Sunteți pe pagina 1din 70

PREZENTAREA DATELOR

STATISTICE

Larisa Spinei,
18 February 2020 d.h.m.,profesor universitar
PREZENTAREA MATERIALULUI
STATISTIC

• Serii statistice
• Tabele statistice
• Reprezentări grafice

18 February 2020
SERII STATISTICE

• Serii statistice de timp


• Serii statistice de spațiu/teritoriale
• Serii statistice de repartiție

18 February 2020
SERII STATISTICE

AVANTAJE
• Grupare și ordonare a datelor
• Evidențe în raport cu un anumirt
criteriu (timpul, teritoriu)
• Stau la baza calculării indicatorilor
derivați
• Pot evidenția tendința fenomenului

18 February 2020
TIPURI DE TABELE

• ÎN SCOP DIDACTIC DEOSEBIM

– tabele pentru clasificarea dichotomică


– tabele pentru distribuţia de frecvenţe
– tabele de corelaţie

18 February 2020
TABELUL DICHOTOMIC
Tabelul 1. Distribuţia elevilor din colectivitatea X în anul Y în
funcție de gen, locul de trai şi prezenţa sau absenţa cariei
dentare (abs.)

TOTAL GEN DOMICILIU CARIE DENTARĂ

R 200 P 150
M 300 A 50
U 100 P 60
500 A 40
R 150 P 100
F 200 A 50
U 50 P 30
18 February 2020
A 20
TABELUL DE FRECVENŢĂ
Tabelul 2. Distribuţia bolnavilor cu HTA în funcție de gen şi
valori ale TA din localitatea X în anul Y (abs.)

Nr. Gen Total Grupe de valori TA


crt.
160-169,9 170- 180- 200-
179,9 189,9 209,9

1 Total 50 5 10 15 20

2 M 32 2 5 10 15

3 F 18 3 5 5 5

18 February 2020
TABELUL DE CORELAŢIE
Tabelul 3. Distribuţia bolnavilor cu HTA în funcţie de grupe de
vârstă şi valori ale TA din localitatea X în anul Y (abs.)

Grupe Valori TA
de
vârstă 160-169,9 170-179,9 180-189,9 200-209,9

40-44 5
45-47 10
50-54 15
55-59 20
18 February 2020
TIPURI DE TABELE

• Simple
• Complexe
– de grupă
– combinate

18 February 2020
TABELUL SIMPLU

Stadiul HTA Nr. de bolnavi

I 210

II 440

III 650

Total 1300

18 February 2020
TABELUL DE GRUPĂ

STADIUL Gen Vârsta (ani) Total


HTA
M F Până 20-29 30-39 40-49 50 şi
la 20 peste

II

III

Total

18 February 2020
TABELUL COMBINAT

Stadiul Vârsta (ani) Total


HTA
> 30 30-39 40-49 50 <

M F M F M F M F

II

III

Total

18 February 2020
REGULI
PENTRU CONSTRUIREA TABELULUI

A. Tabelul trebuie să fie cât mai simplu

• Sunt preferate 2 sau 3 tabele mici unui


singur tabel mare care conţine multe detalii
sau variabile

• În general pot fi citite cu uşurinţă


maximum 3 variabile

18 February 2020
REGULI
PENTRU CONSTRUIREA TABELULUI

B. Tabelul trebuie să se explice singur

• Codurile, abrevierile sau simbolurile trebuie


explicate în detaliu în nota din subsol

• Trebuie menţionate unităţi specifice de


măsură pentru datele prezentate

18 February 2020
REGULI
PENTRU CONSTRUIREA TABELULUI

B. Tabelul trebuie să se explice singur


(continuare)

• Fiecare rând şi fiecare coloană trebuie


etichetate concis şi clar

• Totalul trebuie să apară în orice tabel

18 February 2020
REGULI
PENTRU CONSTRUIREA TABELULUI

C.Titlul
• Este de obicei separat de corpul
tabelului prin linii sau spaţii

• Trebuie să fie clar, concis şi la subiect


• Să răspundă la întrebările: Ce? Când?
Unde?

18 February 2020
REGULI
PENTRU CONSTRUIREA TABELULUI

D.
• Dacă datele nu sunt originale trebuie
menţionată sursa lor în nota din subsol

18 February 2020
Exemple
Tabelul 1. Mortalitatea generală a populaţiei şi în funcţie de
sex în Republica Moldova în perioada anilor 1999-2005
(la 100 mii locuitori)*

* CNMS

18 February 2020
Tabelul 2. Analiza comparativă a pacienţilor trataţi în
Centre comunitare şi în spitale de psihiatrie (abs., %)

Lotul de cercetare Lotul de control


Criteriile t p
Abs. P±ES (%) Abs. P±ES (%)

Atitudinea pozitivă a
personalului 144 96,0±1,63 99 66,0±4,76 6,000 <0.001

Atitudinea negativă a
personalului 6 4,0±8,00 51 34,0±6,63 2,885 <0.05

Câte 1-2 acutizări pe an 78 52,0±5,66 121 80,7±3,59 4,284 <0.001


Câte 3 acutizări pe an 0 0,0±0,0 23 15,3±7,51 2,037 <0.05

Internarea o singură dată


pe an în spitalul de 48 32,0±6,73 95 63,3±4,97 3,739 <0.001
psihiatrie

Internarea de două ori pe <0.001


an în spitalul de 0 0,0±0,0 49 32,7±6,70 4,881
psihiatrie

Climatul psihologic
favorabil în familie 115 76,7±3,94 63 42,0±6,22 4,689 <0.001

Relaţia cu familia
18 February 2020
menţinută 35 23,3±7,15 87 58,0±5,29 3,898 <0.001
Tabelul 3. Distribuţia pacienţilor traumatizaţi în funcţie
de starea civilă şi sex (abs.,%)

Sexul
Total
Starea civilă Masculin, n=427 Feminin,n=133

Abs. P±ES (%) Abs. P±ES (%) Abs. P±ES (%)

Celibatari 94 22,01±2,01 32 24,06±3,71* 126 22,5±1,76

Căsătoriţi 175 40,98±2,38 56 42,11±4,28* 231 41,25±2,08

Divorţaţi 73 17,1±2,15 19 14,29±3,03* 92 16,43±1,57

În uniune
47 11,01±1,51 12 9,02±2,48* 59 10,54±1,3
consensuală

Văduvi 38 8,9±1,38 14 10,53±2,66* 52 9,29±1,23

Total 427 76,25±2,06 133 23,75±13,69**** 560 100,0±0,0

* p>0,05 ****p<0,001
Tabelul 4. Probabilitatea apariției maladiilor la
copiii instituționalizați
Maladiile Lotul de bază Lotul de RP 95.0% IÎ RA%
n=101 control n=101

IRA mai mult de 3 ori 59 4 34.11 11,6213-99,8561 70.7

Pneumonia 69 22 7.72 4,1170-14,5620 87.0

Otita acută 60 10 13.1 6,1314-28,2917 92.4

Infecţia căilor urinare


Designul cercetării
20 4 5.98 1,9667-19,2294 83.3

Gastroenterocolita acută 11 6 1.92 0,6870-5,4514 67.9

Dermatitele 34 6 8.00 3,1940-20,2124 87.5

Anemia 78 28 8.84 4,6749-16,7221 88.7

Malnutriţia 15 11 1.43 0,6228-3,2802 30,1

Rahitismul 36 16 2,91 1,5031-5,7594 18,7

Bolile sistemului nervos 85 45 6,62 3,4075-12,8266 84,9


18 February 2020 www.themegallery.com
REPREZENTAREA
GRAFICĂ A DATELOR
STATISTICE

18 February 2020
• Reprezentarea grafică face posibilă
înţelegerea fenomenelor studiate
(natalitatea, morbiditatea, mortalitatea)
prin diferite semne - simboluri (linii, figuri,
puncte ...)

18 February 2020
ROLUL GRAFICULUI (1)

• Să orienteze utilizatorul în
selectarea informaţiilor importante
din rezultatele obţinute

• Să dezvolte idei ulterioare şi se le


explice

18 February 2020
ROLUL GRAFICULUI (2)

• Să ajută utilizatorul să privească în


profunzime problema prezentată în
raportul statistic

• Să încurajeze compararea şi analiza


informaţiilor

18 February 2020
UTILIZAREA GRAFICELOR (1)

• Dinamica fenomenului
• Compararea indicatorilor care se
referă la unul şi acelaşi timp dar
diferite fenomene (N.,M., M.)
• Structura fenomenului studiat

18 February 2020
UTILIZAREA GRAFICELOR (2)

• Dependenţa dintre diferiţi indicatori


• Gradul de răspândire a unui anumit
fenomen
• Controlul asupra îndeplinirii
obiectivelor planificate

18 February 2020
Fig.1. Componentele principale ale unui grafic.

Suprafaţa de reprezentare
Reţeaua de axe

Aria graficului

Suprafaţa graficului
18 February 2020
SUPRAFAŢA DE REPREZENTARE

• Este o suprafaţă imaginată ce


conţine întregul grafic + titlul şi
texte explicative

• În mod normal suprafaţa de


reprezentare nu este marcată nici
un fel

18 February 2020
18 February 2020
SUPRAFAŢA DE REPREZENTARE
INCLUDE
• Titlul graficului
• Axa verticală „Y”
• Eticheta atribuită axei „Y”
• Valoarea maximă
• Valoarea scalei
• Marcajul care indică limita dintre valorile scalei
• Valoarea minimă (0)
• Axa orizontală „X”
• Suprafaţa graficului
• Curbe, coloane, etc.
• Legenda
• Sursa

18 February 2020
SUPRAFAŢA GRAFICULUI

• Este suprafaţa ocupată de grafic


fără titlu, valorile scalei etc.
• Raportul dintre „Y” şi „X” este de
Y: X = 1,0 : 1,6 sau 3 : 5
• Axa dreaptă verticală este numită
ordonată (axa „Y”) şi dreapta
orizontală abscisa (axa „X”)
18 February 2020
ARIA GRAFICULUI

• Este o aria care conţine desenul


propriu-zis
• Coloane, benzi, curbe etc.

18 February 2020
REŢEA DE AXE

• Axe orizontale şi verticale

• Reţea de axe permite citirea


graficul cu mai multă uşurinţă

18 February 2020
TEXTUL

• Toate informaţiile necesare


pentru înţelegerrea graficului
trebuie să fie încluse în suprafaţa
de reprezentare

18 February 2020
TEHNICI DE BAZĂ ÎN CONSTRUIREA UNUI GRAFIC

• Elementul de bază de la care se


porneşte construirea unui grafic este
sistemul de coordonate

• Acest sistem de coordonate împarte


planul în patru cadrane

18 February 2020
TEHNICI DE BAZĂ ÎN CONSTRUIREA UNUI GRAFIC

+Y

Cadranul doi Cadranul unu


-X +X
+Y +Y

-X +X

Cadranul trei Cadranul patru


-X +X
-Y -Y

-Y

18 February 2020
Axele orizontale se utilizează în cazul
reprezentării prin bare verticale

18 February 2020
Axele verticale – prin bare orizontale

18 February 2020
LEGENDA
BARE * în suprafaţa graficului

M F

18 February 2020
BARE * sub graficul

18 February 2020 M F
BARE * lateral, în partea dreaptă a graficului

18 February 2020
CURBE
* în partea dreaptă (când sunt 3-4 curbe)

18 February 2020
CURBE
* de asupra lor: când curbele sunt vizibil distincte şi nu se
intersectează

18 February 2020
HAŞURĂRI

4 sau 5 tipuri de haşurări

18 February 2020
•Accentuarea gradată a intensităţii haşurărilor
pornind de la partea superioară a graficului
spre partea inferioară

18 February 2020
CULORILE

4 sau 5 nuanţe

• Nuanţele trebuie aranjate de la


cea mai deschisă către cea mai
închisă

18 February 2020
CULORILE

• Este recomandată folosirea unei


singure culori cu diferite nuanţe ale
acesteia

18 February 2020
TIPURI DE GRAFICE
• Cu coordonate rectangulare
- Cu scara aritmetică
- Cu scara semi–logaritmică, logaritmică

• Cu coordonate polare
- Histograma
- Diagrama lui Scatter

• Speciale
18 February 2020
Fig.1. Incidenţa prin maladiile tractului gastrointestinal
la adulţi în Republica Moldova, a. 1997-2006
(la 100 mii de locuitori).

250

200

150

100

50

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

18 February 2020
Fig.2. Numărul de cazuri IRVA la copiii în localitatea N,
a.2006 (abs.).
Nr. cazuri IRVA în localitatea N pe parcursul anului 2006

• . Decembrie
Ianuarie
35
30 Februarie

25
20
Noiembrie Martie
15
10
5
Octombrie 0 Aprilie

Septembrie Mai

August Iunie

Iulie

18 February 2020
Cu coordonate rectangulare
(semi-logaritmic)
Fig.3.Dinamica natalităţii şi mortalităţii în Republica Moldova în
perioada anilor 1947-2005 (la 1000 de locuitori).

18 February 2020
Cu coordonate rectangulare (logaritmic)

Fig.4. Incidenţa prin varicelă în ţara X,


în perioada anilor 1950 2004 (la 100 mii de locuitori).

100 mii

10 mii

100
60
20

0
1950 1980 1990 2000 2002 2004

18 February 2020
HISTOGRAMA

30

25

20
cazuri

15

10

5
0
1 2 3 4 5
zile

18 February 2020
HISTOGRAMA

• Este o reprezentare prin bare alăturate a


distribuţiei frecvenţelor

• Scala categoriilor de timp este reprezentată


pe axa “X”prin distanţe egale (zile)

• Scala frecvenţelor este reprezentată pe axa


“Y” şi se împarte în celule: □ - 5 cazuri

18 February 2020
DIAGARAMA SCATTER

Fig.5. Durata medie de spitalizare în secţia ORL în IMSP X,


a. 2006 (abs.).

50

40

30

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15
18 February 2020
GRAFICELE SPECIALE

• Diagramele sunt metode de prezentare


a informaţiei statiatice cu simboluri

18 February 2020
TIPURILE DE DIAGRAME

• Diagramele bazate pe lungimi


- cu bare (verticale, orizontale)
- pictograme
• Diagramele de proporţii
- cu bare proporționale
- cu discuri
• Diagramele cu coordonate geografice
• Diagramele speciale

18 February 2020
DIAGRAME CU BARE

Fig.6.Rata natalităţii şi fertilităţii generale, fertilităţii în grupa de vârstă 15-


19 ani în RM, a.nilor 1997-2002 (‰).

60

50

40

30

20

10

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002

Natalitatea Fertilitatea generală 15-49 ani Fertilitatea 15-19 ani


18 February 2020
Rata achiziției în funcție de vîrstă și
mediul de îngrijire
Gîngureşte

10 luni -1.5%
-25.0%
6 luni

9 luni -7.6%
-19.1%
5 luni
8 luni -13.6%
-33.8% -1.4%

4 luni
-15.3% 7 luni -24.2%
-2.8%

3 luni
17.6%
29.2%Designul cercetării 6 luni-28.8%
-4.2%

5 luni 12.1%
4.4% 6.9%
sub 2 luni
55.6%
6.0% 83.3%
4 luni si mai puţin

Copii din instituții rezidențiale Copii din familii


Copii din instituții rezidențiale Copii din familii

8 din 10 copii din familii și 2 din 10 copii din instituții rezidențiale încep să gîngurească în conformitate cu
media de vîrstă (85,1±3,54% comparativ 21,7±4,11% cu (p<0,001));
90% copii din familii se întorc după zornăitoare la vîrsta de 4-5 luni, 70% copii din instituții rezidențiale
achiziționează tardiv, în comparație cu media de vîrstă, acest comportament;
Se întorc la chemare 18,8±3,82% copii instituționalizați, comparativ cu 98,0±1,42% copii din familii
18 February 2020
(p<0,001). www.themegallery.com
Fig.7. Analiza comparativă a pacienţilor trataţi în Centre
comunitare şi în spitale de psihiatrie (abs.)

180 p<0,001 p<0,001


160 144 p<0,001
140 121 p<0,001 p<0,001
115
120 99 95
100 p<0,05 p<0,001 87
78
80 p<0,05 63
60 51 48 49
35
40 23
20 6 0 0
0
Atitudinea Atitudinea Câte 1-2 Câte 3 Internarea o Internarea de Climatul Relaţia cu
pozitivă a negativă a acutizări pe an acutizări pe an singură dată două ori pe an psihologic familia
personalului personalului pe an în în spitalul de favorabil în menţinută
spitalul de psihiatrie familie
psihiatrie

Centre Comunitare Spitale de Psihiatrie

18 February 2020
Fig.10. PR și intervalul de încredere

30

25

20

15

10

0
Paracenteză Hemoragie Tratament Tratament Lot control Paracenteză Hemoragie Tratament Tratament Lot control
evacuatoare gastrică nefrotoxic diuretic intens (ET-1) evacuatoare gastrică nefrotoxic diuretic intens (PGE-2)
-5 (ET-1) super. (ET-1) (ET-1) (ET-1) (PGE-2) super. (PGE- (PGE-2) (PGE-2)
2)

18 February 2020
Fig.11. Frecvenţa metodelor de relaxare utilizate de
către respondenţi (%).

Nu stiu 1,1%

Somnul 1,6%

Calculatorul 2,2%

Plimbare 0,5%

Lucru 1,1%

Joaca 0,5%

Sport 3,8%

Droguri 0,5%

Alcoolul 2,0%

Carţile 12,0%

Fumatul 8,0%

Medicamente 37,0%

Comunicarea 21,0%

Privirea TV 27,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

18 February 2020
PICTOGRAMA

a. 2000
a. 2006

18 February 2020
Diagramă de proporţii cu discuri
Fig.12. Structura mortalităţii infantile după cauze în Republica
Moldova, a. 2015 (%).
Leziuni
traumatice şi Bolile
Alte cauze
otrăviri infecţioase şi
4%
9% parazitare
Malformaţii 6%
congenitale şi
Bolile
cromozomiale
aparatului
30%
respirator
16%
Unele afecţiuni Bolile
a căror origine sistemului
se situează în nervos
perioada 2%
perinatală
33%
18 February 2020
Diagarama de proporţii cu bare

Fig.13. Structura naşterilor în diferite grupe de vârstă


şi mediului de reşedinţă (%).

100

80
19 ani
18 ani
60
17 ani
16 ani
40
15 ani
20

0
Urban Rural
18 February 2020
Diagrama
cu coordonate
geografice

Fig.12. Prevalența prin


maladiile sistemului
nervos RM a.2007-2011
(la 10 mii de locuitori).
18 February 2020
Diagrama organizaţională

18 February 2020
REGULI
PENTRU PREZENTAREA GRAFICĂ

• Titlul să scrie sub grafic/diagrama


• Titlul trebuie să fie clar, concis şi la
subiect. Să răspundă la întrebările:
Ce? Când? Unde?
• Se indică unitatea de măsurarea
• După denumirea graficului/diagramei
să pune punct
• Legenda
18 February 2020
REGULI
PENTRU PREZENTAREA GRAFICĂ

 O reprezentare grafică trebuie să se


”ințeleagă” singură!!!

 Fără a se citi textul!!!

18 February 2020