Sunteți pe pagina 1din 14

Bîrsan Daniela

Ciutacu Georgiana Florentina


Cricea Cătălina
Constantin Iuliana
Dulea Cornelia
Dumitru Livia
Frumosu Mihaela
Gîrbăcea Mihaela Crenguța
Giol Angelica
Stavăr Georgiana Adriana
1. Fatori de stres
2. Metode de management al stresului
3. Măsurarea a nivelului de stres
4. Cum prevenim stresul?
5. Cum combatem stresul?
 Analiza metodelor de
management aplicate pentru
prevenirea și combaterea
stresului în farmacia
comunitară.
-ritm de lucru alert;
-responsabilități prea multe sau
prea puține, ținând cont de
Conținutul capacitatea fiecăruia;
-munca poate fi monotonă.
muncii
-programul de lucru;
-salariu;
-gradul de risc;
-tipul statutului; Condițiile
-temperatura, umiditatea, locului de -lucrul peste program;
ventilația, zgomotul, muncă -prea multe sarcini în
iluminatul necorespunzător Relația timp limitat;
la locul -hărțuire, dicriminare,
jigniri;
de -lipsa recompenselor;
-criticarea dură a anga-
muncă jaților când aceștia greșesc.
 Managementul stresului reprezintă îmbinarea artei cu știința
de a gestiona eficient situațiile care pot conduce la apariția
stresului.

 Managementul stresului are rolul de a preveni apariția


acestuia în viața de zi cu zi, dar și de a înlătura sau diminua
efectele negative asupra sanatății.

 Situațiile de stres sunt trăite diferit de fiecare individ, iar


strategiile de combatere trebuie să fie individualizate, pentru
a obține rezultatele dorite.
Chestionarul anonim Interviul

-Cea mai utilizată metodă -vine în completarea informațiilor


-Se bazează pe întrebari de tip standard obținute prin aplicarea chestionarului
-Obținerea informațiilor este rapidă anonim
-rezultatele sunt individuale și
Dezavantaj – nu evaluează toate mulțumitoare calitativ și cantitativ
punctele de interes. Dezavantaj-timp lung necesar,
onestitatea angajaților, etc
Chestionarele de ergonomie Chestionarul psihosocial

-Are în vedere optimizarea relației om- - Prin aplicarea acestuia se dorește


muncă, prin adaptarea omului la meseria prevenirea stresului profesional și
sa, si a muncii la om. promovarea sănătații psihice
-Are ca scop creșterea productivității
printr-un consum rațional de energie
umană
Prevenirea terţiară – prevenirea
atacurilor cronice şi permanente
Prevenirea primară – depistarea Prevenirea secundară – vizează
asupra sãnãtãții şi a complicaţiilor
şi prevenirea cauzelor, eliminarea depistarea precoce a atacurilor la
posibile, cu implicarea fiecărui
surselor de risc, printr-o bună sănătate şi intervenţia din timp
salariat, deoarece grija faţă de
organizare a muncii; pentru remedierea situaţiei;
propria lor sănătate trebuie sã fie
prioritară
Gestionarea
timpului

Comunicarea
eficientă
Gândire
pozitivă
Metode de
combatere
a stresului
Stilul de
Ergonomia viață
sănătos

Umorul
 S-a aplicat un chestionar pe un eșantion format din 50 de
persoane, cu vârste și funcții diferite.

 Pe baza chestionarului cu întrebari de tip standard, s-a


determinat punctajul obținut de fiecare participant în parte.

 Punctajul, a fost folosit mai departe la evaluarea, respectiv


măsurarea nivelului de stres individual.
 Inițial s-a crezut că
odată cu experiența
acumulată pe parcursul
anilor de lucru, nivelul
de stres va scădea, însă
rezultatele studiului au
infirmat această teorie.
Mai mult decât atât, s-a
observat ca nivelul de
stres nu este sub nici o
formă, influiențat de
experiență
 O altă teorie a fost aceea
că, nivelul de stres ar
putea fi dependent de
vârstă. Dar, nici în acest
caz, rezultatele nu au
confirmat teoria.
 Graficele realizate în urma
procesării datelor arată
discrepanțe greu de
ignorat, între nivelul
stresului la persoane de
vârste similare.
 Borcoşi, C., A. – Metode şi tehnici de management aplicate în IMM-uri, Editura
Academica Brâncuşi, 2011
 Chelcea, Septimiu Chestionarul în investigaţia sociologică, Bucuresti, Ed. Stiintifica si
Enciclopedica, 1975
 Golu, M. Dictionar de Psihologie Sociala, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1991
 Hamel, G., Breen, B. - Viitorul managementului, Editura Publica, 2010
 Miller, S., H., Stress management for you, The knowledge for life series, 2013-2014
 Nicolescu, O., Plumb, I., Pricop, M., Vasilescu, I., Verboncu, I. – Abordări moderne a
managementului și economia organizației, volumul 2, Managementul pe domenii de
activitate, Editura Economică, București, 2003
 Senge, P. M., A cincia disciplina – Arta și practica organizațiilor care învață, Editura
Business Tech, 2012
 Teodora Gheorghevici, Combaterea stresului la locul de muncă, pag 82.
 Ursu, M.A, Stresul organizational, Editura Lumen, Iasi, 2007
 http://www.sciencemed.ro/blog/efectele-stresului-asupra-organismului/
Vă mulțumim pentru atenție!