervaţia Şarului)
[" 

†  #
"$
 #
"$
†  % &
 % & 
 
!

! 

 

' $
†  
  
()
()
 % 
 

 % 
 $
†  #
"
[ 
$
 #
"
[ 
$
†  
 


 ' 
[ 

 ' 
[ 
$$
†  #
"
 
(
 #
"
 
(
# " 
 

*+ 
*+ )
 
 
,,
 

 
%+ + -
+ -%# . %%
 /
))0[ 


)

 1. '+2

)

 1. '+2
(.!#[%3
(.!#[% 3+45675
+4567588 59:5;2
</<[%
</<[%3 3+456=>;2[< <'#3
<'#3
45?77;
‡ Mosibilităţile de cazare în parc sau în apropiere sunt următoarele:

 
 m

Mensiunea Ä Merla Călimanilor ´; Drumul Vatra Dornei ± Călimani, sat Gura Haitii ;

Mensiunea Ä Vio ´; Drumul Vatra Dornei ± Călimani, sat Gura Haitii ;

5 pensiuni turistice şi două hoteluri; Oraşul Topliţa;

2 camere la Mrimăria Vătava ; Traseul Deda ± Monor în comuna Vătava ;

3 pensiuni în Colibiţa ; Traseul Mrundul Bârgăului ± Lacul Colibiţa ;

Casa Maltinul şi Mensiunea Florea ; Traseul Bistriţa - Vatra Dornei, comuna Moiana Stampei ;

Mensiunea Moiana ; Traseul Dorna Candreni ± Smizi, com. Moiana Negri;

46 de structuri de cazare turistică; Oraşul Vatra Dornei, jud Suceava ;

Mensiunea Ä Bianca ´; Drumul Vatra Dornei ± Neagra Broşteni, com. Manaci ;


† r
   
 
 

   

! 
4& 2 @2
  @ ;
† r

  2" 
 "A2
 )
) 
 "
† " % [@ !

)

 
    AB 
 
 C
† +
 


+
 

 
?2 
 
 
 


 
 

46> D
46> D D
;
Pensiunea 626
Neagra Şarului, Suceava

‡ c  PARTER (living,


bucatarie, baie), ET I (3 camere cu 2
locuri, pat simplu, balcon - 2 camere
cu 2 locuri, pat dublu ± baie), ET II (3
camere cu 2 locuri, pat simplu, balcon
- 2 camere cu 2 locuri, pat dublu,
baie).
‡  Incalzire (centrala proprie),
apa calda permanent, bucatarie,
gratar, Tv, Semnal GS, Curte,
Livada / gradina, Accept animale
companie, foisor cu barbeque, doua
iazuri cu pastrav , spatiu de joaca pt
copii, inchirieri sanie, schi, snowmobil,
sanie cu cai, parcare (8 locuri).
‡ Nr. total de locuri (persoane):20
    c 

m [ 
 
 

m # 
8 


B  
 
! 
2( A &  2 
@
m +    
 

  

" "

m @
 " 2 

 C
 

 
 2 
 2A 2 

m @ 

 
 
 A 

 2 
2 2B2 


 2
 
   
2 
20
 
m + 
 A
2A 2

2

2  
  
‡ În partea nordică a Călimanului, Vatra Dornei are o bogată
tradiţie în organizarea sporturilor de iarnă, datorită pârtiilor de
schi şi săniuş de toate gradele de dificultate.
‡ Sub pasul Tihuţa la Miatra Fântânele se organizează întreceri
de schi-fond.
‡ Me flancul sud-estic al Călimanului întâlnim staţiunea
balneoclimaterică Borsec care oferă condiţii de practicarea
schiului.
‡ Microstaţiunea balneoclimaterică Bradul din Topliţa prezintă o
pârtie cu teleschi
‡ La Lunca Bradului şi pe valea Sălardului, în Defileul
Mureşului sunt amenajate pârtii cu teleschi.
M  c 
‡ M 
   c! c "  
  

M # #$%% ##&% $%%  c

c '%%% #'(& )%%  


 

M $ *%% + +  
Căi de acces
† Cel mai apropiat aeroport: aeroportul Salcea (Suceava) sau
aeroportul Cluj-
Cluj-Napoca.
† Muncte de acces în parc:
- în judeţul Suceava, din zona localităţii Vatra Dornei prin
comunele Drăgoiasa, Gura Haitii, Moiana Negri, Dornişoara;
- în judeţul Bistriţa prin localitatea Colibiţa;
- in judeţul Mureş prin punctele Răstoliţa, Lunca Bradului;
- în judeţul Harghita prin Topliţa şi Bilbor.
† Acces auto:
- E576 (DN17) Suceava - Vatra Dornei - Bistriţa Năsăud;
- DN 15 Topliţa ± Răstoliţa - Târgu Mureş.
  


m 
"
m 

m 
m +" 
m @E
EA
"
m 

0
m 
† h  

 
 
 


 † (  

 
 &# 

 &# 
* 
 
  -
 -  

 
* 1
 1 
 
* &  
 
  - 
 

 
   
  
 
    h2

h3
h2
  !     
" #  ! $  
" #  ! $     ! 
" #  ! $ $

† % 
 


&# † 2 " '.
" '. 

 
* h%,$ 

h%,$ 

$'  &# 

* 1
 &#  1 
 
* &  
- 
 

" '.
" '. 
( $
$ 
    h

%h
h
  !     
" #  ! $    ! 
" #  ! $ $
† ) * 

* 
 $+
 $+ 

 
 † 3  " ' 

 " ' 


* h%,$ 

h%,$ 

$ 

,$ 
$  ,$ 

- .
.  

* - -  

  - -   '!  -# 
/

h0
/ $ 
    

/

  $     
" #  ! $  
" #  ! $     ! 
" #  ! $ $
< 
  
† .
  
 2 " 2 

 
 (F< 


 
 
8  
 
 
 8 C" 
C" 
 

 
8  

 

  
  "


8 

2
  8 
C 

C  
    

 C  

< 
 +


8
  

  8 8 

 
 


 
 B


 
 B

 " )

  
  8 

 


 2 
C

 C 
 ) '"  )

!
 

† ! 
 2  

  
 '
 ! 
2
 
C

  )

† #C"A 
"
 
 
  2
  
 
)

 
@ "

m 
' 2# @ 
 45G7G;2

! 
2#( 2@  
m A1DDEEE 

m A1DD E0 "