Sunteți pe pagina 1din 14

HOTĂRÂRE nr.

971 din 26 iulie 2006


privind cerinţele minime pentru
semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă
Hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea
de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării prevăzute de
reglementările referitoare la introducerea pe piaţă a substanţelor
şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor,
cu excepţia cazului în care aceste reglementări fac referire în
mod expres la acest lucru.
Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării utilizate în
reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi
aerian.
Obligaţiile angajatorilor

Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse


suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă
ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a
muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea
de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în
conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi să
verifice existenţa acesteia.
 Informarea şi instruirea lucrătorilor
Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie
informaţi referitor la toate măsurile care trebuie luate privind
semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de
muncă.
Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire
corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau
de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucţiuni
precise.
Instruirea trebuie să cuprindă semnificaţia semnalizării, mai
ales a celei care conţine cuvinte, precum şi comportamentul general
şi specific ce trebuie adoptat.
semnalizarea

obiect activitate situaţie

semnalizarea

panou culoare semnal luminos semnal acustic comunicare verbală gesturi semnal
Semnificatia culorilor de securitate
Culoare Semnificaţie sau scop Indicaţii şi precizări
Semnal de interdicţie - Atitudini periculoase
- Stop, oprire, dispozitiv de oprire
Pericol-alarmă de urgenţă
Roşu
-Evacuare
Materiale şi echipamente de
- Identificare şi localizare
prevenire şi stingere a incendiilor
- Atenţie, precauţie
Galben sau galben-oranj Semnal de avertizare
-Verificare
- Comportament sau acţiune
specifică
Albastru Semnal de obligaţie - Obligaţia purtării
echipamentului individual de
protecţie
Semnal de salvare sau de prim - Uşi, ieşiri, căi de acces,
Verde ajutor echipamente, posturi, încăperi
Situaţie de securitate - Revenire la normal
Panouri de
interdicţie
Panouri de
avertizare
Panouri de
obligativitate
Panouri de
salvare şi
acordare de
prim ajutor
Panouri
privind
materialele
PSI
Semnalizarea
obstacolelor
şi a locurilor
periculoase
Semnalizarea
cu gesturi
semnal
Semnalizarea trebuie să fie eficientă, nu
trebuie să fie afectată prin nici un alt
mijloc, poate fi folosită prin mai multe
mijloace de semnalizare, este folosită în
mod obligatoriu atunci când riscurile nu
pot fi reduse sau evitate prin mijloace de
protecţie şi alegerea ei adecvate se face
numai în urma evaluării riscurilor de la
locurile de muncă !!!