Sunteți pe pagina 1din 6

Metode şi tehnici

de motivare şi
apreciere a
angajaţilor
Cuprins:
 De ce este necesară motivarea angajaților?
 Cum poți motiva angajații?
 Strategii de motivare a angajaţilor
 Concluzie
De ce este necesară
motivarea angajaților?
 Motivația este importantă în afaceri
deoarece influențează reacțiile
personalului. Angajații motivați au dorința
de a lucra eficient şi de a obține rezultate
foarte bune, ducând la o productivitate
mai mare, venituri sporite, economii, o
satisfacție profesională vizibilă în toate
departamentele.
Cum poți motiva angajații?
 Motivarea angajaților trebuie
să fie corelată cu atingerea
unor obiective clare, pentru
a stabili direcția în care
aceștia trebuie să se
îndrepte. Însă modul în care
îi motivezi ține de strategii
exemplificate prin metode
care nu includ neapărat
stimuli financiari, cât
recompense emoționale.
Strategii de motivare a
angajaţilor
 Utilizarearecompensei
pentru a motiva angajaţii
 Asigurarea echităţii pentru
a motiva angajaţii
 Implicarea angajaţilor
 Motivarea angajaţilor prin
conducere eficientă
Concluzie
 În concluzie, se poate afirma că în viitor o
forţă de muncă educată, motivatăşi
beneficiind de un management modern va
constitui un avantaj strategic în orice
domeniu. Ca urmare, numai acele companii
care se vor dovedi capabile să asigure o
conducere adecvatăşi inspiratăşi care vor
oferi o imagine atrăgătoare vor putea
prezenta interes pentru o forţă de muncă
bine pregătită. O dată dotată cu angajaţi la
un nivel corespunzător de pregătire,
responsabilitatea pentru îmbunătăţirea şi
menţinerea unei forţe de atracţie
corespunzătoare a organizaţiei respective
va reveni managerilor de la toate niveluril