Sunteți pe pagina 1din 50

c  

c
 

 
 O
c c  

 

  

 
 

    

   

  
 


 
 
 

 

  

 

    

 ! 
 
c c 

  "#$ c "%

&c 

 
 '
(&

 
')*
(&

 
'
+#(&c#(
 
 
'
c&+" 


'
&"#

 
'
(&c$$"

 
'
&,-c  

')

*
c  


Ce ?
Este o procedura care permite:
‡ Analiza unei situatii existente
‡ Identificarea problemelor
cheie in contextul acestora
‡Vizualizarea problemelor in
forma unei diagrame/arbore
(relatie cauza-efect )
c  


Arborele Problemei - schema de baza

EFECTE

PROBLEMA
PRINCIPALA
CAUZE
c  


& ?
Cum sa procedam?

‡Identificati problemele majore existente


intr-o situatie data (sesiune brainstorming)
‡Selectati o problema principala
‡Cautati probleme inrudite cu problema
principala
c  


c  


& ?
=

  
  =   c  c  c

 cc
 


c 

 ccc

 c c


= c
c  


& ?

‡Stabiliti o ierarhie cauza - efect


‡Problemele care genereaza direct problema
principala sunt asezate dedesubt (cauze)
‡Problemele care sunt generate direct de
problema principala sunt asezate deasupra
(efecte)
c  


Cum?

‡Legati problemele cu sageti cauza-efect


‡Revedeti diagrama si verificati
corectitudinea si completitudinea acesteia
Exemplu de Arbore al Problemei
INVESTITII PRIVATE VENITURI REDUSE
SCAZUTE PENTRU OPERATORII
PRIVATI

COSTURI DE COMERCIANTII NU PRODUSELE AGRICOLE


ACCIDENTE TRANSPORT PIERD VALOAREA
VOR SA DESERVEASCA
FRECVENTE CRESCUTE DE PIATA
PIETELE
EFECTE
RETEAUA
REGIONALA DE
DRUMURI
DETERIORATA

CAMIOANELE CALITATEA DRUMURILE NU SUNT


CAUZE SUNT CONSTRUCTIEI
INTRETINUTE
SUPRAINCARCATE DRUMULUI SUB
CORESPUNZATOR
STANDARDE

ECHIPELE DE
MASURILE DE INTRETINERE ALE GUV.
CONTROL SUNT NU SUNT EFICIENTE
INEFICIENTE
COMPETENTELE
SUNT GRESIT
DEFINITE
c  

c
 

 
 
(
 


( 


  

 

 


 
 
 


 ‘ 
‘  
‘  ‘  ‘ ‘ ` 
 
 


%  
 

 
 
 ‘  
 


 
 

 
 
 
  

 
 )

 

  


 
*
&
  


 
  


 ‘ ‘ ‘  
(
 =

   

%

‡#

   ) 
 

* )


 

. 
*

‡
@ ) 
 


/0/0/

//0*

‡@
@ )

 
  / 0/ 
0 
 *
(
 


%

‡=   
` ` `


 `
` 


 


‡=  `
 
 


‡=   (
 @ @


‡&


 123


 
 
 

  
  
 
  45 6

‡

 

 
  


 
 

‡&


723 
 
  456
(
 
   

  
 
 @@

 


  

 

 
   

 
%

‡&
 

. 
.  
 
'
&
 


   . 
'
& . 

 ')


  

 


*
&


  . '
&
) 
 
 *

 . 
'
(
 
    @
  @ @ 
@ 
 @
 @ @
 
@ 
c 
  @  
 
 

 

 
@
  
 
@ 
 @ 
 @ 
 

   @ 
 

   

‡c
 
 ! 
 82 
 
 ( 
  7289
‡" 
 12


 
 

 ,- 

 

 & 
 " 

    7282
‡&


 &c823 

: 
c  


Ce ?
O tehnica pentru:

‡Descrierea situatiei viitoare care va fi


obtinuta prin rezolvarea problemelor
‡Identificarea posibilelor solutii pentru o
situatie data
‡Transformarea aspectelor negative in
aspecte pozitive (dezirabile, realiste)
c  


Arborele Obiectivelor - schema de baza

OBIECTIV OBIECTIV OBIECTIV


GENERAL GENERAL GENERAL
FINAL

OBIECTIV
PRINCIPAL

MIJLOACE OBIECTIV SPECIFIC OBIECTIV SPECIFIC OBIECTIV SPECIFIC


c  


Cum ?
Cum sa procedam ?
‡Reformulati toate situatiile negative ale
analizei problemei in situatii pozitive care
sunt: - dezirabile
- posibil de obtinut in mod realist

‡Verificati relatiile mijloace-final


Arborele Obiectivelor
INVESTITII PRIVATE VENITURI RIDICATE
RIDICATE PENTRU OPERATORII
PRIVATI

COSTURI DE COMERCIANTII PRODUSELE AGRICOLE


ACCIDENTE TRANSPORT VOR SA DESERVEASCA PASTREAZA VALOAREA
REDUSE REDUSE DE PIATA
PIETELE
FINAL

RETEAUA REGIONALA
DE DRUMURI
REABILITATA

CAMIOANELE STANDARDE ALE


MIJLOACE SUNT INCARCATE CONSTRUCTIEI
DRUMURILE SUNT
INTRETINUTE MAI
LIMITAT RESPECTATE BINE

MASURILE DE ECHIPELE DE
CONTROL SUNT INTRETINERE ALE
MAI EFICACE GUV. SUNT EFICACE

COMPETENTELE
SUNT BINE DEFINITE
c
c
 

 
 
c ,


O tehnica pentru:
‡ Identificarea solutiilor
posibile care ar putea forma
o strategie a proiectului
‡ Selectarea uneia sau mai
multor strategii
‡ Alegerea strategiei pentru
care se formuleaza proiectul
c ,Cea mai pertinenta si fezabila strategie este selectata pe baza


unui numar de m  precum:

- compatibilitatea cu POS;
- prioritatile celor implicati/partenerilor, bugetul disponibil /
posibilitatile de cofinantare;
- relevanta pentru grupul tinta;
- probabilitatea succesului sau minimalizarea riscurilor;
- complementaritatea cu alte proiecte;
- posibilitatea implicarii sectorului public/privat;
- intervalul de timp necesar etc.
Alegerea unei strategii

Alegerea unei strategii - schema de baza

OBIECTIV OBIECTIV OBIECTIV


GENERAL GENERAL GENERAL
FINAL

OBIECTIV
PRINCIPAL

MIJLOACE OBIECTIV SPECIFIC OBIECTIV SPECIFIC OBIECTIV SPECIFIC


c ,


Cum?
Cum sa procedam ?
1. Identificati obiectivele de neurmarit (indezirabile or
nerealizabile)
2. Identificati obiectivele de urmarit (dezirabile si realizabile)
3. Grupati obiectivele, pentru a obtine strategii posibile sau
componente (grupare pe verticala)
4. Estimati care strategie reprezinta o strategie optima
corespunzator criteriilor agreate
5. Determinati Obiectivul General si Scopul Proiectului
Alegerea unei strategii

Proiect I Proiect II

RETEAUA REGIONALA
DE DRUMURI
REABILITATA

CAMIOANELE STANDARDE ALE DRUMURILE SUNT


SUNT INCARCATE CONSTRUCTIEI INTRETINUTE MAI
LIMITAT RESPECTATE BINE

ECHIPELE DE
MASURILE DE INTRETINERE ALE GUV.
CONTROL SUNT SUNT EFICACE
MAI EFICACE

COMPETENTELE
SUNT BINE DEFINITE

,
 c ,
 
Analiza Strategiei: Cateva posibile criterii

Disponibilitatea
Complementaritate resurselor
cu proiecte financiare, a
finantate de alti expertizei, etc.
donori

Contributie la Importanta
data de Potentialul si
reducerea
grupul tinta capacitatile
inegalitatilor
existente
(e.g. gender)
(ale grupului
tinta)
Relevanta pentru
strategia de aderare Urgenta
agreata de EC/tara Acceptabilitatea
partenera sociala
c


  


c
 

 
 O
c ; 


Cum?
‡Este o procedura care permite:
Identificarea persoanelor, grupurilor,
organizatiilor avand o legatura cu
proiectul
‡Identificarea intereselor si asteptarilor
grupurilor & persoanelor care au o
posibila relevanta pentru proiect
c ; 


Cine sunt µstakeholderii¶ ? Cine?

Orice persoana, grupuri de


persoane, institutii, asociatii sau
firme care ar putea fi implicate in
proiect, direct sau indirect, pozitiv
ori negativ
c ; 


Participarea factorilor interesati:

‡permite formularea si/sau adaptarea proiectelor la


conditiile sociale, economice si politice;
‡permite obtinerea de informatii relevante;
‡intareste relevanta obiectivelor in raport cu nevoile;
‡arata cum percep factorii interesati realitatea;
‡intareste capacitatile locale;
‡intareste societatea civila si
procesul democratic
c ; 


Cum?
=  m
1. Identificati grupurile/institutiile
importante
2. Clasificati (grupuri tinta, beneficiari,
grupuri de interese, contractori, etc.)
c ; Interese, motivare:
‡ Nevoi, aspiratii
‡ Interese (deschise/ascunse)
‡ Asteptari & preocupari
‡ Atitudini fata de proiect
c ; Potential si constrangeri:

‡ Puncte tari, Puncte slabe


‡ Posibile contributii la proiect
 m m  m

cm m m  =m cm


 
  
  m m  
 m m   m 

 

  

  

c 
c 
 

c
 

 
 O
 
c
! =‘ 
 ‘ ‘  ‘
Planul de Actiune cuprinde:

‡ Enuntarea fiecarei c c in parte;


‡ Descrierea contribuitiei fiecarei activitati la realizarea
obiectivelor specifice;
‡ Specificarea responsabilului activitatii respective;
‡ Specificarea resurselor de care este nevoie (personal,
echipament, timp, buget, etc)
‡ Descrierea secventelor in timp si modul cum se interfereaza
activitatile
‡ Prezentarea cronologica a activitatilor cu ajutorul
diagramei GANTT
( <c#$$
c 
 
 
 
c          
Pregătire 4. Stabilirea echipei Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P
Realizare 4 Stabilirea echipei Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P
Pregătire 4 Achiziţia Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P
Realizare 4 Achiziţia Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P
Pregătire 4 Editare de materiale Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P/INI
Realizare 4 Editare de materiale Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P/INI
Pregătire 4 Organizare evenimente Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P
Realizare 4 Realizare evenimente Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P
Pregătire 4 Pregătirea suportului Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P/INI
Implementare 4 Pregătirea Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P/INI
suportului
Pregătire 4 Selectarea cursanţilor Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P/INI
Implementare 4 Selectarea Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P/INI
cursanţilor
Pregătire c !" #$$ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P/INI
ANAGE ENTUL PROIE=TULUI
Realizare c !" #$$ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y == P/INI
ANAGE ENTUL PROIE=TULUI
Y
§  

c
 

 
 O 
.
 

 
=
 

=
 
 


 
.


=  .=
<
.=


 
 

 
=
, .


 

ë

  

c
 

 
 O

ë   /
0  
 


    

 
 

 

ë   

  


  
 (
   
 


$

 

 
 
 

 


 

 


 

  
 
   

 
 
 
 )

 
* !
  
 
 


, 

  


 


 


 


w ‘
  ‘ ‘ 
 
‘ ‘ )
% 


 
1  ! 
 822 


 :
 

  

*
w ‘ ‘‘‘   ‘
‘  
   
)
% 


 723  
  

  
  
  4*
" 

=

  
     


 @ 
  
 


    

 @ @ 


 


=
 @    @ 
  

c    @@@


 @
@

  

 
  @ 
@@
 
@ 
@
  
   @  
 
 
@
 @ 
@ 
" 

" 
   


   
 > 
 

   

 
)*

) *
 ) *
 
)   @
*
)@ * 
# 


 
)3 *=
# 


 
)3 *
# 
 
 

=
 =
# 

.

. 
=
&

43
" ,c $
 
%
 

 
  
. =
 %

 
=
c %

 

 

) 

 *=

%

 
 

. 


 
 
 =
 ) $ *% 
  
  ,c $
:2
 !  
=

 

1:
 
& 
8:3 ! =

7:3 
 

 
=