Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII A REPUBLICII

MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru
Departament Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

Strategia liderului de cost

A elaborate: Spravnic Ana Gr. EI 16 07


- Prin strategie intelegem ansamblul obiectivelor
majore ale organizaţiei pe termen lung, principalele
modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate, în
vederea obţinerii avantajului competitiv potrivit misiunii
organizaţiei.
Scopurile Strategiei liderului de cost

Obținerea Atragerea noilor


avantajelor potențiali
competitive; consumatori.

Reducerea
costurilor pentru
produse și servicii;
Baza Liderului de cost este alcatuită din:

Cerințele • Ceea ce trebuie de satisfăcut;


consumatorilor
Grupurile de • Cine urmează a fi satisfăcut;
consumatori
Competențele • Cum ar trebui să fie satisfăcute
fundamentale cerințele consumatorilor.
Strategiile liderului de cost
constău eficacitatea folosirii
tuturor competenţelor
fundamentale ale organizaţiei
astfel ca să se obţină cel mai
mic cost de pe piaţă pentru un
anumit produs.
Avînd cel mai mic cost, liderul de cost poate oferi
consumatorilor produsul sau serviciul la un preț mult mai
mic decât prețul propus de către concurenții săi, ne
diminuînd astfel nivelul său propriu de profit.

În cazul în care concurenții ar forța considerabil coborârea


prețurilor pentru produsul respectiv, pentru liderul de cost
nu există nici cel mai mic pericol, ba din potrivă el se află în
cea mai favorabilă poziție, și anume cea de a obține cele mai
mari posibile profituri în comparație cu competitorii săi
cărora nu le rămâne decît să suporte consecințele.
Există numeroase nuanțe de care ar trebui să se țină cont, și
anume:

Nu se poate aplica
pentru întreaga
gamă de produse
sau servicii Nici pentru întreg
spectru de consumatori.

Succesul se poate obţine doar în cazul în


care se identifică un segment de piaţă
semnificativ sau o poziţionare permanentă
adecvată faţă de consumatorul mediu şi se
alege desigur un produs cu o utilizare cât
mai largă.
În cazul în care are loc o creștere a costurilor la furnizori și
respectiv tot o dată are loc și o creștere a pretențiilor la
cumpărători, liderul de cost este mai puțin efectat decît rivalii
săi.

Acest lucru se datorează în totalitate faptului că liderul de


cost produce un volum mare de mărfuri şi de aici decurge o
putere relativ superioară în comparaţie cu puterea de
negociere a furnizorilor şi respectiv, a cumpărătorilor. De
asemenea trebuie de menționat și faptului că este luat în
calcul modelul celor cinci forţe elaborat de Michael Porter,
pentru obținerea unui astfel de succes.
Mediul celor 5 forțe ale lui Michael Porter

Rivalitatea între firme

Amenințarea noilor întrprinderi


Amenințarea produselor de
substituție
Puterea de negociere a furnizorilor

Puterea de negociere a clienților


Concluzie Liderul de cost poate micșora prețurile
produselor sale doar în cazul în care pe piașă par
produse de înlocuire a celui inițial, dar tot o dată
păstrîndu-și avantajul competitiv astfel obținut.
Avantajul dat reprezintă o barieră de pătrundere
pe piață a concurenților. Atfel putem afirma cu
siguranșă că liderul de cost deține o poziție bine
închegată față de celelalte firme ce se află în
mediul său extern, asta în cazul în care nu apare
un concurent ce utilizează strategii asemănătoare.